Thời khóa biểu tuần từ ngày 14/11/2016 đến ngày 19/11/2016

Thứ sáu - 11/11/2016 21:41

Thời khóa biểu tuần từ ngày 14/11/2016 đến ngày 19/11/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 19/11/2016
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
14/11/16 15/11/16 16/11/16 17/11/16 18/11/16 19/11/16
Buổi sáng 502 T38A1+A2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38H1+H2 5 tiết Chiều 13h30
Thi kết thúc Mac 1
P.702+703
+704+705
Sáng 07h30 Học bù, KT bù Pháp luật
P.902+903
Chiều 13h30
Thi kết thúc Pháp luật
P.702+703
+704+705
Sáng 07h30 Tin đại cương
P.903
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.903
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Pháp luật/Dương Đình Công
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Hoàng Thanh Tùng
Tiếng anh cơ bản/Phan T.Thanh Tâm
604 T38B1+B2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
904 T38F1+F2 5 tiết Sáng 08h00 thi kết thúc môn Sinh học và di truyền
P.904+905
Kỹ năng mềm Hóa đại cương vô cơ Kỹ năng mềm Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Kỹ năng mềm/Đào Thị Thu Hiền
Hóa ĐC-VC/Bùi Thị Huế
Xác suất thống kê/Nguyễn Quang Hà
 
 
 
                     
Buổi chiều 902 T38E1+E2 5 tiết Chiều 13h30 Thi kết thúc Mac 1
P.702+703
+704+705
Sáng 07h30 Học bù, KT bù Pháp luật
P.902+903
Chiều 13h30 Thi kết thúc Pháp luật
P.702+703+
704+705
Sáng: 7h30
Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00 Tiếng anh
P.902
Chiều 13h00 tin đại cương P902 Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Quang Hiệu
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Giáo dục thể chất/Hà Huy Minh
903 T38D1+D2 5 tiết Chiều 13h00 Tin đại cương
P.903
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.903
Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thị Nhàn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thị Minh Chinh
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Nguyễn Phương Dung
Giáo dục thể chất/Cao Xuân Thắng
903 T38C1+C2 5 tiết Chiều 13h00 Tin đại cương
P.902
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac 1/Nguyễn Đăng Tuyên
Pháp luật/Nguyễn Thị Thu Hồng
Tiếng anh cơ bản/Ngô Thị Sâm
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Bùi Thị Hồng
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
14/11/16 15/11/16 16/11/16 17/11/16 18/11/16 19/11/16
BUỔI SÁNG  902 T37QT  5 Tiết Tin học văn phòng P máy
( Chia ca)
Tin học văn phòng
 P máy
( Chia ca)
Nghỉ Quản trị học
P705
Tin học văn phòng
 P máy
( Chia ca)
Tư tưởng Hồ Chí Minh P903 Tin học văn phòng/ Bùi Thị Hồng  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Tư tưởng HCM/ Đào Thu Huyền 
Quản trị học / Lê Thị Anh Trâm 
Quản trị chất lượng/ Phạm Thị Chinh
Thống kê kinh doanh/ Ng Thị Thuận
705 T37KT  5 Tiết Kế toán tài chính doanh nghiệp 2  Tin học văn phòng
 P máy
( Chia ca)
Tin học văn phòng/Bùi Thị Hồng 
Tư tưởng HCM/ Đào Thu Huyền 
Quản trị học / Lê Thị Anh Trâm 
Kế toán TCDN2/ Dương T M Thúy
703 T37MT 5 Tiết Nghỉ Thiết kế trang phục 2 Hình họa thời trang Nghỉ Thiết kế trang phục 2 Nghỉ Công nghệ tạo mẫu/ Ng Bích Nhung 
Hình họa thời trang/ Lê Phươg Anh
Xử lý hoàn tất dệt may/ Thái 
Thiết kế trang phục 2/  T Tuấn 
BUỔI CHIỀU 904 T37ĐT 5 Tiết Nghỉ Tư tưởng Hồ Chí Minh  Kỹ thuật đo lường và cảm biến  Điện tử công nghiệp Kỹ thuật đo lường và cảm biến  Tư tưởng Hồ Chí Minh  Đường lối ĐCSVN/ Đào Thu Huyền
Kỹ thuật đo lường và CB/ Hiếu 
Điện tử CN/  Triệu Xuân Hải 
Thực hành điện CB/ Ng  Huy  Tưởng 
703 T37TT 5Tiết Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
P903 
Hệ điều hành  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
P903 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cơ sở dữ liệu  Sáng:Hệ điều hành
P902
Hệ QTCSDL SQL/ Trần Thanh Hùng 
Cơ sở dữ liệu/  Chu Hải Hà 
Cấu trúc dữ liệu và GT/ C. Nhâm
Hệ điều hành/ Nguyễn Thị Nga

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
14/11/16 15/11/16 16/11/16 17/11/16 18/11/16 19/11/16
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết Nghỉ
Phân tích hoạt động kinh tế
Nghỉ Nghỉ
Phân tích hoạt động kinh tế
Nghỉ Kiểm toán căn bản/ Ng T Q Hoa  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Phân tích hoạt động KT/ Bù T Hoa
 
 
 
904 T36ĐT 5 Tiết Thực hành PLC  Thực hành PLC  Thực hành trang bị điện  Thực hành trang bị điện  Nghỉ Nghỉ Thực hành TBĐ/ Phạm Thị Liên
Lập trình PLC/ C Văn 
Thực hành PLC/ C Văn 
 
                     
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết Nghỉ Quản trị nhân lực  Nghỉ Thực hành kỹ năng giao tiếp  Quản trị nhân lực  Nghỉ Quản trị nhân lực/  Bùi Thị Hoa 
TH kỹ năng GT/ Lê Thị Anh Trâm 
 
 
705 T36TT 5 Tiết Nghỉ Thiết kế Web
P.Máy
Lắp ráp và bảo trì máy tính P902 Thiết kế Web
P.Máy
Lắp ráp và bảo trì máy tính Nghỉ Lắp ráp và BTMT/ Ng Đình Việt
Thiết kế Web/ Trần Tuấn Việt 
 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
14/11/16 15/11/16 16/11/16 17/11/16 18/11/16 19/11/16
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Tiếng anh 3 Tiếng anh 3 Nghỉ Bệnh học Hóa phân tích Nghỉ Bệnh học/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Hóa dược/Phạm Xuân Thịnh
Tiếng anh 3/Trần Bá  Đạt
904 D02-K7 5 tiết Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thi kết thúc môn Marketing dược P.905
08h00
Kinh tế dược 1/Nguyễn T.Vân Anh
Marketing dược/Cao Thị Phương Thủy
Bào chế 2/Hồ Trung Chiến
905 Đ6XD 5 tiết nghỉ Cơ học cơ sở 2 Nghỉ ôn thi Cơ học cơ sở 2
P.905
Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù Kỹ thuật nhiệt Cơ học cơ sở 2/Nguyễn Văn Hiền
Các PP số trong CKC/Nguyễn Văn Long
Động lực học công trình/Nguyễn Văn Hiền
Cơ học đất/Lê Xuân Tùng
Nền và móng/Lê Xuân Tùng
Đồ án nền móng/Lê Xuân Tùng
Kỹ thuật nhiệt/Lê Trạch Trưởng
                     
Chiều 704 Đ6TH 5 tiết Sáng 10h00 thi kết thúc môn Lập trình  hướng đối tượng
P.704+705
Thực hành kỹ thuật số và ứng dụng Nghi ôn thi Thực hành kỹ thuật số và ứng dụng Nghỉ ôn thi Sáng: Học bù, KT bù Kỹ thuật nhiệt
P.905
Kỹ thuật nhiệt/Lê Trạch Trưởng
Toán rời rạc/Bùi Thị Hồng
Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
LT hướng đối tượng/Trần Xuân Thanh
Hình Họa/Lê Trạch Trưởng
Vẽ kỹ thuật
Cơ học ứng dụng
Thực hành kỹ thuật số và ƯD/Trịnh T.Hà
702 Đ6QT+Đ6NH 5 tiết Sáng 08h00 thi kết thúc môn Thống kê doanh nghiệp
P.704+705
Tài chính doanh nghiệp Nghỉ ôn thi Lịch sử các học thuyết kinh tế Học bù, KT bù Kế toán TC và TH Nghỉ ôn thi Thị trường CK/Lê Thanh Huyền
Kế toán tài chính và TH/Nguyễn Thị Lương
Thống kê DN/Bùi Thị Quyên
Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn Đăng Hợp
704 Đ6KT 5 tiết Kế toán tài chính 1 Kế toán tài chính 1/Nguyễn Thị Dung
LS các học thuyết KT/Ma Đức Hân
Phân tích HĐKD/
 
905 Y03-K7 5 tiết Điều dưỡng người bệnh tai mũi họng
P.905
Điều dưỡng người bệnh tai mũi họng
P.902
Nghỉ Điều dưỡng người bệnh tai mũi họng
P.703
Sáng 8h00: Thi Điều dưỡng người bệnh tai mũi họng
P.905
Nghỉ ĐD người bệnh tai mũi họng/Lê T.P. Thảo
 
Điều dưỡng nhi khoa/Mai Thúy Mai
Điều dưỡng người bệnh mắt/Phạm Thị Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây