Thời khóa biểu tuần từ ngày 16/01/2017 đến ngày 21/01/2017

Thứ sáu - 13/01/2017 21:23

Thời khóa biểu tuần từ ngày 16/01/2017 đến ngày 21/01/2017

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 21/01/2017

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
16/01/17 17/01/17 18/01/17 19/01/17 20/01/17 21/01/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Hóa dược Thực vật Hóa dược NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU
TỪ 19/01/2017 ĐẾN 05/02/2017
Hóa dược/Nguyễn Thị Xuân Thủy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực vật/Nguyễn Thị Thắm
Bào chế 1/Hồ Trung Chiến
605 T38KT1 5 tiết Toán cao cấp Kinh tế vi mô Toán cao cấp Những NLCBCNMac Lê nin 2/Phùng Văn Tôn
Toán cao cấp/Phạm Quốc Toàn
Kinh tế vi mô/Nguyễn Thị Vân Anh
605 T38QT1 5 tiết Những NLCBCNMac Lê nin 2/Phùng Văn Tôn
Toán cao cấp/Phạm Quốc Toàn
Kinh tế vi mô/Nguyễn Thị Vân Anh
902 T38TT 5 tiết Toán rời rạc Những NLCB của CN Mac 2 Lập trình có cấu trúc Lập trình có cấu trúc/Nguyễn Thu Vân
Những NLCB của CN Mac 2/Phan T.Phương Thảo
Toán rời rạc/Phạm T.Bích Dung
904 T38F1+F2 5 tiết Vật lý đại cương Những nguyên lý CB của CN Mac 2 Tiếng anh 2 Những NLCBCNMac Lê nin 2/Nguyễn Thị Hường
Tiếng anh 2/Nguyễn Thanh Huyền
Vật lý đại cương/Trần Đức Tiến
Thực vật/Nguyễn Thị Giang
               
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết Toán rời rạc Những NLCB của CN Mac 2 Toán rời rạc Lập trình có cấu trúc/Nguyễn Thu Hà
Những NLCB của CN Mac 2/Phùng Văn Tôn
Toán rời rạc/Phạm Quốc Toàn
902 T38KT 5 tiết Toán cao cấp Những nguyên lý cơ bản của CN Mac Lê nin 2 Kinh tế vi mô Những NLCBCNMac Lê nin 2/Trần Ninh Kiều
Toán cao cấp/Phạm T.Bích Dung
Kinh tế vi mô/Bùi Thị Hoa
902 T38QT 5 tiết Những NLCBCNMac Lê nin 2/Trần Ninh Kiều
Toán cao cấp/Phạm T.Bích Dung
Kinh tế vi mô/Thái Thị Tuyết

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
16/01/17 17/01/17 18/01/17 19/01/17 20/01/17 21/01/17
BUỔI SÁNG 602 T38ĐT1  5 Tiết Kỹ thuật an toàn điện Vật lý Vât liệu điện NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017 ( Từ ngày 19/01/2017 đến 05/02/2017 ) Vật liệu điện/  Trần Xuân Tình  
Vật lý/ Dương Vũ Trường  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
KT an toàn điện / Nguyễn Xuân Hòa 
903 T38MT1 + T38MT2 5 Tiết Hóa học đại cương  nghỉ Nguyên lý Mác 2 Vật liệu  may/ C.Ngọc
Hóa học đại cương/ Bùi Thị Huế 
Vẽ kỹ thuật/  Đào T  H Giang  Giang
Nguyên lý Mác  2/ Phan T Thu Thảo
705 T37ĐT  5 Tiết Kỹ thuật vi điều khiển Cung cấp điện  Cung cấp điện  Kỹ thuật số/ Nguyễn Đình Việt
Cung cấp điện/ Lê T Như  Quyên
Kỹ thuật vi ĐK/ Trần Như Sơn
703 T37TT 5 Tiết Lập trình hướng dối tượng Lập trình trên Window Lập trình hướng dối tượng Lập trình hướng ĐT/ Lê Thanh Tấn
Vật liệu và LKĐT/ Đặng V Hiếu 
Lập trình trên Window/ Trần Thị Huê
Tối ưu hóa/ Nguyễn Thị Huyền 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Nghỉ Tổ chức và quản lý HTX P 705 Thống kê kinh doanh  Kế toán TCDN3/ Dương T M Thúy 
Thống kê KD/ Nguyễn T Ngọc Hoa
Tổ chức và QLHTX/ Nguyễn Thị Hà
904 T37QT 5 Tiết Kế toán tài chính doanh nghiệp Kế toán tài chính doanh nghiệp Quản trị tài chính/ Phạm Thị Chinh
Kế toán TCDN/ Nguyễn T Q Hoa
Quản trị XS/ Nguyễn T Hồng Nhung
Tổ chức và QLHTX/ Nguyễn T Hà
703 T37MT 5Tiết Nghỉ Thiết kế trang phục 3  Mỹ thuật trang phục  Mỹ thuật TP / Lê Phương Anh
Thiết kế TP 3/ Nguyễn Đức Tuấn 
TH công nghệ may 2/ Ng  B Nhung
903 T38ĐT 5Tiết Kỹ thuật an toàn điện Toán cao cấp  Vật lý  Toán cao cấp/ Phạm T B Dung
Vật liệu điện/ Triệu Xuân Hải
Vật lý/ Nguyễn Thị Hằng
KT an toàn điện / Hoàng Văn Trang


Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
16/01/17 17/01/17 18/01/17 19/01/17 20/01/17 21/01/17
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết  Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp P704 Đi thực tập tốt nghiệp Đi thực tập tốt nghiệp NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017 ( Từ ngày 19/01/2017 đến 05/02/2017 ) Tin học KT/ Nguyễn Thị Hồng  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực hành KTTCDN/ Ng T Q Hoa
Khởi sự DN/ Dương T Q Lan
Thực tập TN/ Nguyễn T Q Hoa 
 
904 T36ĐT 5 Tiết Nghỉ   Hướng dẫn thực tập tốt  nghiệp P704 Đi thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp/Nguyễn T Thành 
Đồ án môn học/ Phùng Văn Tân
 
               
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết  Hướng dẫn thực tập tốt  nghiệp P703 Đi thực tập tốt nghiệp Đi thực tập tốt nghiệp Quản trị dự án  ĐT/  Dương T Q Lan
Tâm lý học QTKD/ ĐàoT Thu Hiền 
Quản trị Marketing/ Bùi Hoa/ T Minh 
Chuyên đề  2/ Ng T Tuyết Lan
Thực hành tốt nghiệp/ Ng T T Minh 
705 T36TT 5 Tiết Quản trị mạng P705   Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp P904 Đi thực tập tốt nghiệp Phần Mềm NM/ Chu Hải Hà
Auto Cad  / Vũ T Thu Hiền 
Lập trình PHP/ Trần Tuấn Việt 
Quản trị mạng/ Đặng Kim Hưng 
Thực hành tốt nghiệp/ Trần T Việt 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
16/01/17 17/01/17 18/01/17 19/01/17 20/01/17 21/01/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU
TỪ 19/01/2017 ĐẾN 05/02/2017
Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
905 Đ6QT 5 tiết Quản trị chất lượng Quản trị doanh nghiệp Quản trị chất lượng Marketing thương mại/Đinh Văn Tiến
Quản trị doanh nghiệp/Phạm Thị Lý
 
905 Đ6NH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Marketing thương mại/Đinh Văn Tiến
Tài chính công/Nguyễn Đăng Hợp
 
               
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Linh kiện điện tử Đạo đức và an ninh máy tính Kỹ thuật ĐK tự động Đạo đức và an ninh MT/Vũ T.Thu Hà
TH Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
Linh kiện điện tử/Triệu Xuân Hải
Kỹ thuật đo lường/Nguyễn Công Nam
Kỹ thuật ĐK tự động/Vũ Văn Chiến
 
702 Đ6KT 5 tiết Kế toán tài chính 2 Thuế và kế toán thuế Kế toán tài chính 2 Thuế và Kế toán thuế/Nguyễn Hải Linh
Thực hành kế toán 1/Nguyễn Thị Dung
Kế toán tài chính 2/Nguyễn Thị Lương
 
905 Đ6XD 5 tiết Trắc địa Kiến  trúc dân dụng và công nghiệp Trắc địa Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
Kiến trúc dân dụng và CN/Hà
Trắc địa/Nguyễn T.Hữu Phương
TT trắc địa/Nguyễn T.Hữu Phương
Vật liệu xây dựng/Phạm Thị Vinh Lanh
Kinh tế xây dựng/Hiếu
905 Y03-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp ĐD người bệnh răng hàm mặt/Lê T.P.Thảo
ĐD người bệnh da liễu/Lê T.P.Thảo
ĐD người bệnh lao/Phạm Thị Nga
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây