THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017)

Thứ sáu - 29/09/2017 04:47
THỜI KHÓA BIỂU  (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017)
THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA MỚI NHẬP HỌC LẦN 1 VÀ LẦN 2
Tuần 10 (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
02/10/2017 03/10/2017 04/10/2017 05/10/2017 06/10/2017
07/10/2017
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  Tiếng Anh
( P. 902) 
Giáo dục thể chất
(Dưới sân trường ) 
Chính trị
(P.903)
Tiếng Anh
( P. 902) 
 Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
SƠ KHẢO VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI  Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Cảnh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
902 T50E1+E2 5 tiết  Giáo dục thể chất
(Dưới sân trường ) 
 Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Tiếng Anh
(P.902)
Chính trị
(P.705)
Tiếng Anh
(P.705)
Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :  Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Thắng 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  Chính trị
( P. 705)
Tiếng Anh  
(P. 902) 
Giáo dục quốc phòng 
( Dưới sân trường)
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Tiếng Anh  
(P. 902) 
Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Giáo dục thể chất: Cô Nựu 
Chính trị: Th. Tôn 
903 T50 H1+ H2 4 tiết  Tiếng Anh
(P. 903) 
Giáo dục quốc phòng
(P. 903) 
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Chính trị
(P.903)
Tiếng Anh
(P. 903) 
Giáo dục quốc phòng: Th Thanh
Tiếng anh : C. Thảo 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Chính trị : Th Tôn 
Buổi chiều 903  T50 K1 + K2 5 tiết  Chiều : Tiếng Anh
(P 903) 
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Nghỉ  Giáo dục quốc phòng
P. 903
P ( 903)
Chính trị 
SƠ KHẢO VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI  Chính trị: Th . Chinh  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục quốc phòng: Th Thứ 
Tiếng Anh: Cô Thảo  
Giáo dục thể chất: : Th. Thắng 
902 T50 D1+D2 5 tiết  Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Giáo dục thể chất
(Dưới sân trường ) 

P ( 903)
Tiếng Anh
 
Chính trị
(P.705)

P ( 705)
Tiếng Anh
 
Tiếng anh : Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Cảnh
Chính trị : Th Tôn 
Giáo dục quốc phòng: Th Mạnh 
903 T50 B1+B2 5 tiết   Chiều : Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Tiếng Anh
 ( P. 903)
Chính trị
(P.705)
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Nghỉ   Tiêng Anh : Cô Sâm 
Giáo dục thể chất : T.Thắng 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 3 tiết  13h 30
Địa Lý
(P.902)
13h 30
Văn
(P.902)
13h 30
Toán
(P. 902)
13h30
Văn
(P.902)
13h30
Toán
( P.902)
Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : Cô Phương 
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: Cô Khánh 
Tiếng Anh: C. Thảo 
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 3 tiết  Toán  Văn  14h 00
Sinh 
14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường : eit.edu.vn
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú
2/10/2017 3/10/2017 04/10/17 05/10/17 06/10/17 07/10/17
BUỔI SÁNG  705 T38ĐT  5 Tiết Điện từ cơ bản
(P704)
Nghỉ ôn thi   Điện từ cơ bản
(Gọi báo thầy )
P705
Tiếng Anh CN1

(P704)
Học bù, kiểm tra bù Truyền Động Điện  
(P905)
SƠ KHẢO VĂN NGHỆ  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
905 T37ĐT 5Tiết TH Máy Điện
( Phòng TH Điện)
Nghỉ ôn thi   TH Máy Điện
( Phòng TH Điện)
Thực hành PLC ( Phòng TH Điện) Nghỉ ôn thi 
   
   
704 T38KT 5 tiết  Học bù, KT bù  Quản tri học
(P905)
Học bù và KT bù  Maketing
(P905)
Soạn Thảo Văn Bản Học bù , kiểm tra bù TT HCM
(P905)
Đường Lối CM của ĐCSVN
704 T38QT 5 tiết
703 T37MT 5 Tiết Công nghệ sản xuất  may công nghiệp Thiết kế trang phục 4 Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù: Thiết kế trên máy tính 
BUỔI CHIỀU 905 T37QT 5 Tiết Khởi tạo doanh nghiệp
P703
Quản trị nhân lực
P703
Chuyên đề 1
704
Nghỉ ôn thi   Nghỉ ôn thi 
705 T38MT1  +T38MT2 5Tiết Học bù, KT bù: Lịch sử thời trang  Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Sáng: Học bù Tư tưởng HCM P 905
Chiều: Đường lối ĐCSVN 
Sáng 9h30 : Học bù Vật lý  P703
Chiều: Đường lối ĐCSVN 
703 T37KT  5Tiết Sáng: Kế toán máy Phòng Máy
(Chia ca) 
Sáng: Phân tích hoạt động kinh doah
P705
Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Phân tích hoạt động kinh doanh (P703)
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 10(Từ ngày 25/09/2017 đến ngày 07/10/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
02/10/17 03/10/17 04/10/17 05/10/17 06/10/17 07/10/17
Buổi sáng 605 T38TT1 5 tiết Mạng máy tính Giải tích Tiếng anh
CN 1
Mạng máy tính Giải tích SƠ KHẢO VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI Mạng máy tính/Lê Mai Nam YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giải tích/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Phan Thị Thanh Tâm
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Hoàng Dương
 
702 T38F1+F2 5 tiết Nghỉ ôn thi Giáo dục thể chất
P.702
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nghỉ ôn thi Giáo dục thể chất
Sân trường
Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Hóa sinh/Nguyễn T.Hồng Vân
Bệnh học/Lê T. Phương Thảo 
Đường lối CMCĐCS/Lương Thị Tiên
Dược lý 1/
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/
 
                   
Buổi chiều 905 T38TT 5 tiết Học bù, KT bù Mạng máy tính Học bù, KT bù Tiếng anh CN 1 Kỹ năng giao tiếp Học bù, KT bù Giải tích Sáng học bù, KT bù Cơ sở dữ liệu P.702
Chiều Tiếng anh CN 2
Mạng máy tính/Nguyễn Văn Hạnh
Giải tích/Phạm Thị Bích Dung 
Tiếng anh CN 1/Phạm Thị Thanh Bình
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Thu Vân
Tư tưởng HCM/Đào Thu Huyền
Tiếng anh CN 2/Phạm Thị Thanh Bình
Kỹ thuật số và VXL/Nguyễn Ngọc Văn
Kỹ năng giao tiếp/Dương Thị Phong
B1104 T37F1+F2 5 tiết Kinh tế dược Sáng Giáo dục thể chất
P.702
Học bù,  Dược lâm sàng Học bù,  Kinh tế dược Sáng Giáo dục thể chất
Sân trường
Bào chế 2/Nguyễn Hoàng Hiệp
Dược lâm sàng/Nguyễn Thùy Dương
Kinh tế dược/Phạm Ngọc Quỳnh
Pháp chế dược/Lê Văn Dũng
Dược lý 2/
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/
704 T37TT 5Tiết Học bù, KT bù Công nghệ và thiết bị mạng Công nghệ phần mềm Nghỉ ôn thi Soạn thảo văn bản Học bù, KT bù Lắp ráp và bảo trì máy tính Sáng so khảo  văn nghệ

Học bù, KT bù Lập trình Java
P.1104
Lắp ráp và BTMT/ T B Phương
Công nghệ và TBM/ Chu H Hà
Lập trình Java/ Trần Thị Huê
Soạn thảo VB/ Hoàng T Minh
Công nghệ PM/Nguyễn Văn Hạnh
Thiết kế Web/Trần Tuấn Việt
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 10(Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
02/10/17 03/10/17 04/10/17 05/10/17 06/10/17 07/10/17
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
 
B1104 Đ6XD 5 tiết Chiều Thí nghiệm công trình Kinh tế xây dựng  Thí nghiệm công trình Kinh tế xây dựng  Thí nghiệm công trình Kinh tế xây dựng  Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
Đồ án kiến trúc/Nguyễn Thanh Hà
HT kỹ thuật trong CT/Nguyễn Ngọc Thắng
Máy xây dựng/Phạm Như Nam
Kỹ thuật thi công 1/Nguyễn Thanh Hà
Cấp thoát nước/Nguyễn Thị Hồng
Đồ án kỹ thuật thi công 1/Nguyễn Thanh Hà
Kinh tế xây dựng 2/Nguyễn Thanh Vĩnh
Thí nghiệm công trình/Tạ Văn Phấn
BH và sửa chữa CT/Lê Xuân Tùng
1105 Đ6NH 5 tiết Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Tính toán di động Tính toán di động Tính toán di động Nghỉ Tính toán di động Tính toán di động Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
LTngôn ngữ Java/Đỗ Phương Dung
HT thông tin quản trị/Phạm T.Vân Khánh
Lập và QL dự án/Vũ Thị Thương
Tính toán di động/Đặng Văn Hiếu
Mạng máy tính/Vũ Văn Huân
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây