Thời khóa biểu tuần từ ngày 26/12/2016 đến ngày 31/12/2016

Thứ sáu - 23/12/2016 21:12

Thời khóa biểu tuần từ ngày 26/12/2016 đến ngày 31/12/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 31/12/2016

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/12/16 27/12/16 28/12/16 29/12/16 30/12/16 31/12/16
Buổi sáng 502 T38A1+A2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38H1+H2 5 tiết Sáng 07h30 học bù, KT bù Giáo dục thể chất P.902 Chiều 13h00 Học bù, KT bù Tiếng anh cơ bản
P.704
Chiều 13h00 Giáo dục
 quốc phòng
Thực hành
Dưới sân
Chiều 13h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
Dưới sân
Chiều 13h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
Dưới sân
Sáng 07h30 Học bù, KT bù Tin đại cương
P.903
Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Pháp luật/Dương Đình Công
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Hoàng Thanh Tùng
Tiếng anh cơ bản/Phan T.Thanh Tâm
604 T38B1+B2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
904 T38F1+F2 5 tiết Chiều 13h30 thi kết thúc môn Xác suất thống kê Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Chiều 13h30 thi kết thúc môn Kỹ năng mềm Chiều 13h30 thi kết thúc môn Hóa học đại cương vô cơ Kỹ năng mềm/Đào Thị Thu Hiền
Hóa ĐC-VC/Bùi Thị Huế
Xác suất thống kê/Nguyễn Quang Hà
Những NLCBCNMac Lê nin 2/Nguyễn Thị Hường
Tiếng anh 2/Nguyễn Thanh Huyền
Vật lý đại cương/Trần Đức Tiến
 
                     
Buổi chiều 902 T38E1+E2 5 tiết Sáng 07h30 học bù, KT bù Giáo dục thể chất
P.902


Chiều 13h00 Học bù, KT bù Tiếng anh cơ bản
P.704
Chiều 15h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
Dưới sân
Chiều 15h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
Dưới sân
Chiều 15h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
Dưới sân
Sáng 07h30 Học bù, KT bù Tin đại cương
P.903
Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Quang Hiệu
Giáo dục QP/Nguyễn Xuân Phú
Tin đại cương/Lê Mai Nam
Giáo dục thể chất/Hà Huy Minh
903 T38D1+D2 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thị Nhàn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thị Minh Chinh
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Nguyễn Phương Dung
Giáo dục thể chất/Cao Xuân Thắng
903 T38C1+C2 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac 1/Nguyễn Đăng Tuyên
Pháp luật/Nguyễn Thị Thu Hồng
Tiếng anh cơ bản/Ngô Thị Sâm
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Nguyễn Phương Dung
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/12/16 27/12/16 28/12/16 29/12/16 30/12/16 31/12/16
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp  Sáng: Tin học kế toán
P Máy
Chiều: Khởi sự doanh nghiệp P703
Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp  Cả ngày: Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp
P 705 
 Khởi sự doanh nghiệp  Sáng: Khởi sự doanh nghiệp P903  Chiều: Tin học kế toán
P Máy 
Tin học KT/ Nguyễn Thị Hồng  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực hành KTTCDN/ Ng T Q Hoa
Khởi sự DN/ Dương T Q Lan
Thực tập tốt nghiệp
 
904 T36ĐT 5 Tiết Nghỉ  Nghi Nghỉ  Chiều: Đồ án
môn học
Nghỉ Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/ Dương Q Huy
Đồ án môn học/ Phùng Văn Tân
 
                     
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết
Quản trị dự án đầu tư P703
Quản trị Marketing Tâm lý học QTKD 
P703
Quản trị Marketing
P703
Sáng: Tâm lý học QTKD P904  Nghỉ Quản trị dự án  ĐT/  Dương T Q Lan
Tâm lý học QTKD/ ĐàoT Thu Hiền 
Quản trị Marketing/ Bùi Hoa/ T Minh 
Chuyên đề  2/ Ng T Tuyết Lan
Thực hành tốt nghiệp/ Ng T T Minh 
705 T36TT 5 Tiết Sáng: Auto Cad 
 P Máy 
Sáng: Phần mềm nguồn mở
Chiều: Lập trình PHP
Quản trị mạng  Auto Cad
P máy 
Sáng: Auto Cad P máy
Chiều: Phần mềm  nguồn mở
Sáng:
Auto Cad
P máy 
Phần Mềm NM/ Chu Hải Hà
Auto Cad  / Vũ T Thu Hiền 
Lập trình PHP/ Trần Tuấn Việt 
Quản trị mạng/ Đặng Kim Hưng 
Thực hành tốt nghiệp/ Trần T Việt 


Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/12/16 27/12/16 28/12/16 29/12/16 30/12/16 31/12/16
BUỔI SÁNG  902 T37QT  5 Tiết Chiều: Thi Quản trị học   Nghỉ ôn thi Chiều: Thi Tư tưởng Hồ Chí  Minh   Nghỉ ôn thhi Chiều: Thi Thống kê kinh doanh   Chiều: Thi Quản lý chất lượng  Tin học văn phòng/ Bùi Thị Hồng  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Tư tưởng HCM/ Đào Thu Huyền 
Quản trị học / Lê Thị Anh Trâm 
Quản trị chất lượng/ Ng H  Nhung
Thống kê kinh doanh/ Ng Thị Thuận
705 T37KT  5 Tiết Chiều: Thi Kê  toán tài chính DN 2   Nghỉ Tin học văn phòng/Bùi Thị Hồng 
Tư tưởng HCM/ Đào Thu Huyền 
Quản trị học / Lê Thị Anh Trâm 
Kế toán TCDN2/ Dương T M Thúy
703 T37MT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Chiều: Thi Xử lý hoàn tất SP dệt may NGhỉ Công nghệ tạo mẫu/ Ng Bích Nhung 
Hình họa thời trang/ Lê Phươg Anh
Xử lý hoàn tất dệt may/  T Tuấn 
Thiết kế trang phục 2/  Ng Đức Tuấn 
BUỔI CHIỀU 904 T37ĐT 5 Tiết Chiều: Thi Điện tử công nghiệp  Nghỉ ôn thi Chiều: Thi Kỹ thuật đo lường và cảm biến  Nghỉ Nghỉ Nghỉ Đường lối ĐCSVN/ Đào Thu Huyền
Kỹ thuật đo lường và CB/ Hiếu 
Điện tử CN/  Triệu Xuân Hải 
Thực hành điện CB/ Ng  Huy  Tưởng 
703 T37TT 5Tiết Chiều: Thi Hệ quản trị cơ sở dữ liệu P máy ( Chia ca)  Nghỉ ôn thi Chiều: Thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật    Nghỉ ôn thi Chiều: Thi Cơ sở dữ liệu  Nghỉ Hệ QTCSDL SQL/ Trần Thanh Hùng 
Cơ sở dữ liệu/  Chu Hải Hà 
Cấu trúc dữ liệu và GT/ Trần T H Nhâm
Hệ điều hành/ Nguyễn Thị Nga

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/12/16 27/12/16 28/12/16 29/12/16 30/12/16 31/12/16
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Chiều 15h30 thi kết thúc môn Hóa phân tích  Học bù, KT bù Tiếng anh 3 Chiều 15h30 thi kết thúc môn Tiếng anh 3 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Bệnh học/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Hóa dược/Phạm Xuân Thịnh
Tiếng anh 3/Trần Bá  Đạt
904 D02-K7 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Kinh tế dược 1/Nguyễn T.Vân Anh
Marketing dược/Cao Thị Phương Thủy
Bào chế 2/Hồ Trung Chiến
905 Đ6XD 5 tiết Học bù, KT bù Cơ học đất Đồ án nền và móng Đồ án nền và móng Học bù, KT bù Nền và móng Học bù, KT bù Động lực học công trình Nghỉ ôn thi Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
Động lực học công trình/Nguyễn Văn Hiền
Cơ học đất/Lê Xuân Tùng
Nền và móng/Vũ Thị Hiền
Đồ án nền móng/Vũ Thị Hiền
 
 
                     
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Sáng 07h30 Học bù, KT bù Hình họa
P.904
Vẽ kỹ thuật Cơ học ứng dụng Vẽ kỹ thuật Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Hình Họa/Lê Trạch Trưởng
Vẽ kỹ thuật/Vũ T.Thu Hà
Cơ học ứng dụng/Hoàng Quyết Chiến
 
 
 
702 Đ6QT+
Đ6NH
5 tiết Phân tích hoạt động kinh doanh Nghỉ Sáng: Học bù, KT bù Lịch sử các học thuyết kinh tế Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Kế toán tài chính và TH/Nguyễn Thị Lương
Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn Đăng Hợp
Kế toán tài chính 1/Nguyễn Thị Dung
LS các học thuyết KT/Ma Đức Hân
704 Đ6KT 5 tiết Thuế và kế toán thuế
P.902
Phân tích HĐKD/Nguyễn Hải Linh
Marketing thương mại/Thầy Tiến
Thuế và Kế toán thuế/Nguyễn Hải Linh
 
905 Y03-K7 5 tiết Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học Nghỉ Chăm sóc SK trẻ em
CSSK phụ nữ bà mẹ và GĐ
Điều dưỡng nhi khoa
Điều dưỡng người bệnh mắt

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây