Thời khóa biểu tuần từ ngày 19/09/2016 đến ngày 24/09/2016

Thứ sáu - 16/09/2016 02:38

Thời khóa biểu tuần từ ngày 19/09/2016 đến ngày 24/09/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 19/09/2016 đến ngày 24/09/2016

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
19/09/16 20/09/16 21/09/16 22/09/16 23/09/16 24/09/16
Buổi sáng 502 T38A1+A2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Sáng 07h30 Pháp luật
P.502
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38H1+H2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCB của CN Mac 1
P.903
Sáng 07h30 Pháp luật
P.903
Sáng 07h30 Giáo dục thể chất
P.903
Chiều:14h
Thi quy chế
P.704
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.903
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.903
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Pháp luật/Dương Đình Công
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh cơ bản/Phan T.Thanh Tâm
303 T38M1+M2 5 tiết Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.303
Sáng 07h30 Pháp luật
P.303
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.303
Sáng 07h30 Những NLCB của CN Mac 1
P.303
Sáng 07h30 Pháp luật
P.303
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Lê Đình Thứ
Pháp luật/Đỗ Đình Sáng
Tiếng anh cơ bản/Trần Thu Hiền
902 T38F1+F2 5 tiết Sáng 07h30 Tin đại cương
P.902
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.902
Sáng 07h30 Thực hành Tin đại cương
Chia ca (Ca 2)
Sáng 07h30 Sinh học và di truyền
P.705
Sáng 07h30-10h30 Những NLCB của CN Mac 1
P.705
10h30: Thi quy chế
P.705
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thanh Huyền
Tin đại cương/Vũ Thị Thu Hiền
Sinh học và di truyền/Nguyễn Thị Thu Hằng
                     
Buổi chiều 604 T38B1+B2 5 tiết Chiều 13h00 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Chiều 13h00 Tiếng anh cơ bản
P.604
Chiều 13h00
Pháp luật
P.604
Chiều 13h00 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Chiều 13h00 Tiếng anh cơ bản
P.604
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38D1+D2 5 tiết Chiều 13h00 Pháp luật
P.903
Chiều 13h00 Tiếng anh
P.903
Chiều 13h00 Những NLCB của CN Mac 1
P.903
Chiều 13h00 Tiếng anh
P.903
Chiều 13h00 Những NLCB của CN Mac 1
P.903
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thị Nhàn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thị Minh Chinh
902 T38C1+C2 5 tiết Chiều 13h00 Tiếng anh
P.902
Chiều 13h00 Tiếng anh
P.902
Chiều 13h00 Những NLCBCN Mac  1
P.902
Chiều 13h00 Những NLCBCN Mac  1
P.902
Chiều 13h00 Pháp luật
P.902
Nghỉ Những NLCBCNMac 1/Nguyễn Đăng Tuyên
Pháp luật/Nguyễn Thị Thu Hồng
Tiếng anh cơ bản/Ngô Thị Sâm

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
19/09/16 20/09/16 21/09/16 22/09/16 23/09/16 24/09/16
BUỔI SÁNG  904 T37QT  5 Tiết Nghỉ  Nghỉ Nghỉ  Đường lối ĐCSVN
 P902
Tiếng anh chuyên ngành 2
P902
Marketing căn bản P902 Toán kinh tế / Ng T Ngọc Hoa YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Quản trị VP/ Phạm T Chinh
 
705 T37KT  5 Tiết Kế toán TCDN 1 Thuế trong doanh nghiệp Kế toán TCDN 1 Tiếng anh CN 2/ Tô Hồng Tâm
Đường lối ĐCSVN/ Phạm Hoa Sinh
Marketing căn bản/ Ng T Hường  
Kế toán TC DN 1/  Phượng 
Thuế trong DN/ Trịnh Thị Hường 
703 T37MT 5 Tiết Chiều: Thực hành CN may
 P901
Chiều: Thực hành CN may
 P901


Lịch sử thời trang
 

Thực hành CN may
 P901
 Thiết kế trang phục 1 P703 Nghỉ  Lịch sử thời trang/  Lê Phương Anh 
Tư  tưởng HCM / Phạm Hoa Sinh
Thiết kế trang phục 1/ Ng Thu Huyền 
THCN May 1/ Ng Bích Nhung 
BUỔI CHIỀU 904 T37ĐT 5 Tiết Khí cụ điện  Truyền động điện  Khí cụ điện 
 Tiếng anh chuyên ngành 2
Khí cụ điện  Điện tử cơ bản  Tiếng anh CN 2/ Ng Thùy Dương
Kỹ thuật AT điện/ Lê T Như Quyên 
Khí cụ điện/ Nguyễn Văn Hùng 
Điện tử cơ bản/  Phùng Văn Tân
Truyền động điện/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5Tiết Kỹ thuật số và
 vi xử lý 
Sáng: Lập trình có
cấu trúc
P máy
Chiều: Mạng máy tính
Kỹ thuật số và
 vi xử lý 

Lập trình có
cấu trúc
Pmáy 
Tiếng anh chuyên ngành 2 Đường lối ĐCSVN
 P903.
Đường lối ĐCSVN / Đào T T Huyền
Kỹ thuật số và vi XL/  Ng Ngọc Văn 
Lập trình có cấu trúc / Trần N  Hoàng 
Tiếng anh CN 2/  Phan T T Bình 
Mạng máy tính/ Phạm Thị Phượng 

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
19/09/16 20/09/16 21/09/16 22/09/16 23/09/16 24/09/16
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết
Kế toán máy
P Máy 
Tài chính doanh nghiệp Nghỉ
Kế toán máy
P Máy 
Nghỉ  Nghỉ  Kế toán quản trị/ Nguyễn T Dung  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kế toán máy/ Tạ T Kim Chung 
Tài chính DN/ Dương T. M Thúy 
 
 
905 T36ĐT 5 Tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Trang bị điện Nghỉ Trang bị điện Điều khiển điện, KN/ Vũ Công Hậu 
Trang bị điện/ Nguyễn  Tuấn Thành
Thực hành máy điện/   T Tưởng
 
                     
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết Quản trị
sản xuất
Quản trị
sản xuất
Khởi tạo doanh nghiệp Khởi tạo doanh nghiệp Nghỉ Nghỉ  Kế toán quản trị/ Nguyễn T Dung 
Khởi tạo DN/ Thái Thị Tuyết
Quản trị SX/ Ng T Hồng Nhung
Quản trị SXK/ Ng T Hồng Nhung
705 T36TT 5 Tiết Soạn thảo văn bản Công nghệ phần mềm Công nghệ và thiết bị mạng Soạn thảo văn bản Lập trình Java  Nghỉ  Soạn thảo văn bản/ Hoàng T Minh
Công nghệ và TBM/ Hoàng T Tùng 
Công nghệ  phần mềm/Chu Hải Hà
Lập trình Java/ Trần Xuân Thanh

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
19/09/16 20/09/16 21/09/16 22/09/16 23/09/16 24/09/16
Buổi sáng 905 T37F1+F2 5 tiết Hóa sinh Nghỉ ôn thi Hóa sinh Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Xác suất thống kê/Bùi Thị Hồng YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Dược lý 1/Phạm Xuân Thịnh
ĐLCM của ĐCSVN/Nguyễn Đăng Tuyên
Hóa sinh/Nguyễn Thị Hồng Vân
702 D02-K7 5 tiết Thực hành Dược lâm sàng
BV đa khoa Phúc Thọ
Thực hành Dược lâm sàng
BV đa khoa Phúc Thọ
Thực hành Dược lâm sàng
BV đa khoa Phúc Thọ
Thực hành Dược lâm sàng
BV đa khoa Phúc Thọ
Thực hành Dược lâm sàng
BV đa khoa Phúc Thọ
  Kinh tế dược 1/Nguyễn T.Vân Anh
Marketing dược/Cao Thị Phương Thủy
Bào chế 2/Hồ Trung Chiến
Dược liệu 2/Nguyễn Thị Xuân Thủy
                     
Buổi chiều 704 Đ6XD 5 tiết Kỹ thuật điện Sáng Tiếng anh CN
P.905
Sáng Tiếng anh CN
P.905
Kỹ thuật điện tử Sáng Bê tông cường độ cao v à bê tông
P.905
Nghỉ Tiếng anh CN 2/Trần Bá Đạt
BTCĐ cao và BT/Phạm T.Vinh Lanh
Cơ học cơ sở 2/Nguyễn Việt Hà
Các PP số trong CKC/Nguyễn Văn Long
Autocad/Nguyễn Thành Thu
Kỹ thuật nhiệt/
704 Đ6TH 5 tiết Sáng Toán rời rạc
P.702
Sáng Lập trình hướng đối tượng
P.702
Sáng Mạng máy tính
P.702
  Kỹ thuật điện tử/Trịnh Thị Hà
Kỹ thuật điện/Triệu Xuân Hải
Toán rời rạc/Bùi Thị Hồng
Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
LT hướng đối tượng/Trần Xuân Thanh
702 Đ6QT+
Đ6NH
5 tiết Thị trường chứng khoán Thống kê doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp Soạn thảo văn bản Kế toán tài chính và thực hành Nghỉ Thị trường CK/Lê Thanh Huyền
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Kế toán tài chính và TH/Nguyễn Thị Lương
Thống kê DN/Bùi Thị Quyên
704 Đ6KT 5 tiết Kế toán tài chính 1
P.704
PP nghiên cứu KH/Nguyễn Ngọc Tuyến
Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn Đăng Hợp
Kế toán tài chính 1/Nguyễn Thị Dung
Soạn thảo văn bản/Trần T.Thu Hiền
704 Y03-K7 5 tiết Học bù, KT bù Điều dưỡng nhi khoa Nghỉ ôn thi Thi kết thúc môn Điều dưỡng nhi khoa
Ca 3
  P.704
Học bù, KT bù CSSK phụ nữ bà mẹ và GĐ Nghỉ ôn thi Thi kết thúc môn CSSK phụ nữ bà mẹ và GĐ
Ca 3
  P.902
Chăm sóc SK trẻ em/Phạm Thị Nga
CSSK phụ nữ bà mẹ và GĐ/Lê T.P.Thảo
TH nghiên cứu KH/Nguyễn Thị Thu Hằng
Điều dưỡng nhi khoa/Mai Thúy Mai
Điều dưỡng người bệnh mắt/Phạm Thị Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây