Thời khóa biểu từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018

Thứ năm - 04/01/2018 20:41
thời khóa biểu
thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU 
 (Từ ngày 08/01/2018 đến ngày13/01/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
08/01/2018 09/01/2018 10/01/2018 11/01/2018 12/1/2018 13/01/2018
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  Tiếng Anh 2
( P.902)
Buổi cuối
Nghỉ  Tin đại cương
( P.902)
Nghỉ  Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Cảnh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tin Đại Cương: Th. Huân 
902 T50E1+E2 5 tiết  Nghỉ  Tiếng anh 2
( P.902) 
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Tiếng anh 2
( P.902)
Buổi cuối 
Nghỉ  Tin đại
cương
( P. 902)
Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :  Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
Tiếng Anh 2: Nguyễn Thanh Tâm 
Pháp luật: Th Tôn 
Tin học: Cô Khánh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  Nghỉ  Tin đại cương
( P.903)
Tiếng Anh 2
( P. 705)
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Tin đại cương
( P.903)
Nghỉ  Giáo dục quốc phòng : Th. Thứ 
Giáo dục thể chất: C .Nịu 
Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Pháp Luật : C. Hà 
Chính trị: Th. Tôn 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin đại cương :  Cô phương 
903 T50 H1+ H2 5 tiết  Tiếng anh 2
( P.903)
Buổi cuối 
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Tin đại cương
( P.903)
Pháp luật
( P. 903)
Buổi cuối 
Nghỉ  Buổi chiều
Tin đại cương
( P.903)
 
Giáo dục quốc phòng: Th Thanh
Tiếng anh : C. Thảo 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Chính trị : Th Tôn 
Pháp luật: Cô Thủy 
Tiếng Anh 2; Phan Tâm 
Tin đại cương : Cô Hải 
Buổi Chiêù 903 T50 K1 + K2   Tin đại cương
( P.903)
Tiếng Anh
( P. 705)
Pháp luật
( P. 703)
Buổi cuối
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Tin đại cương
( P.903)
Nghỉ  Giáo dục quốc phòng: Th Thứ  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng Anh: Cô Thảo  
Giáo dục thể chất: : Th. Tuyên 
Chính trị: Th . Chinh 
Pháp luật : Quỳnh Lan 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
Tin Đại Cương: C. Thương 
902 T50 D1+D2 5 tiết  Tiếng Anh
( P. 705)
Nghỉ  Tiếng Anh
( P. 705)
Tiếng Anh
( P. 903)
Tin đại cương
( P.705)
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Tiếng anh : Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Cảnh
Giáo dục quốc phòng: Th Mạnh 
Chính trị : Th Tôn 
Pháp Luật : Cô Hà  
Tin đại cương: C. hải hà 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
903 T50 B1+B2 5 tiết  Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Pháp luật
( P. 903)
Buổi cuối
Tin đại cương
( P.903)
Nghỉ  Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Nghỉ  Tiêng Anh : Cô ThanTâm 
Giáo dục thể chất : T.Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin học: Th. Tùng 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h30
Sinh 
13h30
Toán
13h30
Hóa 
13h30
Văn 
13h30
Tiếng Anh
13h30
Địa 
Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : Cô Phương 
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: Cô Khánh 
Tiếng Anh: C. Thúy
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 02(Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
08/01/18 09/01/18 10/01/18 11/01/18 12/01/18 13/01/18
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Nghỉ Kế toán TCDN 1 Thuế trong doanh nghiệp Thống kê doanh nghiệp Thống kê doanh nghiệp Nghỉ Thuế trong DN/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Kế toán TCDN 1/Dương T.Minh Thúy
702 T38QT 5 tiết Kế toán tài chính DN Quản trị văn phòng Kế toán tài chính DN Nghỉ Quản trị văn phòng/Phạm Thị Chinh
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Kế toán TCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
905 T38TT 5 tiết Hệ điều hành Hệ quản trị CSDL SQL Server Vật liệu và linh kiện điện tử Hệ quản trị CSDL SQL Server Soạn thảo văn bản Nghỉ Soạn thảo văn bản/Hoàng Thị Minh
Hệ điều hành/Nguyễn Thu Vân
Hệ QT CSDLSQL Server/Đỗ Phương Dung
Vật liệu và linh kiện điện tử/Hà Thị Chúc
 
                     
Buổi chiều 702 T38F1+F2 5 tiết Nghỉ Tiếng anh CN Dược lý 1 Nghỉ Tiếng anh CN Nghỉ Tiếng anh CN/Trần Bá Đạt
Dược lý 1/Hoàng Thị Tuyết
 
704 T38ĐT 5 tiết Nghỉ Kỹ thuật số Tư tưởng HCM Tiếng anh CN 2 TH điện tử cơ bản ca 1
Phòng TH
TH điện tử cơ bản ca 2
Phòng TH
Tư tưởng HCM/Nguyễn T H Thanh 
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Thực hành ĐTCB/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật số/Phạm Hương Giang
905 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
 
905 T37TT 5 tiết Chuyên đề 1 phần mềm nguồn mở
P.702
Ngôn ngữ lập trình PHP
P.905
Chuyên đề 1 phần mềm nguồn mở
P.905
Quản trị mạng
P.702
Chuyên đề 1 phần mềm nguồn mở
P.704
Nghỉ Chuyên đề 1 PMNM/Bùi Văn Công
Chuyên đề 2 Autocad/Nguyễn Thành Thu
Ngôn ngữ lập trình PHP/Vũ Văn Huân
Quản trị mạng/Hoàng Thanh Tùng
905 T37QT 5 tiết Quản trị dự án đầu tư Nghỉ Nghỉ Quản trị dự án đầu tư Quản trị dự án đầu tư Nghỉ Quản trị dự án đầu tư/Dương T.Quỳnh Lan
Quản trị Marketing/Thái Thị Tuyết
Tâm lý học quản lý KD/Nguyễn Như Trung
Chuyên đề 2/Bùi Thị Hoa
703 T37KT  5Tiết Khởi sự doanh nghiệp Tin học kế toán
Phòng máy chia ca
Tin học kế toán
Phòng máy chia ca
Khởi sự doanh nghiệp Thực hành KTTCDN Nghỉ Kế toán máy/ Tạ Thị Kim Chung 
Tin học kế toán/Vũ T.Mai Phương
Thực hành KTTCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
Khởi sự doanh nghiệp/Nguyễn T.Ngọc Hoa
                     
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 24(Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
08/01/18 09/01/18 10/01/18 11/01/18 12/01/18 13/01/18
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Nguyên lý thống kê/Nguyễn T.Vân Anh
Thuế và kế toán thuế/Lê T.Thu Huyền
702 Đ6XD 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Thực tập chuyên ngành tham quan
Sủa báo cáo
Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Các PP số trong CKC/Nguyễn Ngọc Thắng
Kỹ thuật thi công 2/Phan Thanh Hà
Đồ án KT thi công 2/Phan Thanh Hà
Tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
Đồ án tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
TTCN tham quan/Nguyễn Ngọc Thắng
1105 Đ6NH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thuế và kế toán thuế/Lê T.Thu Huyền
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Hóa học đại cương/Bùi Thị Huế
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Thực hành lập trình/Vũ Văn Huân
An toàn lao động/Tạ Văn Trang
Xử lý tín hiệu số/Trần Bích Phương
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
THỜI KHÓA BIỂU
( Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018)
   
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú    
08/01/18 09/01/18 10/01/18 11/01/18 12/01/18 13/01/18    
BUỔI SÁNG  703 T38MT  5 Tiết Thực hành   công nghệ may 2  Ca 1
P Thực hành 
Tiếng anh chuyên ngành  Thực hành   công nghệ may 2  Ca 2
P Thực hành 
Thực hành   công nghệ may 2 
Ca 3
P Thực hành 
Mỹ thuật trang phục  Nghỉ  Mỹ thuật TP / Lê Phương Anh  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN    
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương    
Thực hành CN may 2/ Ng Đức Tuấn     
Thực hành CN may 2/ Ng T H Loan    
SDNLTTHQ/ Lê Trạch Trưởng     
905 T37ĐT 5Tiết Nghỉ  Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Ca 2
Sáng: Đồ Án môn học P703
Chiều:Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Ca 1
 Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Ca 2
Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Ca 1
Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Ca 2
Sử dụng NLTKHQ/ Lê T Trưởng    
Thực hành MĐ/ Ng  N Khánh     
Thực hành  PLC/ Ngô Trường  Minh     
Thực hành TBĐ/Ng Ngọc Tuấn    
Đồ án môn học/  T. Quỳnh      
BUỔI CHIỀU  703     Nghỉ  TH trên dây chuyền may
Ca 1 P thực hành 
TH trên dây chuyền may Ca 2
P Thực hành 
Sáng : Đồ án môn học
 P 703 
TH trên dây chuyền may Ca 2
P Thực hành 
TH trên dây chuyền may
Ca 1 
P Thực hành 
TH trên  dây chuyền may/ C Hiền    
T37MT 5 Tiết TH trên  dây chuyền may/ C Loan    
Giác sơ đồ  trên MT/ Trần T Sen     
Thực hành CN may 4/ Ng Đức Tuấn     
Đồ án môn học/ Ng Đức Tuấn    
705 T36MT 5 Tiết Thiết kế trang phục 2   Thiết kế trang phục 2   Thực hành CNM 1 Nghỉ  Công nghệ sản xuất  Thiết kế trang phục 2   Thực hành CN may 1/ C Hà    
Thiết kế TP2/ Nguyễn Thanh Hà    
Công nghệ sản xuất/ Trần Phương     
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00      
Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang Website của nhà trường : eit.edu.vn      

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây