Thời khóa biểu tuần từ ngày 13/02/2017 đến ngày 18/02/2017

Thứ sáu - 10/02/2017 20:14

Thời khóa biểu tuần từ ngày 13/02/2017 đến ngày 18/02/2017

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 18/02/2017

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
13/02/17 14/02/17 15/02/17 16/02/17 17/02/17 18/02/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Hóa dược
P.702
Thực vật
P.902
Hóa dược
P.702
Thực vật
P.902
Nghỉ Nghỉ Hóa dược/Nguyễn Thị Xuân Thủy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực vật/Nguyễn Thị Thắm
Bào chế 1/Hồ Trung Chiến
605 T38KT1 5 tiết Toán cao cấp Kinh tế vi mô Toán cao cấp Kinh tế vi mô Những NLCB của CN Mac 2 Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 2/Phùng Văn Tôn
Toán cao cấp/Phạm Quốc Toàn
Kinh tế vi mô/Nguyễn Thị Vân Anh
605 T38QT1 5 tiết Những NLCBCNMac Lê nin 2/Phùng Văn Tôn
Toán cao cấp/Phạm Quốc Toàn
Kinh tế vi mô/Nguyễn Thị Vân Anh
902 T38TT 5 tiết Sáng Toán rời rạc
Chiều Thi lại tiếng anh cơ bản
Sáng 08h00 thi lại tin đại cương Sáng Lập trình có cấu trúc
Chiều 13h30 Thi lại giáo dục QP
Sáng 08h00 thi lại Mac 1+ 09h00 Thi lại giáo dục thể chất Những NLCB của CN Mac 2 Nghỉ Lập trình có cấu trúc/Nguyễn Thu Vân
Những NLCB của CN Mac 2/Phan T.Phương Thảo
Toán rời rạc/Phạm T.Bích Dung
904 T38F1+F2 5 tiết Chiều 13h30
Thi lại tiếng anh
Sáng 08h00 thi lại tin đại cương Sáng Thực vật
Chiều thi lại sinh học và di truyền+Hóa học ĐCVC
Sáng 08h00 thi lại Mac 1 Thực vật Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 2/Nguyễn Thị Hường
Tiếng anh 2/Nguyễn Thanh Huyền
Vật lý đại cương/Trần Đức Tiến
Thực vật/Nguyễn Thị Giang
                     
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết Toán rời rạc Những NLCB của CN Mac 2 Toán rời rạc Những NLCB của CN Mac 2 Lập trình có cấu trúc Nghỉ Lập trình có cấu trúc/Nguyễn Thu Hà
Những NLCB của CN Mac 2/Phùng Văn Tôn
Toán rời rạc/Phạm Quốc Toàn
902 T38KT 5 tiết Chiều 13h30
Thi lại tiếng anh cơ bản
Sáng 08h00 thi lại tin đại cương
Chiều Kinh tế vi mô
Chiều 13h30 thi lại Giáo dục quốc phòng Sáng 08h00 thi lại Mac 1 + 09h00 Thi lại giáo dục thể chất
Chiều Kinh tế vi mô
Những nguyên lý cơ bản của CN Mac Lê nin 2 Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 2/Trần Ninh Kiều
Toán cao cấp/Phạm T.Bích Dung
Kinh tế vi mô/Bùi Thị Hoa
902 T38QT 5 tiết Những NLCBCNMac Lê nin 2/Trần Ninh Kiều
Toán cao cấp/Phạm T.Bích Dung
Kinh tế vi mô/Thái Thị Tuyết

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
13/02/17 14/02/17 15/02/17 16/02/17 17/02/17 18/02/17
BUỔI SÁNG 602 T38ĐT1  5 Tiết Kỹ thuật an toàn điện Vật lý Vât liệu điện Kỹ thuật an toàn điện Vật lý Nghỉ Vật liệu điện/  Trần Xuân Tình  
Vật lý/ Dương Vũ Trường  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
KT an toàn điện / Nguyễn Xuân Hòa 
903 T38MT1 + T38MT2 5 Tiết Chiều: 13h30 Thi lại Tiếng anh cơ bản 8h Thi Tin đại cương Sáng:Nguyên lý Mác 2
Chiều: 13h30 Thi lại Giáo dục quốc phòng
Sáng: 8h Thi lại Nguyên lý Mác 1
9h00 : Thi giáo dục thể chất
( Dưới sân)
Vẽ kỹ thuật Nghỉ Vật liệu  may/ C.Ngọc
Hóa học đại cương/ Bùi Thị Huế 
Vẽ kỹ thuật/  Đào T  H Giang  Giang
Nguyên lý Mác  2/ Phan T Thu Thảo
705 T37ĐT  5 Tiết 15h30 Thi lại Đường lối ĐCSVN  Kỹ thuật số Sáng: Kỹ thuật số
Chiều: 13h30 Thi lại Điện tử CN
10h00 Thi lại Kỹ thuật đo lường và CB  Sáng: Kỹ thuật vi điều khiển
Chiều: 13h30: Thi lại Thực hành điện CB 
Nghỉ Kỹ thuật số/ Nguyễn Đình Việt
Cung cấp điện/ Lê T Như  Quyên
Kỹ thuật vi ĐK/ Trần Như Sơn
703 T37TT 5 Tiết Chiều ca 3 :13h30: Thi lại Hệ QTCSDL
( P máy)
Ca 4: Thi lại Hệ điều hành 
Lập trình trên Window P903 Lập trình trên Window
 ( Phòng máy chia ca)
10h00: Thi lại cấu trúc dữ liệu và giải thuật Vật liệu và linh kiện điện tử Nghỉ Lập trình hướng ĐT/ Lê Thanh Tấn
Vật liệu và LKĐT/ Đặng V Hiếu 
Lập trình trên Window/ Trần Thị Huê
Tối ưu hóa/ Nguyễn Thị Huyền 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Kế toán tài chính doanh nghiệp3 Sáng 10h00: Thi lại  Tin học văn phòng
Chiều: Tổ chức và quản lý HTX  P705
 Chiều: 13h30 Thi lại Quản trị học  10h00:  Thi Tư tưởng HCM Kế toán tài chính doanh nghiệp3 Nghỉ Kế toán TCDN3/ Ng T Quỳnh  Hoa 
Thống kê KD/ Nguyễn T Ngọc Hoa
Tổ chức và QLHTX/ Nguyễn Thị Hà
904 T37QT 5 Tiết Quản trị tài chính   Chiều:13h30 Thi lại Quản trị học
15h30: Thi Quản trị chất lượng
10h00:  Thi Tư tưởng HCM Chiều: 15h30 Thi Thống kê doanh nghiệp Nghỉ Quản trị tài chính/ Phạm Thị Chinh
Kế toán TCDN/ Nguyễn T Q Hoa
Quản trị XS/ Nguyễn T Hồng Nhung
Tổ chức và QLHTX/ Nguyễn T Hà
703 T37MT 5Tiết Thiết kế trang phục 3  P903 Sáng 10h Thi công nghệ tạo mẫu  Thực hành công nghệ may 2
 (Chia ca)
Mỹ thuật trang phục  P705 13h30:  Thi Xử lý hoàn tất SPDM Nghỉ Mỹ thuật TP / Lê Phương Anh
Thiết kế TP 3/ Nguyễn Đức Tuấn 
TH công nghệ may 2/ Ng  B Nhung
903 T38ĐT 5Tiết 13h30 Thi: Tiếng anh cơ bản Sáng: 8h Thi Tin đại cương
Chiều: Toán cao cấp 
13h30 Thi: Giáo dục quốc phòng  Sáng 8h: Thi Nguyên lý Mác2
9h00:Thi  Giaó dục thể chất
 (Dưới sân)
Chiều: Toán cao cấp
Vật lý  Nghỉ Toán cao cấp/ Phạm T B Dung
Vật liệu điện/ Triệu Xuân Hải
Vật lý/ Nguyễn Thị Hằng
KT an toàn điện / Hoàng Văn Trang

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
13/02/17 14/02/17 15/02/17 16/02/17 17/02/17 18/02/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
704 Đ6QT 5 tiết Sáng Quản trị chất lượng
Chiều  thi lại
Quản trị doanh nghiệp Chiều thi lại Quản trị doanh nghiệp Sáng Quản trị chất lượng
Chiều  thi lại
Nghỉ Marketing thương mại/Đinh Văn Tiến
Quản trị doanh nghiệp/Phạm Thị Lý
QT nguồn nhân lực/Vũ T.Phương Thụy
Quản trị chất lượng/Đào Thị Thu Hiền
 
905 Đ6NH 5 tiết Chiều  Thi lại Tài chính công Sáng HTNH và các TCTD
Chiều Thi lại
Sáng thi lại Sáng Tài chính công
P.702
Chiều thi lại
Nghỉ Marketing thương mại/Đinh Văn Tiến
Tài chính công/Nguyễn Đăng Hợp
Phân tích HĐKD NHTM/Nguyễn Hải Linh
HTNH và các TCTD/Nguyễn T.Thanh Hằng
                     
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Chiều thi lại  Kỹ thuật đo lường Chiều thi lại Kỹ thuật ĐK tự động Chiều thi lại Nghỉ Đạo đức và an ninh MT/Vũ T.Thu Hà
TH Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
Linh kiện điện tử/Triệu Xuân Hải
Kỹ thuật đo lường/Nguyễn Công Nam
Kỹ thuật ĐK tự động/Vũ Văn Chiến
 
702 Đ6KT 5 tiết Chiều thi lại  Thực hành kế toán 1 Chiều thi lại  Kế toán tài chính 2 Chiều thi lại  Nghỉ Thuế và Kế toán thuế/Nguyễn Hải Linh
Thực hành kế toán 1/Nguyễn Thị Dung
Kế toán tài chính 2/Nguyễn Thị Lương
 
905 Đ6XD 5 tiết Vật liệu xây dựng Kiến  trúc dân dụng và công nghiệp Chiều thi lại Trắc địa Vật liệu xây dựng Nghỉ Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
Kiến trúc dân dụng và CN/Hà
Trắc địa/Nguyễn T.Hữu Phương
TT trắc địa/Nguyễn T.Hữu Phương
Vật liệu xây dựng/Phạm Thị Vinh Lanh
Kinh tế xây dựng/Hiếu
905 Y03-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Nghỉ ĐD người bệnh răng hàm mặt/Lê T.P.Thảo
ĐD người bệnh da liễu/Lê T.P.Thảo
ĐD người bệnh lao/Phạm Thị Nga
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây