Thời khóa biểu tuần từ ngày 19/12/2016 đến ngày 24/12/2016

Thứ sáu - 16/12/2016 21:03

Thời khóa biểu tuần từ ngày 19/12/2016 đến ngày 24/12/2016

THỜI KHÓA BIỂU
 Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 24/12/2016

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
19/12/16 20/12/16 21/12/16 22/12/16 23/12/16 24/12/16
Buổi sáng 502 T38A1+A2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38H1+H2 5 tiết Nghỉ ôn thi Sáng 07h30
Tin đại cương
P.903
Chiều 13h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
Dưới sân
Chiều 13h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
Dưới sân
Chiều 13h00 Giáo dục
 quốc phòng
Thực hành
Dưới sân
Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Pháp luật/Dương Đình Công
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Hoàng Thanh Tùng
Tiếng anh cơ bản/Phan T.Thanh Tâm
604 T38B1+B2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
904 T38F1+F2 5 tiết Sáng 07h30 Xác suất
thống kê
P.904
Sáng 07h30 Những NLCB của CN Mac 2
P.904
Sáng 07h30 Vật lý
P.904
Nghỉ ôn thi Chiều 13h30 thi kết thúc môn Xác suất thống kê Nghỉ ôn thi Kỹ năng mềm/Đào Thị Thu Hiền
Hóa ĐC-VC/Bùi Thị Huế
Xác suất thống kê/Nguyễn Quang Hà
Những NLCBCNMac Lê nin 2/Nguyễn Thị Hường
Tiếng anh 2/Nguyễn Thanh Huyền
Vật lý đại cương/Trần Đức Tiến
 
                     
Buổi chiều 902 T38E1+E2 5 tiết Chiều 13h00 Tin đại cương
Phòng máy
Nghỉ ôn thi Chiều 15h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
Dưới sân
Chiều 15h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
Dưới sân
Chiều 15h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
Dưới sân
Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Quang Hiệu
Giáo dục QP/Nguyễn Xuân Phú
Tin đại cương/Lê Mai Nam
Giáo dục thể chất/Hà Huy Minh
903 T38D1+D2 5 tiết Chiều 13h00
 Tin đại cương
P.903
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thị Nhàn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thị Minh Chinh
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Nguyễn Phương Dung
Giáo dục thể chất/Cao Xuân Thắng
903 T38C1+C2 5 tiết Nghỉ ôn thi Chiều 13h00
 Tin đại cương
Thực hành chia ca
Chiều 13h00
 Tin đại cương
P.903
Chiều 13h00
 Tin đại cương
Thực hành phòng máy chia ca
Chiều 13h00
 Tin đại cương
P.903
Chiều 13h00
 Tin đại cương
P.903
Những NLCBCNMac 1/Nguyễn Đăng Tuyên
Pháp luật/Nguyễn Thị Thu Hồng
Tiếng anh cơ bản/Ngô Thị Sâm
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Nguyễn Phương Dung
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
19/12/16 20/12/16 21/12/16 22/12/16 23/12/16 24/12/16
BUỔI SÁNG  902 T37QT  5 Tiết Học bù, KT bù: Quản trị học P902  Chiều: Học bù, KT bù: Tin học văn phòng  P904  Học bù, KT bù: Quản trị chất lượng Nghỉ ôn thi Chiều: Thi Tin học văn phòng   Nghỉ ôn thi Tin học văn phòng/ Bùi Thị Hồng  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Tư tưởng HCM/ Đào Thu Huyền 
Quản trị học / Lê Thị Anh Trâm 
Quản trị chất lượng/ Ng H  Nhung
Thống kê kinh doanh/ Ng Thị Thuận
705 T37KT  5 Tiết Nghỉ ôn thi Tin học văn phòng/Bùi Thị Hồng 
Tư tưởng HCM/ Đào Thu Huyền 
Quản trị học / Lê Thị Anh Trâm 
Kế toán TCDN2/ Dương T M Thúy
703 T37MT 5 Tiết Chiều: Công nghệ tạo mẫu P705   Xủ lý hoàn tất sản phẩm dệt may Sáng: 8h Thi Hình họa
 thời trang 
Học bù, KT bù: Công nghệ tạo mẫu   Chiều: Thi Công nghệ tạo mẫu  Học bù, KT bù: Xử lý hoàn tất SP dệt may P904 Công nghệ tạo mẫu/ Ng Bích Nhung 
Hình họa thời trang/ Lê Phươg Anh
Xử lý hoàn tất dệt may/  T Tuấn 
Thiết kế trang phục 2/  Ng Đức Tuấn 
BUỔI CHIỀU 904 T37ĐT 5 Tiết 13h30 Thi: Thực hành điện  cơ bản  Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Chiều: Thi Đường lối ĐCSVN  Nghỉ ôn thi Đường lối ĐCSVN/ Đào Thu Huyền
Kỹ thuật đo lường và CB/ Hiếu 
Điện tử CN/  Triệu Xuân Hải 
Thực hành điện CB/ Ng  Huy  Tưởng 
703 T37TT 5Tiết Cơ sở dữ liệu Học bù, KT bù: Hệ điều hành  Sáng: Học bù, KT bù: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  P705 Học bù, KT bù: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  Chiều: Thi Hệ điều hành  15h: Học bù, KT : Cơ sở dữ liệu P905  Hệ QTCSDL SQL/ Trần Thanh Hùng 
Cơ sở dữ liệu/  Chu Hải Hà 
Cấu trúc dữ liệu và GT/ Trần T H Nhâm
Hệ điều hành/ Nguyễn Thị Nga

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
19/12/16 20/12/16 21/12/16 22/12/16 23/12/16 24/12/16
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp  Tin học kế toán
P Máy 
Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp  Cả ngày: Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp
P 705 
 Khởi sự doanh nghiệp  Sáng: Khởi sự doanh nghiệp P904  Chiều: Tin học kế toán
P Máy 
Tin học KT/ Nguyễn Thị Hồng  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực hành KTTCDN/ Ng T Q Hoa
Khởi sự DN/ Dương T Q Lan
Thực tập tốt nghiệp
 
904 T36ĐT 5 Tiết Nghỉ  Nghi Nghỉ  Chiều: Đồ án
môn học
Nghỉ Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/ Dương Q Huy
Đồ án môn học/ Phùng Văn Tân
 
                     
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết Quản trị dự án đầu tư  Quản trị dự án đầu tư  Quản trị Marketing  Quản trị Marketing  Nghỉ Nghỉ Quản trị dự án  ĐT/  Dương T Q Lan
Quản trị Marketing/ Bùi Hoa/ T Minh 
Chuyên đề  2/ Ng T Tuyết Lan
Thực hành tốt nghiệp/ Ng T T Minh 
705 T36TT 5 Tiết Auto Cad P904 Lập trình PHP Auto Cad   P Máy  Quản trị mạng Sáng: Auto Cad P máy
Chiều: Lập trình PHP
Phần mềm nguồn mở  P905 Phần Mềm NM/ Chu Hải Hà
Auto Cad  / Vũ T Thu Hiền 
Lập trình PHP/ Trần Tuấn Việt 
Quản trị mạng/ Đặng Kim Hưng 
Thực hành tốt nghiệp/ Trần T Việt 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
19/12/16 20/12/16 21/12/16 22/12/16 23/12/16 24/12/16
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Học bù, KT bù Bệnh học Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù Hóa phân tích Nghỉ ôn thi Chiều 15h30 thi kết thúc môn Bệnh học Nghỉ ôn thi Bệnh học/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Hóa dược/Phạm Xuân Thịnh
Tiếng anh 3/Trần Bá  Đạt
904 D02-K7 5 tiết Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Nghỉ Kinh tế dược 1/Nguyễn T.Vân Anh
Marketing dược/Cao Thị Phương Thủy
Bào chế 2/Hồ Trung Chiến
905 Đ6XD 5 tiết Cơ học đất Nền và móng  Nền và móng  Đồ án nền và móng Động lực
học công trình
Nghỉ ôn thi Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
Động lực học công trình/Nguyễn Văn Hiền
Cơ học đất/Lê Xuân Tùng
Nền và móng/Vũ Thị Hiền
Đồ án nền móng/Vũ Thị Hiền
 
 
                     
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Vẽ kỹ thuật Vẽ kỹ thuật Cơ học ứng dụng Sáng 07h30 Vẽ kỹ thuật
 Phòng máy
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Toán rời rạc/Bùi Thị Hồng
Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
Hình Họa/Lê Trạch Trưởng
Chiều Cơ học ứng dụng Vẽ kỹ thuật/Vũ T.Thu Hà
Cơ học ứng dụng/Hoàng Quyết Chiến
 
702 Đ6QT+
Đ6NH
5 tiết Marketing thương mại
P.702
Marketing thương mại
P.702
Phân tích hoạt động kinh doanh Nghỉ ôn thi Phân tích hoạt động kinh doanh
P.704
Nghỉ ôn thi Kế toán tài chính và TH/Nguyễn Thị Lương
Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn Đăng Hợp
Kế toán tài chính 1/Nguyễn Thị Dung
LS các học thuyết KT/Ma Đức Hân
704 Đ6KT 5 tiết Thuế và kế toán thuế
P.902
Thuế và kế toán thuế
P.902
Phân tích HĐKD/Nguyễn Hải Linh
Marketing thương mại/Thầy Tiến
Thuế và Kế toán thuế/Nguyễn Hải Linh
 
905 Y03-K7 5 tiết Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học Thi lại Điều dưỡng nhi khoa + ĐD người bệnh mắt
P.902
Chăm sóc SK trẻ em
CSSK phụ nữ bà mẹ và GĐ
Điều dưỡng nhi khoa
Điều dưỡng người bệnh mắt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây