Thời khóa biểu tuần từ ngày 26/09/2016 đến ngày 01/10/2016

Thứ năm - 22/09/2016 21:47

Thời khóa biểu tuần từ ngày 26/09/2016 đến ngày 01/10/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 26/09/2016 đến ngày 01/10/2016


Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/09/16 27/09/16 28/09/16 29/09/16 30/09/16 01/10/16
Buổi sáng 502 T38A1+A2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Sáng 07h30 Pháp luật
P.502
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38H1+H2 5 tiết Sáng 07h30 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.903
Sáng 07h30 Pháp luật
P.903
Sáng 07h30 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.903
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Pháp luật/Dương Đình Công
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh cơ bản/Phan T.Thanh Tâm
604 T38B1+B2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Sáng 07h30
Pháp luật
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
902 T38F1+F2 5 tiết Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.705
Sáng 07h30 Những NLCB của CN Mac 1
P.705
Sáng 07h30
Tin đại cương
P.705
Sáng 07h30 Sinh học và di truyền
P.705
Sáng 07h30 Thực hành Tin đại cương
Chia ca (Ca 1)
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thanh Huyền
Tin đại cương/Vũ Thị Thu Hiền
Sinh học và di truyền/Nguyễn Thị Thu Hằng
                     
Buổi chiều 903 T38E1+E2 5 tiết Sáng E2
 08h30 Tin học văn phòng
Chiều E1
13h30 Tin học văn phòng
P.904
Sáng E2
 08h30 Tin học văn phòng
Chiều E1
13h30 Tin học văn phòng
Phòng máy
Sáng E2
 08h30 Tin học văn phòng
Chiều E1
13h30 Tin học văn phòng
Phòng máy
Sáng E2
 08h30 Tin học văn phòng
Chiều E1
13h30 Tin học văn phòng
Phòng máy
Sáng E2
 08h30 Tin học văn phòng
Chiều E1
13h30 Tin học văn phòng
Phòng máy
Nghỉ Tin học văn phòng/Vũ Thị Thu Hiền
Qui chế/
Nhân cách sinh viên/
903 T38D1+D2 5 tiết Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.903
Chiều 13h00 Giáo dục thể chất
P.903
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.903
Chiều 13h00 Tiếng anh
P.903
Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thị Nhàn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thị Minh Chinh
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Giáo dục thể chất/Cao Xuân Thắng
902 T38C1+C2 5 tiết Chiều 13h00 Tiếng anh
P.902
Chiều 13h00 Giáo dục thể chất
P.902
Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.902
Chiều 13h00 Pháp luật
P.902
Nghỉ Những NLCBCNMac 1/Nguyễn Đăng Tuyên
Pháp luật/Nguyễn Thị Thu Hồng
Tiếng anh cơ bản/Ngô Thị Sâm
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Giáo dục thể chất/Phạm Công Tuyên

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/09/16 27/09/16 28/09/16 29/09/16 30/09/16 01/10/16
BUỔI SÁNG  904 T37QT  5 Tiết Marketing căn bản P902  Đường lối ĐCSVN
 P902
Tiếng anh chuyên ngành 2
P902
Marketing căn bản P902 Tiếng anh chuyên ngành 2
P902
Nghỉ  Toán kinh tế / Ng T Ngọc Hoa YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Quản trị VP/ Phạm T Chinh
 
705 T37KT  5 Tiết Tiếng anh CN 2/ Tô Hồng Tâm
Đường lối ĐCSVN/ Phạm Hoa Sinh
Marketing căn bản/ Ng T Hường  
Kế toán TC DN 1/  Cao Thị K Phượng 
Thuế trong DN/ Trịnh Thị Hường 
703 T37MT 5 Tiết Chiều: Thực hành CN may
 P901
Chiều: Thực hành CN may
 P901


Lịch sử thời trang
 
Chiều: Thực hành CN may
 P901
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Lịch sử thời trang/  Lê Phương Anh 
Tư  tưởng HCM / Phạm Hoa Sinh
Thiết kế trang phục 1/ Ng Thu Huyền 
THCN May 1/ Ng Bích Nhung 
BUỔI CHIỀU 904 T37ĐT 5 Tiết Khí cụ điện  Khí cụ điện  Nghỉ ôn thi
Sáng:  Tiếng anh chuyên ngành 2
P703
 
Học bù, KT bù: Kỹ thuật an toàn điện  Điện tử cơ bản  Tiếng anh CN 2/ C Nga
Kỹ thuật AT điện/ Lê T Như Quyên 
Khí cụ điện/ Nguyễn Văn Hùng 
Điện tử cơ bản/  Phùng Văn Tân
Truyền động điện/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5Tiết Sáng: Lập trình có cấu trúc P máy  Chiều:  Kỹ thuật số và
 vi xử lý 

Mạng máy tính
Nghỉ: Thi bóng đá  Đường lối ĐCSVN  
Sáng: Học bù, KT bù Kỹ thuật số và vi xử lý Chiều: Tiếng anh chuyên ngành 2

 Lập trình có cấu trúc
P máy
Đường lối ĐCSVN / Đào T T Huyền
Kỹ thuật số và vi XL/  Ng Ngọc Văn 
Lập trình có cấu trúc / Trần N  Hoàng 
Tiếng anh CN 2/  Phan T T Bình 
Mạng máy tính/ Phạm Thị Phượng 
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/09/16 27/09/16 28/09/16 29/09/16 30/09/16 01/10/16
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết Nghỉ ôn thi Học bù,  KT : Tài chính doanh nghiệp  Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Kế toán quản trị/ Nguyễn T Dung  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kế toán máy/ Tạ T Kim Chung 
Tài chính DN/ Dương T. M Thúy 
 
 
904 T36ĐT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Trang bị điện  Nghỉ ôn thi Trang bị điện  Nghỉ ôn thi Trang bị điện  Điều khiển điện, KN/ Vũ Công Hậu 
Trang bị điện/ Nguyễn  Tuấn Thành
Thực hành máy điện/   T Tưởng
 
                     
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết
Sáng:  Học bù,  KT : Quản trị XNK P904
Khởi tạo doanh nghiệp Nghỉ thi bóng đá  Khởi tạo doanh nghiệp
Nghỉ ôn thi
Nghỉ ôn thi Kế toán quản trị/ Nguyễn T Dung 
Khởi tạo DN/ Thái Thị Tuyết
Quản trị SX/ Ng T Hồng Nhung
Quản trị SXK/ Ng T Hồng Nhung
705 T36TT 5 Tiết Soạn thảo văn bản Sáng: Lập trình Java
P máy  
Học bù,  KT : Công nghệ và thiết bị mạng Sáng:   Lập trình Java
P máy  
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Soạn thảo văn bản/ Hoàng T Minh
Công nghệ và TBM/ Hoàng T Tùng 
Công nghệ  phần mềm/Chu Hải Hà
Lập trình Java/ Trần Xuân Thanh
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/09/16 27/09/16 28/09/16 29/09/16 30/09/16 01/10/16
Buổi sáng 905 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù Xác suất thống kê Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù Dược lý 1 Học bù, KT bù ĐLCM của ĐCSVN Nghỉ ôn thi Xác suất thống kê/Bùi Thị Hồng YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Dược lý 1/Phạm Xuân Thịnh
ĐLCM của ĐCSVN/Nguyễn Đăng Tuyên
Hóa sinh/Nguyễn Thị Hồng Vân
702 D02-K7 5 tiết Thực hành Dược lâm sàng
BV đa khoa Phúc Thọ
Thực hành Dược lâm sàng
BV đa khoa Phúc Thọ
Thực hành Dược lâm sàng
BV đa khoa Phúc Thọ
Thực hành Dược lâm sàng
BV đa khoa Phúc Thọ
Thực hành Dược lâm sàng
BV đa khoa Phúc Thọ
Nghỉ Kinh tế dược 1/Nguyễn T.Vân Anh
Marketing dược/Cao Thị Phương Thủy
Bào chế 2/Hồ Trung Chiến
Dược liệu 2/Nguyễn Thị Xuân Thủy
                     
Buổi chiều 704 Đ6XD 5 tiết Kỹ thuật điện Sáng Tiếng anh CN
P.905
Chiều BTCĐC và BT P.704
Chiều Tiếng anh CN
P.905
Sáng Kỹ thuật điện tử 
P.903
ChiềuBTCĐC và BT P.904
 
Sáng Bê tông cường độ cao và BT
P.905
Nghỉ ôn thi Tiếng anh CN 2/Trần Bá Đạt
BTCĐ cao và BT/Phạm T.Vinh Lanh
Cơ học cơ sở 2/Nguyễn Việt Hà
Các PP số trong CKC/Nguyễn Văn Long
Autocad/Nguyễn Thành Thu
Kỹ thuật nhiệt/
704 Đ6TH 5 tiết Toán rời rạc
P.705
Nghỉ ôn thi Sáng: KT điện tử
P.903
Sáng Mạng MT
P.702
Chiều LT hướng ĐT P.903
Sáng Mạng máy tính
P.903
Kỹ thuật điện tử/Trịnh Thị Hà
Kỹ thuật điện/Triệu Xuân Hải
Toán rời rạc/Bùi Thị Hồng
Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
LT hướng đối tượng/Trần Xuân Thanh
702 Đ6QT+
Đ6NH
5 tiết Sáng 07h30 Thống kê doanh nghiệp
P.702
Sáng 07h30 Kỹ năng mềm P.704 Tài chính doanh nghiệp Kỹ năng mềm Kế toán tài chính và thực hành Nghỉ ôn thi Thị trường CK/Lê Thanh Huyền
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Kế toán tài chính và TH/Nguyễn Thị Lương
Thống kê DN/Bùi Thị Quyên
704 Đ6KT 5 tiết Kế toán tài chính 1
P.704
PP nghiên cứu KH/Nguyễn Ngọc Tuyến
Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn Đăng Hợp
Kế toán tài chính 1/Nguyễn Thị Dung
Soạn thảo văn bản/Trần T.Thu Hiền
704 Y03-K7 5 tiết Học bù, KT bù Chăm sóc SK trẻ em Nghỉ ôn thi Thi kết thúc môn Chăm sóc SK trẻ em
Ca 3
  P.704
Học bù, KT bù Điều dưỡng người bệnh mắt Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Chăm sóc SK trẻ em/Phạm Thị Nga
CSSK phụ nữ bà mẹ và GĐ/Lê T.P.Thảo
TH nghiên cứu KH/Nguyễn Thị Thu Hằng
Điều dưỡng nhi khoa/Mai Thúy Mai
Điều dưỡng người bệnh mắt/Phạm Thị Nga

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây