Thời khóa biểu tuần từ ngày 31/10/2016 đến ngày 05/11/2016

Thứ sáu - 28/10/2016 20:54

Thời khóa biểu tuần từ ngày 31/10/2016 đến ngày 05/11/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 05/11/2016

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
31/10/16 01/11/16 02/11/16 03/11/16 04/11/16 05/11/16
Buổi sáng 502 T38A1+A2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
13H00 KHAI GIẢNG CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI


ĐỊA ĐIỂM : HỘI TRƯỜNG TẦNG 1 NHÀ B
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38H1+H2 5 tiết Sáng 07h30 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Sáng 07h30 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.903
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.903
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Pháp luật/Dương Đình Công
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/Phan T.Thanh Tâm
604 T38B1+B2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
902 T38F1+F2 5 tiết Sáng 07h30 Kỹ năng mềm
P.902
Sáng 07h30 Hóa ĐCVC
P.902
Sáng 07h30 Kỹ năng mềm
P.902
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thanh Huyền
Tin đại cương/Vũ Thị Thu Hiền
Kỹ năng mềm/Đào Thị Thu Hiền
Hóa ĐC-VC/Bùi Thị Huế
Sinh học và di truyền/Nguyễn Thị Thu Hằng
                   
Buổi chiều 902 T38E1+E2 5 tiết Chiều 13h00 Tiếng anh
P.902
Chiều 13h00 Những NLCB của CN Mac 1
P.902
Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00 Pháp luật
P.702
Chiều 13h00 Pháp luật
P.702
Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Quang Hiệu
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Giáo dục thể chất/Hà Huy Minh
903 T38D1+D2 5 tiết Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00 Tin đại cương
P.903
Nghỉ Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thị Nhàn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thị Minh Chinh
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Nguyễn Phương Dung
Giáo dục thể chất/Cao Xuân Thắng
903 T38C1+C2 5 tiết Chiều 13h00 Tiếng anh
P.903
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.903
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.903
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.903
Nghỉ Những NLCBCNMac 1/Nguyễn Đăng Tuyên
Pháp luật/Nguyễn Thị Thu Hồng
Tiếng anh cơ bản/Ngô Thị Sâm
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
31/10/16 01/11/16 02/11/16 03/11/16 04/11/16 05/11/16
BUỔI SÁNG  904 T37QT  5 Tiết Tin học văn phòng P705 Quản trị học
P705 
12h30: CHUNG KẾT VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI, NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 - TẠI HỘI TRƯỜNG NHÀ B Quản trị học
P705
Thống kê kinh doanh  Tư tưởng Hồ Chí Minh P903 Tin học văn phòng/ Bùi Thị Hồng  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Tư tưởng HCM/ Đào Thu Huyền 
Quản trị học / Lê Thị Anh Trâm 
Quản trị chất lượng/ Phạm Thị Chinh
Thống kê kinh doanh/ Ng Thị Thuận
705 T37KT  5 Tiết Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 Tin học văn phòng/Bùi Thị Hồng 
Tư tưởng HCM/ Đào Thu Huyền 
Quản trị học / Lê Thị Anh Trâm 
Kế toán TCDN2/ Dương T M Thúy
703 T37MT 5 Tiết Chiều: Công nghệ tạo mẫu
P705
Thiết kế trang phục 2
Công nghệ tạo mẫu
Thiết kế trang phục 2 Nghỉ Công nghệ tạo mẫu/ Ng Thu Huyền 
HÌnh họa thời trang/ Lê Phươg Anh
Xử lý hoàn tất dệt may/ 
Thiết kế trang phục 2/  T Tuấn 
BUỔI CHIỀU 904 T37ĐT 5 Tiết Điện tử công nghiệp Kỹ thuật đo lường và cảm biến  Điện tử công nghiệp Kỹ thuật đo lường và cảm biến  Đường lối ĐCSVN  Đường lối ĐCSVN/ Đào Thu Huyền
Kỹ thuật đo lường và CB/ Hiếu 
Điện tử CN/  Triệu Xuân Hải 
Thực hành điện CB/ Ng  Huy  Tưởng 
703 T37TT 5Tiết Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  Hệ điều hành  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cơ sở dữ liệu  Sáng:Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
P902
Hệ QTCSDL SQL/ Trần Thanh Hùng 
Cơ sở dữ liệu/  Chu Hải Hà 
Cấu trúc dữ liệu và GT/ C. Nhâm
Hệ điều hành/ Nguyễn Thị Nga

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
31/10/16 01/11/16 02/11/16 03/11/16 04/11/16 05/11/16
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết Nghỉ Kiểm toán căn bản 12h30: CHUNG KẾT VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI, NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 - TẠI HỘI TRƯỜNG NHÀ B Kiểm toán căn bản
Phân tích hoạt động kinh tế
Nghỉ Kiểm toán căn bản/ Ng T Q Hoa  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Phân tích hoạt động KT/ Bù T Hoa
 
 
 
904 T36ĐT 5 Tiết Thực hành trang bị điện  Thực hành trang bị điện  Thực hành PLC  Thực hành PLC  Nghỉ Thực hành TBĐ/ Phạm Thị Liên
Lập trình PLC/ C Văn 
Thực hành PLC/ C Văn 
 
                   
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết Nghỉ Thực hành kỹ năng giao tiếp  Thực hành kỹ năng giao tiếp  Quản trị nhân lực  Nghỉ Quản trị nhân lực/  Bùi Thị Hoa 
TH kỹ năng GT/ Lê Thị Anh Trâm 
 
 
705 T36TT 5 Tiết Sáng: Lắp ráp và bảo trì máy tính P704 Thiết kế Web Lắp ráp và bảo trì
máy tính 
Nghỉ Nghỉ Lắp ráp và BTMT/ Ng Đình Việt
Thiết kế Web/ Trần Tuấn Việt 
 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
31/10/16 01/11/16 02/11/16 03/11/16 04/11/16 05/11/16
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Bệnh học Bệnh học 13H00 KHAI GIẢNG CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI
ĐỊA ĐIỂM :
HỘI TRƯỜNG TẦNG 1 NHÀ B
Sáng 08h00 Thi lại Hóa sinh
P.702
Nghỉ Sáng 10h00 Thi lại Dược lý
P.905
Bệnh học/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Tiếng anh 3/Nguyễn T.Lệ Hà
 
904 D02-K7 5 tiết Sáng 07h30
Bệnh viện huyện Đan Phượng
Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thi kếtt thúc môn Kinh tế dược P.905
08h00
Kinh tế dược 1/Nguyễn T.Vân Anh
Marketing dược/Cao Thị Phương Thủy
Bào chế 2/Hồ Trung Chiến
905 Đ6XD 5 tiết Chiều 13h00
Cơ học đất
P.704
Chiều Kỹ thuật nhiệt
P.903
Cơ học đất Cơ học cơ sở 2 Nghỉ Cơ học cơ sở 2/Nguyễn Văn Hiền
Các PP số trong CKC/Nguyễn Văn Long
Động lực học công trình
Cơ học đất/Lê Xuân Tùng
Nền và móng/Lê Xuân Tùng
Đồ án nền móng/Lê Xuân Tùng
Kỹ thuật nhiệt/Lê Trạch Trưởng
                   
Chiều 704 Đ6TH 5 tiết Lập trình hướng đối tượng
Thực hành 
Kỹ thuật nhiệt Toán rời rạc Thực hành kỹ thuật số và ứng dụng Nghỉ Kỹ thuật nhiệt/Lê Trạch Trưởng
Toán rời rạc/Bùi Thị Hồng
Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
LT hướng đối tượng/Trần Xuân Thanh
Hình Họa
Vẽ kỹ thuật
Cơ học ứng dụng
Thực hành kỹ thuật số và ƯD/Trịnh T.Hà
702 Đ6QT+Đ6NH 5 tiết Thị trường chứng khoán Tài chính doanh nghiệp Kế toán tài chính và thực hành Kế toán tài chính và thực hành Nghỉ ôn thi Thị trường CK/Lê Thanh Huyền
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Kế toán tài chính và TH/Nguyễn Thị Lương
Thống kê DN/Bùi Thị Quyên
704 Đ6KT 5 tiết Nghỉ ôn thi Kế toán tài chính 1
P.705
PP nghiên cứu KH/Nguyễn Ngọc Tuyến
Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn Đăng Hợp
Kế toán tài chính 1/Nguyễn Thị Dung
Soạn thảo văn bản/Trần T.Thu Hiền
704 Y03-K7 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Chăm sóc SK trẻ em/Phạm Thị Nga
CSSK phụ nữ bà mẹ và GĐ/Lê T.P.Thảo
Điều dưỡng nhi khoa/Mai Thúy Mai
Điều dưỡng người bệnh mắt/Phạm Thị Nga


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây