Thời khóa biểu tuần từ ngày 17/10/2016 đến ngày 22/10/2016

Thứ sáu - 14/10/2016 02:54

Thời khóa biểu tuần từ ngày 17/10/2016 đến ngày 22/10/2016

THỜI KHÓA BIỂU
 Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 22/10/2016

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
17/10/16 18/10/16 19/10/16 20/10/16 21/10/16 22/10/16
Buổi sáng 502 T38A1+A2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Sáng 07h30 Pháp luật
P.502
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38H1+H2 5 tiết Sáng 07h30 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.903
Sáng 07h30 Pháp luật
P.903
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.903
Sáng 07h30 Những NLCB của CN Mac 1
P.903
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Pháp luật/Dương Đình Công
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh cơ bản/Phan T.Thanh Tâm
604 T38B1+B2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Sáng 07h30
Pháp luật
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
705 T38F1+F2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCB của CN Mac 1
P.902
Sáng 07h30 Tin đại cương
P.902
Nghỉ Sáng 07h30 Hóa ĐCVC
P.902
Sáng 07h30 Sinh học và di truyền
P.902
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thanh Huyền
Tin đại cương/Vũ Thị Thu Hiền
Vật lý đại cương/
Hóa ĐC-VC/Bùi Thị Huế
Sinh học và di truyền/Nguyễn Thị Thu Hằng
                     
Buổi chiều 902 T38E1+E2 5 tiết Chiều 13h00 Tiếng anh
P.902
Chiều 13h00 Những NLCB của CN Mac 1
P.902
Chiều 13h00 Pháp luật
P.902
Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00 Tiếng anh
P.902
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Quang Hiệu
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Giáo dục thể chất/Hà Huy Minh
903 T38D1+D2 5 tiết Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00
Tin đại cương
P903
Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00
Tin đại cương
​P903
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thị Nhàn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thị Minh Chinh
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Nguyễn Phương Dung
Giáo dục thể chất/Cao Xuân Thắng
903 T38C1+C2 5 tiết Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.903
Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.903
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.903
Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Nghỉ Những NLCBCNMac 1/Nguyễn Đăng Tuyên
Pháp luật/Nguyễn Thị Thu Hồng
Tiếng anh cơ bản/Ngô Thị Sâm
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
17/10/16 18/10/16 19/10/16 20/10/16 21/10/16 22/10/16
BUỔI SÁNG  904 T37QT  5 Tiết 8h: Thi Quản trị văn phòng Nghỉ ôn thi 8h: Thi marketing căn bản Nghỉ ôn thi 8h: Thi Tiếng anh chuyên ngành 2 10h: Thi Toán kinh tế  Toán kinh tế / Ng T Ngọc Hoa YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Quản trị VP/ Phạm T Chinh
 
705 T37KT  5 Tiết 8h: Thi Thuế trong doanh nghiệp Nghỉ ôn thi 8h: Thi kế toán tài chính DN 1 Tiếng anh CN 2/ Tô Hồng Tâm
Đường lối ĐCSVN/ Phạm Hoa Sinh
Marketing căn bản/ Ng T Hường  
Kế toán TC DN 1/  Cao Thị K Phượng 
Thuế trong DN/ Trịnh Thị Hường 
703 T37MT 5 Tiết 10h: Thi Lịch sử thời trang Nghỉ ôn thi Nghỉ Nghỉ Nghỉ 10h: Thi Tư tưởng HCM  Lịch sử thời trang/  Lê Phương Anh 
Tư  tưởng HCM / Phạm Hoa Sinh
Thiết kế trang phục 1/ Ng Thu Huyền 
THCN May 1/ Ng Bích Nhung 
BUỔI CHIỀU 904 T37ĐT 5 Tiết 10h: Thi Khí cụ điện  Nghỉ ôn thi 10h: Thi Tiếng anh chuyên ngành 2 Nghỉ ôn thi 10h: Thi Điện tử cơ bản 10h: Thi Kỹ Truyền động điện  Tiếng anh CN 2/ C Nga
Kỹ thuật AT điện/ Lê T Như Quyên 
Khí cụ điện/ Nguyễn Văn Hùng 
Điện tử cơ bản/  Phùng Văn Tân
Truyền động điện/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5Tiết Nghỉ ôn thi 8h: Thi Lập trình có cấu trúc P máy
(Chia ca) 
10h: Thi Đường lối ĐCSVN   Nghỉ ôn thi 10h: Thi Tiếng anh chuyên ngành 2 8h: Thi mạng máy tính  Đường lối ĐCSVN / Đào T T Huyền
Kỹ thuật số và vi XL/  Ng Ngọc Văn 
Lập trình có cấu trúc / Trần N  Hoàng 
Tiếng anh CN 2/  Phan T T Bình 
Mạng máy tính/ Phạm Thị Phượng 

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
17/10/16 18/10/16 19/10/16 20/10/16 21/10/16 22/10/16
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết Nghỉ Kiểm toán căn bản Phân tích hoạt động kinh tế
P902
Kiểm toán căn bản Nghỉ Nghỉ Kiểm toán căn bản/ Ng T Q Hoa  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Phân tích hoạt động KT/ Bù T Hoa
 
 
 
904 T36ĐT 5 Tiết Lập trình PLC Lập trình PLC Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Thực hành TBĐ/ 
Lập trình PLC/Phạm Thị Liên 
Thực hành PLC
 
                     
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết Nghỉ Thực hành kỹ năng giao tiếp  Quản trị nhân lực  Thực hành kỹ năng giao tiếp  Nghỉ Nghỉ Quản trị nhân lực/  Bùi Thị Hoa 
TH kỹ năng GT/ Lê Thị Anh Trâm 
 
 
705 T36TT 5 Tiết Nghỉ  Thiết kế Web Lắp ráp và bảo trì
máy tính 
Lắp ráp và bảo trì
máy tính 
Nghỉ Nghỉ Lắp ráp và BTMT/ Ng Đình Việt
Thiết kế Web/ Trần Tuấn Việt 
 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
17/10/16 18/10/16 19/10/16 20/10/16 21/10/16 22/10/16
Buổi sáng 905 T37F1+F2 5 tiết Hóa phân tích Tiếng anh 3 Hóa phân tích Tiếng anh 3 Bệnh học Nghỉ Bệnh học/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Tiếng anh 3/Nguyễn T.Lệ Hà
 
904 D02-K7 5 tiết Nghỉ Marketing dược Bào chế 2 Nghỉ Marketing dược Nghỉ Kinh tế dược 1/Nguyễn T.Vân Anh
Marketing dược/Cao Thị Phương Thủy
Bào chế 2/Hồ Trung Chiến
Dược liệu 2/Nguyễn Thị Xuân Thủy
905 Đ6XD 5 tiết Nghỉ Chiều Kỹ thuật nhiệt
P.704
Sáng 07h30 Cơ học cơ sở 2 Cơ học đất Sáng 07h30 Cơ học cơ sở 2 Chiều Kỹ thuật nhiệt
P.903
Cơ học cơ sở 2/Nguyễn Văn Hiền
Các PP số trong CKC/Nguyễn Văn Long
Động lực học công trình
Cơ học đất/Nguyễn Giang Nam
Nền và móng/Lê Xuân Tùng
Đồ án nền móng/Lê Xuân Tùng
Kỹ thuật nhiệt/Lê Trạch Trưởng
                     
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Chiều 13h00 Mạng máy tính Kỹ thuật nhiệt Chiều 13h00 Mạng máy tính Chiều 13h00 Toán rời rạc Chiều 13h00 Lập trình hướng đối tượng Kỹ thuật nhiệt Kỹ thuật nhiệt/Lê Trạch Trưởng
Toán rời rạc/Bùi Thị Hồng
Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
LT hướng đối tượng/Trần Xuân Thanh
Hình Họa
Vẽ kỹ thuật
Cơ học ứng dụng
Thực hành kỹ thuật số và ƯD/Trịnh T.Hà
702 Đ6QT+
Đ6NH
5 tiết Thị trường chứng khoán Thống kê doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp Sáng KTTC và TH P.703
Chiều Thị trường chứng khoán
Nghỉ Nghỉ Thị trường CK/Lê Thanh Huyền
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Kế toán tài chính và TH/Nguyễn Thị Lương
Thống kê DN/Bùi Thị Quyên
704 Đ6KT 5 tiết Chiều Thị trường chứng khoán Kế toán tài chính 1
P.705
PP nghiên cứu KH/Nguyễn Ngọc Tuyến
Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn Đăng Hợp
Kế toán tài chính 1/Nguyễn Thị Dung
Soạn thảo văn bản/Trần T.Thu Hiền
704 Y03-K7 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Chăm sóc SK trẻ em/Phạm Thị Nga
CSSK phụ nữ bà mẹ và GĐ/Lê T.P.Thảo
Điều dưỡng nhi khoa/Mai Thúy Mai
Điều dưỡng người bệnh mắt/Phạm Thị Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây