THỜI KHÓA BIỂU - (Từ ngày 04 /12/2017 đến ngày 09/12/2017)

Thứ sáu - 01/12/2017 03:40
THỜI KHÓA BIỂU - (Từ ngày 04 /12/2017 đến ngày 09/12/2017)

THỜI KHÓA BIỂU
(Từ ngày 04 /12/2017 đến ngày 09/12/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
04/12/2017 05/12/2017 06/12/2017 07/12/2017 08/12/2017 09/12/2017 
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  Tiếng anh 2
( P.705 ) 
Nghỉ  Pháp luật
 ( P.705)
Nghỉ  Tiếng anh 2
( P. 903) 
Tin đại cương
( P. 902)
Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Cảnh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tin Đại Cương: Th. Huân 
902 T50E1+E2 5 tiết  Tiếng anh 2
( P. 903) 
Pháp luật
 ( P. 705) 
Tiếng anh 2
( P. 902) 
Tin đại cương
( P.705)
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h 30 
Nghỉ  Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :  Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
Tiếng Anh 2: Nguyễn Thanh Tâm 
Pháp luật: Th Tôn 
Tin học: Cô Khánh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  Nghỉ  Pháp luật
( P. 902) 
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h 30 
Tiếng anh 2
( P. 902) 
Tin đại
cương
( P. 705)
Nghỉ  Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Giáo dục thể chất: Cô Nựu 
Pháp Luật : C. Hà 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin đại cương : Cô Hiền ( Cô phương )
Chính trị: Th. Tôn 
903 T50 H1+ H2 5 tiết  Nghỉ  Pháp luật
( P.903)
Tiếng anh 2
( P. 903) 
Tin Đại Cương
(P. 903)
Tiếng anh 2
( P. 902) 
Chính trị
( P. 903)
Giáo dục quốc phòng: Th Thanh
Tiếng anh : C. Thảo 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Pháp luật: Cô Thủy 
Tiếng Anh 2; Phan Tâm 
Tin đại cương : Cô Hải 
Chính trị : Th Tôn 
Buổi Chiêù 903 T50 K1 + K2   Tiếng anh 2
( P.903) 
Chính trị
(P.704)
Pháp luật
( P. 903)
Tiếng anh 2
( P.705) 
Tin đại cương
( P. 903)
Nghỉ  Giáo dục quốc phòng: Th Thứ  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng Anh: Cô Thảo  
Giáo dục thể chất: : Th. Tuyên 
Chính trị: Th . Chinh 
Pháp luật : Quỳnh Lan 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
Tin Đại Cương: C. Thương 
902 T50 D1+D2 5 tiết  Nghỉ Pháp luật
( P.705)
Tiếng anh 2
( P.705) 
Nghỉ  Tin đại cương
( P. 705)
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h-15h00
Ca 2: 15h - 17h 00 
Tiếng anh : Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Cảnh
Giáo dục quốc phòng: Th Mạnh 
Chính trị : Th Tôn 
Pháp Luật : Cô Hà  
Tin đại cương: C. hải hà 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
903 T50 B1+B2 5 tiết  Pháp luật
 ( P. 705) 
Tin đại cương
( P.903)
Nghỉ  Tiếng anh 2
( P. 903) 
Tiếng anh 2
( P. 902) 
Chính trị
( P. 903)
Tiêng Anh : Cô ThanTâm 
Giáo dục thể chất : T.Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin học: Th. Tùng 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h 30

(P.902)
Buổi cuối 
13h 30
Sử
(P.902)
Buổi cuối 
13h30
Địa
( P. 902)
Buổi cuối 
13h 30
Sinh
( P. 902)
13h 30
Toán
( P. 704)
Buổi cuối 
13h 30
Tiếng Anh
( P.902)
Buổi cuối
Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : Cô Phương 
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: Cô Khánh 
Tiếng Anh: C. Thảo 
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
THỜI KHÓA BIỂU
 ( Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
04/12/17 05/12/17 06/12/17 07/12/17 08/12/17 09/12/17
BUỔI SÁNG  705 T38ĐT  5 Tiết Thi lần 2 ( Sinh viên xem lịch thi cụ thể ngoài bảng tin) Sáng: Thực hành Điện
 cơ bản
P thực hành
( Chia ca)
Chiều:Thi lần 2
Chiều: Học bù, KT bù : Kỹ thuật đo lường và cảm biến
P905
Nghỉ ôn thi  Thực hành Điện cơ bản
P thực hành
( Chia ca) 
TH điện cơ bản/ Hoàng V Trang YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Điện tử CN/ Ngô Trường  Minh 
Kỹ thuật ĐLvà CB/ C  Diễm Hương
905 T37ĐT 5Tiết Sáng: Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
(Chia ca)
Chiều: Thi lần 2 
Thi lần 2 ( Sinh viên xem lịch Thi  cụ thể ngoài bảng tin) Thực hành Máy điện
P thực hành
(Chia ca) 
Thực hành PLC
P Thực hành
( Chia ca )
Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả  Sử dụng NLTKHQ/ Lê T Trưởng
Thực hành MĐ/ Ng  N Khánh 
Thực hành  PLC/ Ngô Trường  Minh 
Thực hành TBĐ/Ng Ngọc Tuấn
703 T37MT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Thực hành công nghệ may4
 P thực hành
(Chia ca)
Cả ngày: Giác sơ đồ trên máy tính
 P máy
( Chia ca)
Nghỉ ôn thi  Giác sơ đồ trên máy tính
 P máy 
TH trên  dây chuyền may/
Giác sơ đồ  trên MT/ Trần T Sen 
Thực hành CN may 4/ Ng Đức Tuấn 
Đồ án môn học/
BUỔI CHIỀU  705 T38MT 5 Tiết Thi lần 2 ( Sinh viên xem lịch thi cụ thể ngoài bảng tin) Sáng:Thi lần 2
Chiều: Thiết kế trang phục 2
PThực hành 
Chia ca
Nghỉ ôn thi   Thiết kế trang phục 2
PThực hành 
Chia ca
Thực hành CNM1
Ca 3  Phòng thực hành 
Thực hành CN may 1/ C Loan  
Thiết kế TP2/ Nguyễn B Nhung 
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
Thực hành CN may 1/ C Hiền 
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00  
Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang Website của nhà trường : eit.edu.vn  
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 19(Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
04/12/17 05/12/17 06/12/17 07/12/17 08/12/17 09/12/17
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Thi lại các môn xem lịch thi tại bảng tin Nghỉ Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Soạn thảo văn bản/Hoàng Thị  Minh 
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
T38QT 5 tiết Pháp luật kinh tế/Hoàng Thị Minh
Tin học văn phòng/Nguyễn Thu Vân
 
702 T38F1+F2 5 tiết Nghỉ  
Dược lý 1/Hoàng Thị Tuyết
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Ngọc  Minh
 
           
Buổi chiều 905 T38TT 5 tiết Nghỉ ôn thi  
Tư tưởng HCM/Đào Thu Huyền
Tiếng anh CN 2/Phạm Thị Thanh Bình
Kỹ thuật số và VXL/Nguyễn Ngọc Văn
Kỹ năng giao tiếp/Dương Thị Phong
1105 T37F1+F2 5 tiết Dược lý 2 Đảm bảo chất lượng thuốc Nghỉ ôn thi Dược lý 2 Nghỉ ôn thi Nghỉ Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Ngọc  Minh
704 T37TT 5 tiết Chuyên đề 2 Autocad Ngôn ngữ lập trình PHP
Phòng máy
chia ca
Quản trị mạng
chia ca
Nghỉ ôn thi Quản trị mạng
Phòng máy
chia ca
Nghỉ Soạn thảo VB/ Hoàng T Minh
Công nghệ PM/Nguyễn Văn Hạnh
Thiết kế Web/Trần Tuấn Việt
Chuyên đề 1 phần mềm nguồn mở/
Chuyên đề 2 Autocad/Nguyễn Thành Thu
Ngôn ngữ lập trình PHP/Vũ Văn Huân
Quản trị mạng/Hoàng Thanh Tùng
1104 T37QT 5 tiết Quản trị Marketing Tâm lý học quản lý kinh doanh Nghỉ Chuyên đề 2 Quản trị Marketing Nghỉ Chuyên đề 1/ Phạm Thị Chinh 
Quản trị xuất nhập khẩu/Dương T. Quỳnh Lan
Quản trị nhân lực/ Bùi Thị Hoa
Quản trị dự án đầu tư/Dương T.Quỳnh Lan
Quản trị Marketing/Thái Thị Tuyết
Tâm lý học quản lý KD/Nguyễn Như Trung
Chuyên đề 2/Bùi Thị Hoa
703 T37KT  5Tiết Tin học kế toán
Phòng máy chia ca
Thực hành KTTCDN Nghỉ Thực hành KTTCDN Thực hành KTTCDN Nghỉ Kế toán máy/ Tạ Thị Kim Chung 
Tin học kế toán/Vũ T.Mai Phương
Thực hành KTTCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
Khởi sự doanh nghiệp/Nguyễn T.Ngọc Hoa
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 19(Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
04/12/17 05/12/17 06/12/17 07/12/17 08/12/17 09/12/17
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Viết tiểu luận Viết tiểu luận Thuế và kế toán thuế Thuế và kế toán thuế Thuế và kế toán thuế Nghỉ Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Nguyên lý thống kê/Nguyễn T.Vân Anh
Thuế và kế toán thuế/Lê T.Thu Huyền
B1104 Đ6XD 5 tiết Viết tiểu luận Chiều Kỹ thuật thi công 2
P.905
Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Các PP số trong CKC/Nguyễn Ngọc Thắng
Kỹ thuật thi công 2/Phan Thanh Hà
Đồ án KT thi công 2/Phan Thanh Hà
Tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
Đồ án tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
Thực tập chuyên ngành tham quan/
1105 Đ6NH 5 tiết Viết tiểu luận Viết tiểu luận Thuế và kế toán thuế Thuế và kế toán thuế Thuế và kế toán thuế Nghi THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thuế và kế toán thuế/Lê T.Thu Huyền
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Nghỉ KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Hóa học đại cương/Bùi Thị Huế
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Thực hành lập trình/Vũ Văn Huân
An toàn lao động/Tạ Văn Trang
Xử lý tín hiệu số/Trần Bích Phương
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây