Thời khóa biểu tuần từ ngày 21/11/2016 đến ngày 26/11/2016

Thứ sáu - 18/11/2016 20:37

Thời khóa biểu tuần từ ngày 21/11/2016 đến ngày 26/11/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 26/11/2016

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/11/16 22/11/16 23/11/16 24/11/16 25/11/16 26/11/16
Buổi sáng 502 T38A1+A2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38H1+H2 5 tiết Sáng 07h30 Tin đại cương
P.903
Sáng 07h30 Giáo dục
thể chất
Dưới sân
Sáng 07h30 Tin đại cương
Phòng máy
chia ca
Sáng 07h30 Tin đại cương
P.903
Sáng 07h30 Giáo dục
quốc phòng
P.903
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Pháp luật/Dương Đình Công
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Hoàng Thanh Tùng
Tiếng anh cơ bản/Phan T.Thanh Tâm
604 T38B1+B2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
904 T38F1+F2 5 tiết Sáng 07h30 Xác suất
thống kê
P.904
Sáng 07h30 Hóa đại
cương vô cơ
P.904
Sáng 07h30 Xác suất
thống kê
P.904
Sáng 07h30 Kỹ năng mềm
P.904
Chiều 13h00 Xác suất
thống kê
P.903
Nghỉ ôn thi Kỹ năng mềm/Đào Thị Thu Hiền
Hóa ĐC-VC/Bùi Thị Huế
Xác suất thống kê/Nguyễn Quang Hà
 
                     
Buổi chiều 902 T38E1+E2 5 tiết Sáng 07h30 Tin đại cương
P.902
Chiều 14h00 Giáo dục
thể chất
Dưới sân
Sáng 07h30 Giáo dục
quốc phòng
P.902
Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.902
Chiều 13h00 Tin đại cương
P.902
Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Quang Hiệu
Chiều 13h00 Tiếng anh
P.902
Chiều 13h00 Tin đại cương
Phòng máy 
Giáo dục QP/Nguyễn Xuân Phú
Tin đại cương/Lê Mai Nam
Giáo dục thể chất/Hà Huy Minh
903 T38D1+D2 5 tiết Nghỉ Chiều 13h00 Tin đại cương
P.902
Chiều 13h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
dưới sân
Chiều 13h00 Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Chiều 13h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
dưới sân
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thị Nhàn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thị Minh Chinh
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Nguyễn Phương Dung
Giáo dục thể chất/Cao Xuân Thắng
903 T38C1+C2 5 tiết Chiều 13h00 Tiếng anh
P.902
Chiều 13h00 Giáo dục
quốc phòng
P.903
Chiều 15h00 Giáo dục quốc phòng
Thực hành
dưới sân
Nghỉ Chiều 15h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
dưới sân
Nghỉ Những NLCBCNMac 1/Nguyễn Đăng Tuyên
Pháp luật/Nguyễn Thị Thu Hồng
Tiếng anh cơ bản/Ngô Thị Sâm
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Bùi Thị Hồng
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/11/16 22/11/16 23/11/16 24/11/16 25/11/16 26/11/16
BUỔI SÁNG  902 T37QT  5 Tiết Quản trị học
P705
Quản trị chất lượng  Quản trị chất lượng P 702 Quản trị học
P705
Quản trị chất lượng  Tư tưởng Hồ Chí Minh P903 Tin học văn phòng/ Bùi Thị Hồng  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Tư tưởng HCM/ Đào Thu Huyền 
Quản trị học / Lê Thị Anh Trâm 
Quản trị chất lượng/ Ng Hồng Nhung
Thống kê kinh doanh/ Ng Thị Thuận
705 T37KT  5 Tiết Kế toán tài chính doanh nghiệp 2  Kế toán tài chính doanh nghiệp 2  Kế toán tài chính doanh nghiệp 2  Tin học văn phòng/Bùi Thị Hồng 
Tư tưởng HCM/ Đào Thu Huyền 
Quản trị học / Lê Thị Anh Trâm 
Kế toán TCDN2/ Dương T M Thúy
703 T37MT 5 Tiết Nghỉ Thiết kế trang phục 2 Hình họa thời trang Thiết kế trang phục 2 Nghỉ Nghỉ Công nghệ tạo mẫu/ Ng Bích Nhung 
Hình họa thời trang/ Lê Phươg Anh
Xử lý hoàn tất dệt may/ Hoàng Thị Lĩnh 
Thiết kế trang phục 2/  T Tuấn 
BUỔI CHIỀU 904 T37ĐT 5 Tiết Điện tử công nghiệp
P máy 
Đường lối ĐCSVN  Kỹ thuật đo lường và cảm biến  Nghi Kỹ thuật đo lường và cảm biến  Đường lối ĐCSVN  Đường lối ĐCSVN/ Đào Thu Huyền
Kỹ thuật đo lường và CB/ Hiếu 
Điện tử CN/  Triệu Xuân Hải 
Thực hành điện CB/ Ng  Huy  Tưởng 
703 T37TT 5Tiết
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Hệ điều hành  Sáng: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
P máy
( Chia ca)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Cơ sở dữ liệu  Sáng: Cơ sở dữ liệu
P902
Hệ QTCSDL SQL/ Trần Thanh Hùng 
Cơ sở dữ liệu/  Chu Hải Hà 
Cấu trúc dữ liệu và GT/ C. Nhâm
Hệ điều hành/ Nguyễn Thị Nga

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/11/16 22/11/16 23/11/16 24/11/16 25/11/16 26/11/16
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Phân tích hoạt động kinh tế
Nghỉ Kiểm toán căn bản/ Ng T Q Hoa  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Phân tích hoạt động KT/ Bù T Hoa
 
 
 
904 T36ĐT 5 Tiết Thực hành PLC  Thực hành PLC  Thực hành trang bị điện  Thực hành trang bị điện  Thực hành trang bị điện  Nghỉ Thực hành TBĐ/ Phạm Thị Liên
Lập trình PLC/ C Văn 
Thực hành PLC/ C Văn 
 
                     
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Thực hành kỹ năng giao tiếp  Quản trị nhân lực  Nghỉ Quản trị nhân lực/  Bùi Thị Hoa 
TH kỹ năng GT/ Lê Thị Anh Trâm 
 
 
705 T36TT 5 Tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Sáng: Thiết kế Web
P máy
Thiết kế Web
P máy 
Nghỉ Lắp ráp và BTMT/ Ng Đình Việt
Thiết kế Web/ Trần Tuấn Việt 
 


Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/11/16 22/11/16 23/11/16 24/11/16 25/11/16 26/11/16
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Bệnh học Tiếng anh 3 Nghỉ Hóa phân tích Tiếng anh 3 Nghỉ Bệnh học/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Hóa dược/Phạm Xuân Thịnh
Tiếng anh 3/Trần Bá  Đạt
904 D02-K7 5 tiết Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Nghỉ  Kinh tế dược 1/Nguyễn T.Vân Anh
Marketing dược/Cao Thị Phương Thủy
Bào chế 2/Hồ Trung Chiến
905 Đ6XD 5 tiết Chiều 15h00 thi kết thúc môn Kỹ thuật nhiệt
P.704+705
Học bù, KT bù Cơ học cơ sở 2 Chiều: Động lực học công trình Sáng 08h00 Thi kết thúc môn cơ học cơ sở 2
P.905
Động lực học công trình Nghỉ ôn thi Cơ học cơ sở 2/Nguyễn Văn Hiền
Các PP số trong CKC/Nguyễn Văn Long
Động lực học công trình/Nguyễn Văn Hiền
Cơ học đất/Lê Xuân Tùng
Nền và móng/Lê Xuân Tùng
Đồ án nền móng/Lê Xuân Tùng
Kỹ thuật nhiệt/Lê Trạch Trưởng
                     
Chiều 704 Đ6TH 5 tiết Chiều 15h00 thi kết thúc môn Kỹ thuật nhiệt
P.704+705
Hình họa Học bù, KT bù Mạng máy tính Thực hành kỹ thuật số và ứng dụng Hình họa Sáng 07h30 Học bù, KT bù Toán rời rạc
P.905
Kỹ thuật nhiệt/Lê Trạch Trưởng
Toán rời rạc/Bùi Thị Hồng
Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
LT hướng đối tượng/Trần Xuân Thanh
Hình Họa/Lê Trạch Trưởng
Vẽ kỹ thuật
Cơ học ứng dụng
Thực hành kỹ thuật số và ƯD/Trịnh T.Hà
702 Đ6QT+
Đ6NH
5 tiết Chiều 13h00 thi kết thúc môn Thị trường chứng khoán
P.704+705
Lịch sử các học thuyết kinh tế Phân tích hoạt động kinh doanh Học bù, KT bù Tài chính DN Phân tích hoạt động kinh doanh Nghỉ ôn thi Thị trường CK/Lê Thanh Huyền
Kế toán tài chính và TH/Nguyễn Thị Lương
Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn Đăng Hợp
Kế toán tài chính 1/Nguyễn Thị Dung
704 Đ6KT 5 tiết LS các học thuyết KT/Ma Đức Hân
Phân tích HĐKD/Nguyễn Hải Linh
 
 
905 Y03-K7 5 tiết Sáng 09h00 Tập trung tại bệnh viện Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học ĐD người bệnh tai mũi họng/Lê T.P. Thảo
 
Điều dưỡng nhi khoa/Mai Thúy Mai
Điều dưỡng người bệnh mắt/Phạm Thị Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây