THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

Thứ sáu - 02/02/2018 21:43
THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

THỜI KHÓA BIỂU
 (Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Số tiết Ghi chú
05/02/2018 06/01/2018 07//01/2018 08/02/2018 09/02/2018 10/02/2018
Buổi sáng 705 K12A-QTKD.1 5 tiết  Nguyên lý thống kê
( P.705)
Soạn thảo văn bản
( P. 705)
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU  TUẤT 2018
( TỪ NGÀY 07/02/2018 ĐẾN NGÀY 23/02/2018)
SINH VIÊN XEM LỊCH HỌC SAU TẾT TRÊN BẢNG TIN CỦA NHÀ TRƯỜNG HOẶC WEBSITE CỦA NHÀ TRƯỜNG EIT.EDU.VN 
Tiếng Anh CN: C. Phan Tâm 45 YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nguyên Lý Thống Kê: Cô Hảo  60
Soạn Thảo Văn Bản: Cô Phương  45
902 K12A-TH.1 5 tiết  Tin học văn phòng
P.902
Tin học văn phòng
P.902
Tin Học Văn Phòng: Th. Tùng  90
   
   
905 K12A - QTDL&LH.1 5 tiết  Tâm lý kinh doanh du lịch
( P. 905) 
Kinh tế học đại cương
( P.905)
Cô Hiền : Tâm lý kinh doanh du lịch  60
Cô Vân Anh : Kinh tế học đại cương  60
Cô Hạnh : Tổng quan du lịch  60
Buổi Chiêù 705 K12A -KT .1 5 tiết  Tiếng anh chuyên ngành
( P. 705)
Nguyên lý thống kê
( P.705)
Tiếng Anh CN: C. Huyền  45
Nguyên Lý Thống Kê: Cô Nga   60
Soạn Thảo Văn Bản:  45
703 K12B - TH.1 5 tiết  Nghỉ  Tin học văn phòng
P.703
Tin Học Văn Phòng: C. Oanh  90
   
   
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h30
Tin 
13h30
Toán
Vật lý : Th: Hùng  32
Sinh : Cô Phương  16
Văn : Cô Linh   48
Hóa : Cô Hiền  32
Sử : C. Nhung  16
Tin học: C. Phương  32
Tiếng Anh: Th. Tú  48
Địa: C. Như  32
Toán : Cô Phương  64
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan   
Sử : C. Bình   
Địa: Th Tiến   
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường : eit.edu.vn
THỜI KHÓA BIỂU
( Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
05/02/18 06/02/18 07/02/18 08/02/18 09/02/18 10/02/18
BUỔI SÁNG  703 T38MT  5 Tiết Thi lần 2  NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 ( Từ ngày 07/02 đến hết ngày 23/02/2018 )
Sinh viên xem lịch học trên Website của nhà trường 
Mỹ thuật TP / Lê Phương Anh  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Thực hành CN may 2/ Ng Đức Tuấn 
Thực hành CN may 2/ Ng T H Loan
SDNLTTHQ/ Lê Trạch Trưởng 
702 K12B-CNM.1 5Tiết Vẽ kỹ thuật may  Vẽ kỹ thuật may  Kỹ năng giao tiếp/
Kỹ thuật điện
An toàn công nghiệp 
Vẽ kỹ thuật may/ Đào T H Giang 
BUỔI CHIỀU  905 T37ĐT   Thi lần 2  Đồ án môn học/  T. Quỳnh  
 
 
703 T37MT 5 Tiết Đồ án môn học P703   TH trên  dây chuyền may/ C Hiền
TH trên  dây chuyền may/ C Loan
Đồ án môn học/ Ng Đức Tuấn
702 K12A-CNM.1 5 Tiết Vẽ kỹ thuật may  Vẽ kỹ thuật may  Kỹ năng giao tiếp/
Kỹ thuật điện
An toàn công nghiệp 
Vẽ kỹ thuật may/ Lê Trạch Trưởng  
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00  
Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang Website của nhà trường : eit.edu.vn
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần(Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 23/02/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 5 Thứ 6 Môn học Ghi chú
05/02/18 06/02/18 07/02/18 08/02/18 22/02/18 23/02/18
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết THI LẠI CÁC MÔN HỌC XEM DANH SÁCH TẠI BẢNG TIN NGHỈ TẾT
NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018


TỪ NGÀY 07/02 ĐẾN NGÀY 23/02/2018
Thuế trong DN/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Kế toán TCDN 1/Dương T.Minh Thúy
702 T38QT 5 tiết Quản trị văn phòng/Phạm Thị Chinh
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Quản trị rủi ro/Phạm Thị Chinh
Kế toán TCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
905 T38TT 5 tiết Soạn thảo văn bản/Hoàng Thị Minh
Hệ điều hành/Nguyễn Thu Vân
Hệ QT CSDLSQL Server/Đỗ Phương Dung
Vật liệu và linh kiện điện tử/Hà Thị Chúc
 
903 K12B-KTĐ.1 5 tiết Kỹ thuật điện
P.903
An toàn điện
P.903
Kỹ thuật điện/Nguyễn Ngọc Khánh
An toàn điện/Trần Bích Phương
Đo lường điện/Bùi Hải Đăng
 
             
Buổi chiều 905 T38F1+F2 5 tiết THI LẠI CÁC MÔN HỌC XEM DANH SÁCH TẠI BẢNG TIN Tiếng anh CN/Trần Bá Đạt
Dược lý 1/Hoàng Thị Tuyết
 
704 T38ĐT 5 tiết Tư tưởng HCM/Nguyễn T H Thanh 
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Thực hành ĐTCB/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật số/Phạm Hương Giang
905 T37F1+F2 5 tiết Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
 
903 K12A-KTĐ.1 5 tiết An toàn điện
P.903
An toàn điện
P.903
Kỹ thuật điện/Nguyễn T.Kiều Hương
An toàn điện/Nguyễn Hữu Phương
Đo lường điện/Trần Cảnh Dương
 
 
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần(Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 23/02/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 5 Thứ 6 Môn học Ghi chú
05/02/18 06/02/18 07/02/18 01/02/18 22/02/18 23/02/18
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết THI LẠI CÁC MÔN HỌC XEM DANH SÁCH TẠI BẢNG TIN NGHỈ TẾT
NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018


TỪ NGÀY 07/02 ĐẾN NGÀY 23/02/2018
  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
 
702 Đ6XD 5 tiết Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
1105 Đ6NH 5 tiết  
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
 
 
704 T37TT 5 tiết  
Thực tập tốt nghiệp
 
 
             
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết THI LẠI CÁC MÔN HỌC XEM DANH SÁCH TẠI BẢNG TIN  
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
702 Đ6TH 5 tiết Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
704 T37QT 5 tiết  
Thực tập tốt nghiệp
 
 
703 T37KT 5 tiết  
Thực tập tốt nghiệp
 
 
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây