THỜI KHÓA BIỂU - (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018)

Thứ năm - 28/12/2017 20:59
THỜI KHÓA BIỂU - (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018)
THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA MỚI NHẬP HỌC LẦN 1 VÀ LẦN 2
 (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
01/01/2018 02/01/2018 03/01/2018 04/01/2018 05/01/2018 06/01/2018
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  Nghỉ  Tin đại cương
( P.903)
Tiếng anh 2
( P.902)
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Cảnh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tin Đại Cương: Th. Huân 
902 T50E1+E2 5 tiết  Tiếng anh 2
( P.902) 
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Tiếng anh 2
( P.705) 
Nghỉ  Tin đại
cương
( P. 903)
Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :  Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
Tiếng Anh 2: Nguyễn Thanh Tâm 
Pháp luật: Th Tôn 
Tin học: Cô Khánh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Tiếng Anh
( P. 705)
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Tiếng Anh
( P. 902)
Nghỉ  Giáo dục quốc phòng : Th. Thứ 
Giáo dục thể chất: C .Nịu 
Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Pháp Luật : C. Hà 
Chính trị: Th. Tôn 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin đại cương : Cô Hiền ( Cô phương )
903 T50 H1+ H2 5 tiết  Tiếng anh 2
( P.903) 
Tin đại cương
( P.903)
Tiếng anh 2
( P.903) 
Pháp luật
( P. 903) 
Nghỉ  Giáo dục quốc phòng: Th Thanh
Tiếng anh : C. Thảo 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Chính trị : Th Tôn 
Pháp luật: Cô Thủy 
Tiếng Anh 2; Phan Tâm 
Tin đại cương : Cô Hải 
Buổi Chiêù 903 T50 K1 + K2   NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  Chính trị
(P.903)
Pháp luật
( P. 903)
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Chính trị
(P.903)
Buổi cuối 
Giáo dục quốc phòng: Th Thứ  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng Anh: Cô Thảo  
Giáo dục thể chất: : Th. Tuyên 
Chính trị: Th . Chinh 
Pháp luật : Quỳnh Lan 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
Tin Đại Cương: C. Thương 
902 T50 D1+D2 5 tiết  Tiếng Anh
( P. 705)
Nghỉ  Tiếng Anh
( P. 903)
Tin đại cương
( P.903)
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Tiếng anh : Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Cảnh
Giáo dục quốc phòng: Th Mạnh 
Chính trị : Th Tôn 
Pháp Luật : Cô Hà  
Tin đại cương: C. hải hà 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
903 T50 B1+B2 5 tiết  Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Tiếng Anh
( P. 705)
Buổi cuối 
Pháp luật
( P: 705)
Nghỉ  Tiêng Anh : Cô ThanTâm 
Giáo dục thể chất : T.Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin học: Th. Tùng 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h30
Toán
13h30
Sử 
13h30
Văn
13h30
Tiếng Anh
13h30
Địa
Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : Cô Phương 
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: Cô Khánh 
Tiếng Anh: C. Thúy
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường : eit.edu.vn
THỜI KHÓA BIỂU
( Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
01/01/18 02/01/18 03/01/18 04/01/18 05/01/18 06/01/18
BUỔI SÁNG  703 T38MT  5 Tiết NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018 Tiếng anh chuyên ngành  Thực hành   công nghệ may 2 ( Ca 1 + Ca 2) P703 Thực hành   công nghệ may 2 
Ca 3
P703
Mỹ thuật trang phục  Nghỉ  Mỹ thuật TP / Lê Phương Anh  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Thực hành CN may 2/ Ng Đức Tuấn 
Thực hành CN may 2/ Ng T H Loan
SDNLTTHQ/ Lê Trạch Trưởng 
905 T37ĐT 5Tiết Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Chia ca
Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Chia ca
Nghỉ  Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Chia ca
Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Sử dụng NLTKHQ/ Lê T Trưởng
Thực hành MĐ/ Ng  N Khánh 
Thực hành  PLC/ Ngô Trường  Minh 
Thực hành TBĐ/Ng Ngọc Tuấn
Đồ án môn học/  T. Quỳnh  
BUỔI CHIỀU  703     TH trên dây chuyền may
Ca 1 P thực hành 
TH trên dây chuyền may Ca 2
P Thực hành 
Nghỉ  TH trên dây chuyền may Ca 2
P Thực hành 
TH trên dây chuyền may
Ca 1 
P Thực hành 
TH trên  dây chuyền may/ C Hiền
T37MT 5 Tiết TH trên  dây chuyền may/ C Loan
Giác sơ đồ  trên MT/ Trần T Sen 
Thực hành CN may 4/ Ng Đức Tuấn 
Đồ án môn học/ Ng Đức Tuấn
705 T36MT 5 Tiết Thiết kế trang phục 2   Nghỉ  Thực hành CNM 1 Công nghệ sản xuất  Nghỉ  Thực hành CN may 1/ C Hà
Thiết kế TP2/ Nguyễn Thanh Hà
Công nghệ sản xuất/ Trần Phương 
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00  
Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang Website của nhà trường : eit.edu.vn  
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 01(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018)
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
01/01/18 02/01/18 03/01/18 04/01/18 05/01/18 06/01/18
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH Kế toán TCDN 1 Nghỉ Thống kê doanh nghiệp Thống kê doanh nghiệp Nghỉ Thuế trong DN/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Kế toán TCDN 1/Dương T.Minh Thúy
704 T38QT 5 tiết Nghỉ Kế toán tài chính DN Nghỉ Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Kế toán TCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
905 T38TT 5 tiết Hệ quản trị CSDL SQL Server Vật liệu và linh kiện điện tử Hệ quản trị CSDL SQL Server Soạn thảo văn bản Nghỉ Soạn thảo văn bản/Hoàng Thị Minh
Hệ điều hành/Nguyễn Thu Vân
Hệ QT CSDLSQL Server/Đỗ Phương Dung
Vật liệu và linh kiện điện tử/Hà Thị Chúc
 
                   
Buổi chiều 702 T38F1+F2 5 tiết Tiếng anh CN Dược lý 1 Dược lý 1 Tiếng anh CN Nghỉ Tiếng anh CN/Trần Bá Đạt
Dược lý 1/Hoàng Thị Tuyết
 
705 T38ĐT 5 tiết Tư tưởng HCM
P.704
Tư tưởng HCM Nghỉ Thực hành điện tử cơ bản
Chia ca
Nghỉ Tư tưởng HCM/Phùng Văn Tôn
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Thực hành ĐTCB/Đặng Văn Hiếu
LT điều khiển TĐ/Phạm Hương Giang
905 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
 
704 T37TT 5 tiết Nghỉ Chuyên đề 1 phần mềm nguồn mở Quản trị mạng Ngôn ngữ lập trình PHP Nghỉ Chuyên đề 1 PMNM/Bùi Văn Công
Chuyên đề 2 Autocad/Nguyễn Thành Thu
Ngôn ngữ lập trình PHP/Vũ Văn Huân
Quản trị mạng/Hoàng Thanh Tùng
905 T37QT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Quản trị dự án đầu tư Quản trị dự án đầu tư Quản trị dự án đầu tư/Dương T.Quỳnh Lan
Quản trị Marketing/Thái Thị Tuyết
Tâm lý học quản lý KD/Nguyễn Như Trung
Chuyên đề 2/Bùi Thị Hoa
703 T37KT  5Tiết Thực hành KTTCDN Khởi sự doanh nghiệp Thực hành KTTCDN Nghỉ Nghỉ Kế toán máy/ Tạ Thị Kim Chung 
Tin học kế toán/Vũ T.Mai Phương
Thực hành KTTCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
Khởi sự doanh nghiệp/Nguyễn T.Ngọc Hoa
                     
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 23(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018)
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
01/01/18 02/01/18 03/01/18 04/01/18 05/01/18 06/01/18
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Nguyên lý thống kê/Nguyễn T.Vân Anh
Thuế và kế toán thuế/Lê T.Thu Huyền
702 Đ6XD 5 tiết Nghỉ Đồ án kỹ thuật thi công 2 Đồ án kỹ thuật thi công 2 Đồ án kỹ thuật thi công 2 Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Các PP số trong CKC/Nguyễn Ngọc Thắng
Kỹ thuật thi công 2/Phan Thanh Hà
Đồ án KT thi công 2/Phan Thanh Hà
Tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
Đồ án tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
TTCN tham quan/Nguyễn Ngọc Thắng
1105 Đ6NH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                   
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Hóa học đại cương/Bùi Thị Huế
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Thực hành lập trình/Vũ Văn Huân
An toàn lao động/Tạ Văn Trang
Xử lý tín hiệu số/Trần Bích Phương
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây