Thời khóa biểu tuần từ ngày 22/08/2016 đến ngày 27/08/2016

Thứ bảy - 20/08/2016 03:57

Thời khóa biểu tuần từ ngày 22/08/2016 đến ngày 27/08/2016

THỜI KHÓA BIỂU
 Từ ngày 22/08/2016 đến ngày 27/08/2016
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
22/08/16 23/08/16 24/08/16 25/08/16 26/08/16 27/08/16
Buổi sáng 502 T38A1+A2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.502
Sáng 07h30 Pháp luật
P.502
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
 
 
303 T38E1+E2 5 tiết Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.303
Sáng 07h30 Pháp luật
P.303
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.303
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.303
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.303
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Lê Đình Thứ
Pháp luật/Đỗ Đình Sáng
Tiếng anh cơ bản/Trần Thu Hiền
 
 
902 T38F1+F2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.902
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.902
Nghỉ Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.902
Sáng 07h30 Tin đại cương
P.902
P.902
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thanh Huyền
Tin đại cương/Vũ Thị Thu Hiền
 
 
                     
Buổi chiều 604 T38B1+B2 5 tiết Chiều 13h00 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.604
Chiều 13h00 Tiếng anh cơ bản
P.604
Chiều 13h00 Tiếng anh cơ bản
P.604
Chiều 13h00 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.604
Chiều 13h00 Pháp luật
P.604
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
 
 
903 T38D1+D2 5 tiết Chiều 13h00 Pháp luật
P.903
Chiều 13h00 Tiếng anh
P.903
Chiều 13h00 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.903
Chiều 13h00 Tiếng anh
P.903
Chiều 13h00 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.903
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thị Nhàn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thị Minh Chinh
 
 
902 T38C1+C2 5 tiết Chiều 13h00 Tiếng anh
P.902
Nghỉ Chiều 13h00 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.902
Nghỉ Chiều 14h00 Qui chế
P.902
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Đăng Tuyên
Pháp luật/Nguyễn Thị Thu Hồng
Tiếng anh cơ bản/Ngô Thị Sâm
 
 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
22/08/16 23/08/16 24/08/16 25/08/16 26/08/16 27/08/16
BUỔI SÁNG  905 T37QT  5 Tiết Toán kinh tế  Sáng: Quản trị văn phòng
Chiều: Thi Tiếng anh
 CN 1
Sáng: Quản trị văn phòng
Chiều: Xác thi suất thống kê
Sáng: Đường lối ĐCSVN
 P705
Chiều: Thi Nguyên lý
kế toán 
Sáng: Tiếng anh chuyên
 ngành 2 P705
chiều: Thi Kinh tế vi mô 
Sáng: Marketing căn bản P903
Chiều:Thi  Soạn thảo
 văn bản 
Toán kinh tế / Ng T Ngọc Hoa YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Quản trị VP/ Phạm T Chinh
 
705 T37KT  5 Tiết Kế toán TCDN 1 Sáng: Thuế trong doanh nghiệp
Chiều: Thi Pháp luật kinh tế 
Sáng: Kế toán TCDN 1
Chiều: Thi Kỹ năng giao tiếp 

Sáng: Đường lối ĐCSVN
Chiều: Thi Nguyên lý
kế toán
Sáng: Tiếng anh chuyên
 ngành 2
Chiều: Thi Tiếng anh
CN 1
Sáng: Marketing căn bản P903
Chiều: Thi Soạn thảo
 văn bản 
Tiếng anh CN 2/ Tô Hồng Tâm
Đường lối ĐCSVN/ Phạm Hoa Sinh
Marketing căn bản/ Ng T Hường  
Kế toán TC DN 1/  Phượng 
Thuế trong DN/ Trịnh Thị Hường 
703 T37MT 5 Tiết Tư tưởng HCM P903 Sáng: Thực hành CN may
 P901
Chiều: Thi Vật liệu may
Lịch sử thời trang P903
Chiều: Thi An toàn
lao động 
Sáng: Thực hành CN may
P901
Chiều: Thi Vẽ kỹ thuật
Sáng: Thiết kế trang phục 1 P903
Chiều: Thi Thiết bị may
Sáng: Tư tưởng HCM P902
Chiều: Thi Kỹ thuật điện - Điện tử 
Lịch sử thời trang/  Lê Phương Anh 
Tư  tưởng HCM / Phạm Hoa Sinh
Thiết kế trang phục 1/ Ng Thu Huyền 
THCN May 1/ Ng Bích Nhung 
BUỔI CHIỀU 904 T37ĐT 5 Tiết Truyền động điện  
Sáng: Thi Tư tưởng HCM
Chiều: Kỹ thuật an
 toàn điện 
Sáng: Thi Hàm phức
Chiều: Điện tử cơ bản 

Sáng: Thi Tiếng anh
 CN 1
chiều: Tiếng anh chuyên ngành 2
Sáng: Thi Toán cao cấp Sáng: Thi Máy điện
Chiều: Điện tử cơ bản
Tiếng anh CN 2/ Ng Thùy Dương
Kỹ thuật AT điện/ Lê T Như Quyên 
Khí cụ điện/ Nguyễn Văn Hùng 
Điện tử cơ bản/  Phùng Văn Tân
Truyền động điện/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5Tiết Tiếng anh chuyên
 ngành 2
Sáng: Thi Tư tưởng HCM
Chiều: Mạng máy tính
P902
Sáng: Thi kỹ năng giao tiếp
Chiều: Kỹ thuật số và
 vi xử lý P704
Sáng: Thi Tin học văn phòng
Chiều: Lập trình có
cấu trúc P902
Sáng: Thi Toán rời rạc
Chiều: Kỹ thuật số và  vi xử lý P705
Sáng: Thi
Vật lý
Chiều: Đường lối ĐCSVN  P903
Đường lối ĐCSVN / Đào T T Huyền
Kỹ thuật số và vi XL/  Ng Ngọc Văn 
Lập trình có cấu trúc / Trần N  Hoàng 
Tiếng anh CN 2/  Phan T T Bình 
Mạng máy tính/ Phạm Thị Phượng 

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
22/08/16 23/08/16 24/08/16 25/08/16 26/08/16 27/08/16
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết Kế toán máy
P Máy 
Tài chính DN Sáng: Kế toán
quản trị  
Sáng: Kế toán
quản trị
Thi: Thị trường chứng khoán  Thi: Kế toán thuế  Kế toán quản trị/ Nguyễn T Dung  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kế toán máy/ Tạ T Kim Chung 
Tài chính DN/ Dương T. M Thúy 
 
 
905 T36ĐT 5 Tiết Thực hành máy điện  Thực hành máy điện   Thi Kỹ  thuật vi điều khiển     Thi Thực hành vi điều khiển   Thi Thực hành kỹ thuật số
Thi Kỹ thuật số 
Điều khiển điện, KN/ Vũ Công Hậu 
Trang bị điện/ Ng Tuấn Thành
Thực hành máy điện/   T Trường 
 
                     
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết Quản trị sản xuất  Quản trị suất nhập khẩu Sáng: Kế toán
quản trị P705
Sáng: Kế toán
quản trị P705
Sáng: Thi Thống kê kinh doanh  Sáng: Thi tài chính doanh nghiệp Kế toán quản trị/ Nguyễn T Dung 
Khởi tạo DN/ Thái Thị Tuyết
Quản trị SX/ Ng T Hồng Nhung
Quản trị SXK/ Ng T Hồng Nhung
705 T36TT 5 Tiết Soạn thảo văn bản Lập trình Java  Công nghệ và thiết bị mạng Công nghệ phần mềm Công nghệ và thiết bị mạng
P905
Sáng: Thi Tối ưu hóa Soạn thảo văn bản/ Hoàng T Minh
Công nghệ và TBM/ Hoàng T Tùng 
Công nghệ  phần mềm/Chu Hải Hà
Lập trình Java/ Trần Xuân Thanh

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
22/08/16 23/08/16 24/08/16 25/08/16 26/08/16 27/08/16
Buổi sáng 904 T37F1+F2 5 tiết Đường lối cách mạng của ĐCSVN Hóa sinh Nghỉ Xác suất thống kê Dược lý 1 Hóa sinh Xác suất thống kê/Bùi Thị Hồng YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Dược lý 1/Phạm Xuân Thịnh
ĐLCM của ĐCSVN/Nguyễn Đăng Tuyên
Hóa sinh/Nguyễn Thị Hồng Vân
702 D02-K7 5 tiết Dược liệu 2 Kinh tế dược Bào chế 2 Dược liệu 2 Bào chế 2 Nghỉ Kinh tế dược 1/Nguyễn T.Vân Anh
Marketing dược/Nguyễn Huy Hảo
Bào chế 2/Hồ Trung Chiến
Dược liệu 2/Nguyễn Thị Xuân Thủy
                     
Buổi chiều 904 Đ6XD 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Tiếng anh CN 2/Trần Bá Đạt
BTCĐ cao và BT/Phạm T.Vinh Lanh
Cơ học cơ sở 2/Nguyễn Việt Hà
Các PP số trong CKC/Nguyễn Văn Long
704 Đ6TH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Toán rời rạc/Bùi Thị Hồng
Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
LT hướng đối tượng/Trần Xuân Thanh
 
702 Đ6QT+Đ6NH 5 tiết Nghỉ Thống kê doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp Phương pháp nghiên cứu khoa học Kế toán tài chính và thực hành Nghỉ  
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Kế toán tài chính và TH/Nguyễn Thị Lương
Thống kê DN/Bùi Thị Quyên
703 Đ6KT 5 tiết Kế toán tài chính 1
P.902
PP nghiên cứu KH/Nguyễn Ngọc Tuyến
Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn Đăng Hợp
Kế toán tài chính 1/Nguyễn Thị Dung
 
904 Y03-K7 5 tiết Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình Điều dưỡng nhi khoa CS sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình
P.905
Chăm sóc sức khỏe trẻ em
P.704
Điều dưỡng người bệnh mắt
P.904
Thực hành nghiên cứu khoa học
P.902
Chăm sóc SK trẻ em/Phạm Thị Nga
Chăm sóc SK phụ nữ bà mẹ và GĐ/Lê T.P.Thảo
Thực hành nghiên cứu KH/Nguyễn Thị Thu Hằng
Điều dưỡng nhi khoa/Mai Thúy Mai
Điều dưỡng người bệnh mắt/Phạm Thị Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây