Thời khóa biểu tuần từ ngày 20/03/2017 đến ngày 25/03/2017

Thứ sáu - 17/03/2017 03:43

Thời khóa biểu tuần từ ngày 20/03/2017 đến ngày 25/03/2017

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 25/03/2017
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
20/03/17 21/03/17 22/03/17 23/03/17 24/03/17 25/03/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Học bù, KT bù Thực vật
P.905
Dược liệu 13H00 HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỂM SÂN TRƯỜNG
Dược liệu Học bù, KT bù Hóa dược
P.702
Nghỉ ôn thi Hóa dược/Nguyễn Thị Xuân Thủy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Bào chế 1/Nguyễn Hoàng Hiệp
Dược liệu/Lê T.Phương Thảo
Kiểm nghiệm thuốc/
Quản lý và tồn trữ thuốc/Lê T.Phương Thảo
605 T38KT1 5 tiết  Học bù, KT bù Toán cao cấp Nguyên lý kế toán Học bù, KT bù Mac 2 KT bù Kinh tế vi mô Nghỉ ôn thi Xác suất và TK toán/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Nguyễn Thanh Huyền
Nguyên lý kế toán/Từ Thị Xuyến
605 T38QT1 5 tiết  
 
902 T38TT 5 tiết Học bù, KT bù Toán rời rạc Vật lý Sáng 07h30 Học bù, KT bù Mac 2 Học bù, KT bù Lập trình có cấu trúc Nghỉ ôn thi Tin học văn phòng/Đỗ Phương Dung
Vật lý/Trần Đức Tiến
Cấu trúc dữ liệu và GT/Đỗ Thanh Bình
Đại số tuyến tính/Phạm T.Bích Dung
904 T38F1+F2 5 tiết Học bù, KT bù Mac 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh Vi sinh ký sinh trùng
Chiều 13h00 Học bù, KT bù Tiếng anh 2
P.704
Học bù, KT bù Vật lý Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac Lê nin 2/Nguyễn Thị Hường
Tiếng anh 2/Nguyễn Thanh Huyền
Tư tưởng HCM/Ma Đức Hân
Vi sinh-ký sinh trùng/Nguyễn T.Thu Hằng
Thực vật/Nguyễn Thị Giang
Hóa hữu cơ/Bùi Thị Huế
                   
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết Học bù, KT bù Toán rời rạc Vật lý Học bù, KT bù Mac 2 Học bù, KT bù Lập trình có cấu trúc Nghỉ ôn thi Tin học văn phòng/Phạm Văn Nam
Vật lý/Trần Thị Châm
Cấu trúc dữ liệu và GT/Vũ Đắc Hào
Đại số tuyến tính/Hoàng Hữu Văn
902 T38KT 5 tiết Chiều 14h00 Học bù, KT bù Toán cao cấp
P.904
Nguyên lý kế toán Sáng 07h30 Học bù, KT bù Mac 2

Chiều Tiếng anh CN 1
Sáng 07h30 học bù, KT bù Kinh tế vi mô
Chiều Nguyên lý kế toán
Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac Lê nin 2/Trần Ninh Kiều
Toán cao cấp/Phạm T.Bích Dung
Kinh tế vi mô/Bùi Thị Hoa
Xác suất và TK toán/Phạm T.Bích Dung
902 T38QT 5 tiết Tiếng anh CN 1/Tô Hồng Tâm
Nguyên lý kế toán/Dương T.Minh Thúy
 
 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
20/03/17 21/03/17 22/03/17 23/03/17 24/03/17 25/03/17
BUỔI SÁNG  903 T38MT1  5 Tiết Chiều: Thiết bị may P903 Kỹ năng giao tiếp  13h00: HỘI THAO ĐOÀN 26/3 Sáng: Học bù. KT bù : Nguyên lý
 Mác 2 P903
Kỹ thuật điện - điện tử  Chiều: Thiết bị may
P901 
Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
Kỹ năng GT/ Trương Văn Hiến 
An toàn lao động/ 
703 T38MT2   Nghỉ Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn 
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
 
705 T37ĐT  5 Tiết Thực hành điện tử cơ bản Thực hành vi điều khiển  Lý thuyết điều khiển tự động  Học bù. KT bù : Kỹ thuật vi điều khiển  9h30: Học bù. KT bù : Cung cấp điện  P903 TH điện tử cơ bản/ Ng Huy Tưởng
TH vi điều khiển/
TH kỹ thuật số/
Lý thuyết ĐKTĐ/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5 Tiết Lập trình cơ sở dữ liệu Phân tích thiết kế hệ thống UML  Corel Daw Học bù. KT bù : Vật liệu và linh kiện điện tử  Học bù. KT bù : Tối ưu hóa P903 Phân tích TKHTUML/Trần Thị Huê
Cấu trúc máy tính/Ng  Thu Vân 
Corel Draw/ Vũ T Thu Hiền 
Lập  trình CSDL/ Chu Hải Hà 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Tài chính
 tiền tệ
P703
Sáng: Học bù, KT bù Tổ chức và quản lý HTX P705
Chiều:  Kế toán thuế 
Thị trường chứng khoán  Tài chính
 tiền tệ 
Nghỉ Kế toán thuế/Nguyễn Thị Vinh 
Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Tài chính tiền tệ/ Nguyễn Duy Long
Thiị trường CK/ Dương T Q Lan
904 T37QT 5 Tiết Cả ngày: Kế toán tài chính doanh nghiệp P705 Sáng Học bù, KT bù Tổ chức và quản lý HTX P705
Chiều:Kế toán tài chính doanh nghiệp
Quản trị sản xuất  Quản trị sản xuất  Quản trị sản xuất  Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Quản trị chiến lược/Ng T T Lan
Quản trị rủi ro/ Ng T Hồng Nhung
Hệ thống TTQT/ Phạm Thị Chinh
703 T37MT 5Tiết Thực hành công nghệ may2
 (Chia ca)
Đường lối ĐCSVN  Quản lý chất lượng trang phục Thực hành công nghệ may2
 (Chia ca)
Nghỉ ôn thi Đường lối ĐCSVN/ Trương V Hiến 
Tiếng anh CN/ Nguyễn T Dương
QL chất lượng TP/ Nguyễn P Anh 
TH công nghệ may 3/  
903 T38ĐT 5Tiết 14h: Học bù, KT bù Toán cao cấp P904 Nguyên lý Mác 2  Lý thuyết mạch  Máy điện  Học bù, KT bù Vật liệu điện  Máy điện/  Lê Thị Như Quyên
Lý thuyết mạch/ Hoàng T Thu Hà
Nguyên lý Mác 2/ Phan T P Thảo

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
20/03/17 21/03/17 22/03/17 23/03/17 24/03/17 25/03/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
704 Đ6QT 5 tiết Quản trị doanh nghiệp
Chiều học bù, KT bù Marketing TM P.905
Quản trị doanh nghiệp 13H00 HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỂM SÂN TRƯỜNG
Quản trị kinh doanh thương mại Sáng Quản trị nguồn nhân lực
Chiều Kinh tế lượng P.704
Quản trị doanh nghiệp
P.905
Marketing thương mại/Đinh Văn Tiến
Quản trị doanh nghiệp/Cao T. Phương Thủy
QT nguồn nhân lực/Hà Văn Thủy
Quản trị chất lượng/Đào Thị Thu Hiền
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Quản trị KDTM/Trần Thanh Tuấn
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
905 Đ6NH 5 tiết Chiều Học bù, KT bù Marketing TM Chiều HTNH và các TCTD
P.905
HTNH và các TCTD Chiều Kinh tế lượng
P.704
Chiều Học bù, KT bù Phân tích hoạt động KDNHTM
P.905
HTNH và các TCTD/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán NHTM/Nguyễn Hải Linh
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
                   
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Sáng học bù, KT bù Kỹ thuật đo lường P.905
Chiều Kỹ thuật VXL và ƯD
Sáng học bù, KT bù Linh kiện điện tử
Chiều Kỹ thuật truyền số liệu
Thực hành lập trình hướng đối tượng
Phòng máy
Đạo đức và an ninh máy tính
Kỹ thuật vi xử lí và ứng dụng
P.902
Đạo đức và an ninh MT/Vũ T.Thu Hà
Kỹ thuật ĐK tự động/Vũ Văn Chiến
TH lập trình hướng ĐT/Trần Xuân Thanh
Kỹ thuật truyền SL/Phạm T.Vân Khánh
Kỹ thuật VXL và ƯD/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật đa phương tiện/Vũ Thị Thương
 
702 Đ6KT 5 tiết Kế toán quản trị Sáng Học bù, KT bù Kế toán tài chính 2 Nghỉ Kinh tế lượng Sáng Kế toán TC 3 P.902
Chiều học bù, KT bù Thực hành kế toán 1
Thuế và Kế toán thuế/Nguyễn Hải Linh
Thực hành kế toán 1/Nguyễn Thị Dung
Kế toán tài chính 2/Nguyễn Thị Lương
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán TC 3/Nguyễn Thị Hồng
Kế toán quản trị/Nguyễn Thị Dung
Thực hành KT 2/Nguyễn Thu Hương
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
905 Đ6XD 5 tiết Học bù, KT bù Vật liệu xây dựng Sáng Học bù, KT bù Kết cấu nhà bê tông cốt thép Cơ sở qui hoạch kiến trúc Cơ sở qui hoạch kiến trúc Chiều học bù, KT bù Tắc địa P.905  Địa chất CT/Nguyễn Giang Nam
Cơ sở qui hoạch KT/Phan T.Thu Hà
Phân tích kết cấu/Nguyễn Thanh Hà
TT trắc địa/Nguyễn T.Hữu Phương
905 Y03-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Học bù, KT bù các môn P.905 ĐD người bệnh răng hàm mặt/Lê T.P.Thảo
ĐD người bệnh da liễu/Phạm Thị Nga
ĐD người bệnh lao/Phạm Thị Nga
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây