THỜI KHÓA BIỂU ( Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)

Thứ sáu - 06/10/2017 02:26
THỜI KHÓA BIỂU ( Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)


THỜI KHÓA BIỂU 
 (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/10/2017 10/10/17 11/10/2017 12/10/2017 13/10/2017
14/10/2017
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  Tiếng Anh
( P. 902) 
Giáo dục thể chất
(Dưới sân trường ) 
Chính trị
(P.903)
Tiếng Anh
( P. 902) 
 Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Nghỉ  Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Cảnh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
902 T50E1+E2 5 tiết  Giáo dục thể chất
(Dưới sân trường ) 
Chính trị
( P. 705)
Tiếng Anh
(P.902)
 Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Tiếng Anh
(P.705)
Nghỉ  Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :  Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Thắng 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  Chính trị
( P. 903)
Tiếng Anh  
(P. 902) 
 Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Tiếng Anh  
(P. 902) 
Nghỉ  Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Giáo dục thể chất: Cô Nựu 
Chính trị: Th. Tôn 
903 T50 H1+ H2 4 tiết  Nghỉ Giáo dục quốc phòng
(P. 903) 
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Chính trị
(P.903)
Tiếng Anh
(P. 903) 
Giáo dục quốc phòng
(P. 903) 
Giáo dục quốc phòng: Th Thanh
Tiếng anh : C. Thảo 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Chính trị : Th Tôn 
Buổi chiều 903  T50 K1 + K2 5 tiết  Chiều : Tiếng Anh
(P 903) 
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Nghỉ  Giáo dục quốc phòng
P. 903
P ( 903)
Chính trị 
Chính trị
( P. 903)
Chính trị: Th . Chinh  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục quốc phòng: Th Thứ 
Tiếng Anh: Cô Thảo  
Giáo dục thể chất: : Th. Thắng 
902 T50 D1+D2 5 tiết  Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Chính trị
( P. 903)
Nghỉ
P ( 705)
Tiếng Anh
 
Nghỉ  Tiếng anh : Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Cảnh
Chính trị : Th Tôn 
Giáo dục quốc phòng: Th Mạnh 
903 T50 B1+B2 5 tiết   Chiều : Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Tiếng Anh
 ( P. 903)
Chính trị
(P.705)
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Nghỉ   Nghỉ  Tiêng Anh : Cô Sâm 
Giáo dục thể chất : T.Thắng 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h 30
Hóa
(P.902)
13h 30
Văn
(P.902)
13h 30
Toán
(P. 902)
13h30
Tiếng Anh
( P.902)
 
13h30
Sử
( P.902)
13h30
Tiếng Anh
(P.902) 
Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : Cô Phương 
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: Cô Khánh 
Tiếng Anh: C. Thảo 
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 3 tiết  Toán  Văn  14h 00
Sinh 
14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường : eit.edu.vn
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/10/17 10/10/17 11/10/17 12/10/17 13/10/17 14/10/17
BUỔI SÁNG  705 T38ĐT  5 Tiết Chiều Học bù, KT bù: Điện tử cơ bản  P1105 Thi kết thúc môn học : Sinh viên xem lịch thi  cụ thể ngoài bảng tin Điện tử cơ bản/ Phùng V Tân YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Truyền động điện/ Ng T Thành
Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong
905 T37ĐT 5Tiết Thi kết thúc môn học : Sinh viên xem lịch thi  cụ thể ngoài bảng tin Điều khiển điện-KN / Phí H Nhã
Trang bị điện/Trần Xuân Tình 
Lập trình PLC/ Ngô Trường  Minh 
 
703 T37MT 5 Tiết Thi kết thúc môn học : Sinh viên xem lịch thi  cụ thể ngoài bảng tin Thiết kế trang phục 4/ Ng B Nhung
Thiết kế trên MT/ Đoàn V Trác 
Công nghệ SX may CN/ Ng ĐTuấn 
Thực hành CN may 4/ Ng ĐTuấn 
 
BUỔI CHIỀU 905 T37QT 5 Tiết Nghỉ ôn thi  Sáng: Học bù, KT bù Quản trị nhân lực
P1105
Thi kết thúc môn học : Sinh viên xem lịch thi  cụ thể ngoài bảng tin Kế toán QT / Dương T M Thúy
Quản trị nhân lực/ Bùi Thị Hoa
Khoa học QL / Phạm Thị Chinh
Khởi tạo DN/ Ng Thị Ngọc Hoa
Chuyên đề 1/ Phạm Thị Chinh
703 T37KT  5Tiết Thi kết thúc môn học  Học bù, KT bù  : Phân tích HĐKD
P1105
Thi kết thúc môn học : Sinh viên xem lịch thi  cụ thể ngoài bảng tin Kiểm toán căn bản/ Ng T Q Hoa
Kế toán QT / Dương T M Thúy
Kế toán HCSN/ Lưu Đ Mạnh 
Phân tích HĐKD/ Ng T Thuận 
Kế toán máy / Ng Kim Chung 
705 T38MT1   5Tiết 15h: Học bù, KT bù: Thiết kế trang phục1
P 1105
Thi kết thúc môn học : Sinh viên xem lịch thi  cụ thể ngoài bảng tin Tư tưởng HCM/Đào T Huyền 
Vật lý/  Ngô Xuân Đinh
Lịch sử TT/ Lê Phương Anh 
T38MT2 Thiết kế trang phục 1/ Ng Đ Tuấn
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
Thực hành CN may 1/
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00  
Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang Website của nhà trường : eit.edu.vn  
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 12(Từ ngày 09/09/2017 đến ngày 14/10/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/10/17 10/10/17 11/10/17 12/10/17 13/10/17 14/10/17
Buổi sáng 605 T38KT 5 tiết Thi kết thúc môn học Nghỉ ôn thi Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Nghỉ Tư tưởng Hồ Chí Minh/Đào Thu Huyền YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
NL thống kê/Nguyễn T.Thanh Minh A
Marketing căn bản/Nguyễn Thị Hà
T38QT 5 tiết Quản trị học/Ng Thị Hà 
Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong
Soạn thảo văn bản/Chị Minh 
 
702 T38F1+F2 5 tiết Thi kết thúc môn học Nghỉ ôn thi Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Nghỉ Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Hóa sinh/Nguyễn T.Hồng Vân
Bệnh học/Lê T. Phương Thảo 
Đường lối CMCĐCS/Lương Thị Tiên
Dược lý 1/
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/
 
                     
Buổi chiều 905 T38TT 5 tiết Thi kết thúc môn học Nghỉ ôn thi Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Nghỉ Mạng máy tính/Nguyễn Văn Hạnh
Giải tích/Phạm Thị Bích Dung 
Tiếng anh CN 1/Phạm Thị Thanh Bình
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Thu Vân
Tư tưởng HCM/Đào Thu Huyền
Tiếng anh CN 2/Phạm Thị Thanh Bình
Kỹ thuật số và VXL/Nguyễn Ngọc Văn
Kỹ năng giao tiếp/Dương Thị Phong
B1104 T37F1+F2 5 tiết Thi kết thúc môn học Nghỉ ôn thi Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Nghỉ Bào chế 2/Nguyễn Hoàng Hiệp
Dược lâm sàng/Nguyễn Thùy Dương
Kinh tế dược/Phạm Ngọc Quỳnh
Pháp chế dược/Lê Văn Dũng
Dược lý 2/
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/
704 T37TT 5Tiết Thi kết thúc môn học Nghỉ ôn thi Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Nghỉ Lắp ráp và BTMT/ T B Phương
Công nghệ và TBM/ Chu H Hà
Lập trình Java/ Trần Thị Huê
Soạn thảo VB/ Hoàng T Minh
Công nghệ PM/Nguyễn Văn Hạnh
Thiết kế Web/Trần Tuấn Việt
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 11(Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/10/17 10/10/17 11/10/17 12/10/17 13/10/17 14/10/17
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
 
B1104 Đ6XD 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
Đồ án kiến trúc/Nguyễn Thanh Hà
HT kỹ thuật trong CT/Nguyễn Ngọc Thắng
Máy xây dựng/Phạm Như Nam
Kỹ thuật thi công 1/Nguyễn Thanh Hà
Cấp thoát nước/Nguyễn Thị Hồng
Đồ án kỹ thuật thi công 1/Nguyễn Thanh Hà
Kinh tế xây dựng 2/Nguyễn Thanh Vĩnh
Thí nghiệm công trình/Tạ Văn Phấn
BH và sửa chữa CT/Lê Xuân Tùng
1105 Đ6NH 5 tiết Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Nghỉ ôn thi Sáng Tính toán di động Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
LTngôn ngữ Java/Đỗ Phương Dung
HT thông tin quản trị/Phạm T.Vân Khánh
Lập và QL dự án/Vũ Thị Thương
Tính toán di động/Đặng Văn Hiếu
Mạng máy tính/Vũ Văn Huân
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây