Thời khóa biểu tuần từ ngày 28/11/2016 đến ngày 03/12/2016

Thứ sáu - 25/11/2016 22:56

Thời khóa biểu tuần từ ngày 28/11/2016 đến ngày 03/12/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 03/12/2016
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/11/16 29/11/16 30/11/16 01/12/16 02/12/16 03/12/16
Buổi sáng 502 T38A1+A2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38H1+H2 5 tiết Sáng 07h30
Tin đại cương
Phòng máy
Chia ca
Sáng 07h30 Giáo dục
thể chất
Dưới sân
Sáng 07h30
Giáo dục
quốc phòng
P.903
Sáng 07h30 Giáo dục
quốc phòng
P.903
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Pháp luật/Dương Đình Công
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Hoàng Thanh Tùng
Tiếng anh cơ bản/Phan T.Thanh Tâm
604 T38B1+B2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
904 T38F1+F2 5 tiết Sáng 07h30
Xác suất
thống kê
P.904
Sáng 07h30
Hóa đại
cương vô cơ
P.904
Nghỉ ôn thi Chiều 13h00
Xác suất
thống kê
P.903
Chiều 13h00 Xác suất
thống kê
P.903
Nghỉ Kỹ năng mềm/Đào Thị Thu Hiền
Hóa ĐC-VC/Bùi Thị Huế
Xác suất thống kê/Nguyễn Quang Hà
 
                     
Buổi chiều 902 T38E1+E2 5 tiết Sáng 07h30
Giáo dục
thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.902
Sáng 07h30
Giáo dục
thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00
 Tin đại cương
P.902
Chiều 13h00 Giáo dục
quốc phòng
P.902
Chiều 13h00 Tin đại cương
Phòng máy
Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Quang Hiệu
Chiều 13h00 Tiếng anh
P.902
Chiều 13h00 Giáo dục
quốc phòng
P.902
Giáo dục QP/Nguyễn Xuân Phú
Tin đại cương/Lê Mai Nam
Giáo dục thể chất/Hà Huy Minh
903 T38D1+D2 5 tiết Nghỉ ôn thi Chiều 13h00 Tin đại cương
Phòng máy
chia ca
Chiều 13h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
dưới sân
Chiều 13h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
dưới sân
Chiều 13h00 Tin đại cương
Phòng máy
chia ca
Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thị Nhàn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thị Minh Chinh
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Nguyễn Phương Dung
Giáo dục thể chất/Cao Xuân Thắng
903 T38C1+C2 5 tiết Chiều 13h00 Tiếng anh
P.903
Nghỉ ôn thi Chiều 15h00 Giáo dục quốc phòng
Thực hành
dưới sân
Chiều 15h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
dưới sân
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac 1/Nguyễn Đăng Tuyên
Pháp luật/Nguyễn Thị Thu Hồng
Tiếng anh cơ bản/Ngô Thị Sâm
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Bùi Thị Hồng
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/11/16 29/11/16 30/11/16 01/12/16 02/12/16 03/12/16
BUỔI SÁNG  902 T37QT  5 Tiết Tư tưởng Hồ Chí Minh P903 Sáng: Quản trị chất lượng
Chiều: Thi lần 2
Thi lần 2 Sáng: : Quản trị học
P705
Chiều: Thi lần 2
Sáng:Thống kê kinh doanh
Chiều: Thi lần 2
Thi lần 2 Tin học văn phòng/ Bùi Thị Hồng  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Tư tưởng HCM/ Đào Thu Huyền 
Quản trị học / Lê Thị Anh Trâm 
Quản trị chất lượng/ Ng H  Nhung
Thống kê kinh doanh/ Ng Thị Thuận
705 T37KT  5 Tiết Sáng: Kế toán tài chính doanh nghiệp2
Chiều: Thi
lần 2 
Thi lần 2 Sáng: Kế toán tài chính doanh nghiệp2
Chiều: Thi
lần 2 
Thi lần 2 Tin học văn phòng/Bùi Thị Hồng 
Tư tưởng HCM/ Đào Thu Huyền 
Quản trị học / Lê Thị Anh Trâm 
Kế toán TCDN2/ Dương T M Thúy
703 T37MT 5 Tiết nghỉ
 
Học bù, KT bù: Thiết kế trang phục 2 Sáng: Hình họa thời trang
Chiều: Thi
lần 2
Chiều: Công nghệ tạo mẫu Xủ lý hoàn tất sản phẩm dệt may Nghỉ Công nghệ tạo mẫu/ Ng Bích Nhung 
Hình họa thời trang/ Lê Phươg Anh
Xử lý hoàn tất dệt may/  T Thái  
Thiết kế trang phục 2/  T Tuấn 
BUỔI CHIỀU 904 T37ĐT 5 Tiết Đường lối ĐCSVN  Sáng: Thi
lần 2
Chiều: Đường lối ĐCSVN 
Sáng: Thi
 lần 2
Chiều: Kỹ thuật đo lường và cảm biến P903
Thi lần 2 Thi lần 2 Học bù, KT bù: Điện tử công nghiệp  Đường lối ĐCSVN/ Đào Thu Huyền
Kỹ thuật đo lường và CB/ Hiếu 
Điện tử CN/  Triệu Xuân Hải 
Thực hành điện CB/ Ng  Huy  Tưởng 
703 T37TT 5Tiết
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Sáng: Thi lần 2
Chiều: Hệ điều hành
Sáng: Thi
lần 2
Chiều: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Pmáy (Chia ca)
Sáng: Thi
lần 2
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật P máy
( Chia ca)
Sáng: Thi
lần 2
Chiều: Cơ sở dữ liệu
Chiều: Thi
lần 2
Hệ QTCSDL SQL/ Trần Thanh Hùng 
Cơ sở dữ liệu/  Chu Hải Hà 
Cấu trúc dữ liệu và GT/ C. Nhâm
Hệ điều hành/ Nguyễn Thị Nga

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/11/16 29/11/16 30/11/16 01/12/16 02/12/16 03/12/16
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết
Phân tích hoạt động kinh tế
Nghỉ
Phân tích hoạt động kinh tế
P 705
Thi lần 2 Thi lần 2 Nghỉ ôn thi Kiểm toán căn bản/ Ng T Q Hoa  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Phân tích hoạt động KT/ Bù T Hoa
 
 
 
904 T36ĐT 5 Tiết Sáng: Thực hành PLC Sáng: Thi: Thực hành PLC
Chiều: Thi lần 2
Thực hành trang bị điện Thực hành trang bị điện Sáng: Thực hành trang bị điện
Chiều: Thi lần 2
Nghỉ Thực hành TBĐ/ Phạm Thị Liên
Lập trình PLC/ C Dung 
Thực hành PLC/ C Dung 
 
                     
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết Quản trị nhân lực  Nghỉ Sáng: Thi lần 2
Chiều:  Quản trị nhân lực 
Thi lần 2 Thi lần 2 Nghỉ ôn thi Quản trị nhân lực/  Bùi Thị Hoa 
TH kỹ năng GT/ Lê Thị Anh Trâm 
 
 
705 T36TT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù: Lắp ráp và cài đặt máy tính Thi lần 2 Học bù, KT bù: Thiết kế Web Thi lần 2 Nghỉ ôn thi Lắp ráp và BTMT/ Ng Đình Việt
Thiết kế Web/ Trần Tuấn Việt 
 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/11/16 29/11/16 30/11/16 01/12/16 02/12/16 03/12/16
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Bệnh học Tiếng anh 3 Tiếng anh 3 Hóa phân tích Tiếng anh 3 Nghỉ Bệnh học/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Hóa dược/Phạm Xuân Thịnh
Tiếng anh 3/Trần Bá  Đạt
904 D02-K7 5 tiết Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Chiều 14h00 thi lại Kinh tế dược
P.903
Kinh tế dược 1/Nguyễn T.Vân Anh
Marketing dược/Cao Thị Phương Thủy
Bào chế 2/Hồ Trung Chiến
905 Đ6XD 5 tiết Động lực học công trình Sáng 08h00 Thi lại kỹ thuật điện tử
P.704
Sáng 08h00 Thi lại BTCĐC và BT
P.704
Chiều Động lực học công trinh
P.904
Sáng 08h00 Thi lại Tiếng anh CN
P.704
Động lực học công trình Chiều 13h30 Thi lại kỹ thuật điện
P.903
Cơ học cơ sở 2/Nguyễn Văn Hiền
Các PP số trong CKC/Nguyễn Văn Long
Động lực học công trình/Nguyễn Văn Hiền
Cơ học đất/Lê Xuân Tùng
Nền và móng/Lê Xuân Tùng
Đồ án nền móng/Lê Xuân Tùng
Kỹ thuật nhiệt/Lê Trạch Trưởng
                     
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Học bù, KT bù Kỹ thuật số  và ứng dụng
P.704
Sáng 08h00 Thi lại kỹ thuật điện tử
P.704
Chiều 13h30 Thi kết thúc môn Kỹ thuật số và ứng dụng
P.705
Sáng 08h00 Thi lại Autocad
Phòng máy

Chiều Hình họa
P.705
Sáng 08h00 Thi lại Lập trình hướng đối tượng
P.704
Chiều Hình họa
P.705
Chiều 13h30 Thi lại kỹ thuật điện
P.903
Kỹ thuật nhiệt/Lê Trạch Trưởng
Toán rời rạc/Bùi Thị Hồng
Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
LT hướng đối tượng/Trần Xuân Thanh
Hình Họa/Lê Trạch Trưởng
Vẽ kỹ thuật
Cơ học ứng dụng
Thực hành kỹ thuật số và ƯD/Trịnh T.Hà
702 Đ6QT+
Đ6NH
5 tiết Nghỉ ôn thi Chiều 13h30 Thi lại Soạn thảo văn bản
P.704
Phân tích hoạt động kinh doanh Lịch sử các học thuyết kinh tế Phân tích hoạt động kinh doanh Sáng 08h00 Thi lại Thống kê DN
P.903
Thị trường CK/Lê Thanh Huyền
Kế toán tài chính và TH/Nguyễn Thị Lương
Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn Đăng Hợp
Kế toán tài chính 1/Nguyễn Thị Dung
704 Đ6KT 5 tiết LS các học thuyết KT/Ma Đức Hân
Phân tích HĐKD/Nguyễn Hải Linh
 
 
905 Y03-K7 5 tiết Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học Chiều 14h00 thi lại CSSK trẻ em
P.903
Chăm sóc SK trẻ em
CSSK phụ nữ bà mẹ và GĐ
Điều dưỡng nhi khoa
Điều dưỡng người bệnh mắt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây