THỜI KHÓA BIỂU - (Từ ngày 18 /12/2017 đến ngày 23/12/2017)

Thứ sáu - 15/12/2017 21:26
THỜI KHÓA BIỂU - (Từ ngày 18 /12/2017 đến ngày 23/12/2017)
THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA MỚI NHẬP HỌC LẦN 1 VÀ LẦN 2
(Từ ngày 18 /12/2017 đến ngày 23/12/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
18/12/2017  19/12/2017 20/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 23/12/2017 
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  Tiếng anh 2
( P.705) 
Pháp luật
( P: 903)
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Nghỉ  Thi lại : Tiếng anh
Sinh viên xem cụ thể lịch thi và danh sách phòng thi tại bảng tin của nhà trường  
Sáng : Giáo dục quốc phòng
Chiều: Giáo dục thể chất
Sinh viên xem danh sách phòng thi, lịch thi tại bảng tin 
Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Cảnh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tin Đại Cương: Th. Huân 
902 T50E1+E2 5 tiết  Nghỉ  Tiếng anh 2
( P.705) 
Pháp luật
( P. 903)
 
Tin đại cương
( P.705)
Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :  Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
Tiếng Anh 2: Nguyễn Thanh Tâm 
Pháp luật: Th Tôn 
Tin học: Cô Khánh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  Chính trị
( P 902)
( Buổi cuối ) 
Pháp luật
( P. 902)
Buổi cuối  
Tin đại
cương
( P. 705)
Tiếng anh 2
( P. 902) 
Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Pháp Luật : C. Hà 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin đại cương : Cô Hiền ( Cô phương )
Chính trị: Th. Tôn 
903 T50 H1+ H2 5 tiết  Nghỉ
 
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Pháp luật
( P. 902)
Tin Đại Cương
(P. 903)
Giáo dục quốc phòng: Th Thanh
Tiếng anh : C. Thảo 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Pháp luật: Cô Thủy 
Tiếng Anh 2; Phan Tâm 
Tin đại cương : Cô Hải 
Chính trị : Th Tôn 
Buổi Chiêù 903 T50 K1 + K2   Tiếng anh 2
( P.903) 
Chính trị
(P.903)
Pháp luật
( P. 903)
Chính trị
( P. 903)
Sáng : Thi lại Tiếng Anh, xem danh sách tại bảng tin Sáng : Giáo dục quốc phòng
Chiều: Giáo dục thể chất
Sinh viên xem danh sách phòng thi, lịch thi tại bảng tin
( P. 902,903) 
Giáo dục quốc phòng: Th Thứ  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng Anh: Cô Thảo  
Giáo dục thể chất: : Th. Tuyên 
Chính trị: Th . Chinh 
Chiều:Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Pháp luật : Quỳnh Lan 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
Tin Đại Cương: C. Thương 
902 T50 D1+D2 5 tiết  Chiều:Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Pháp luật
( P.705)
Buổi cuối
Tiếng anh 2
( P.705) 
Nghỉ  Sáng : Thi lại Tiếng Anh, xem danh sách tại bảng tin Tiếng anh : Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Cảnh
Giáo dục quốc phòng: Th Mạnh 
Chính trị : Th Tôn 
Nghỉ  Pháp Luật : Cô Hà  
Tin đại cương: C. hải hà 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
903 T50 B1+B2 5 tiết  Pháp luật
 ( P. 705) 
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Nghỉ Tiếng anh 2
( P.705 ) 
Sáng : Thi lại Tiếng Anh, xem danh sách tại bảng tin Tiêng Anh : Cô ThanTâm 
Giáo dục thể chất : T.Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tin đại
cương
( P. 705)
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin học: Th. Tùng 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 4 tiết  (P. 902 )
Thi học kì 1
Hóa học  
 14h00- 15h 00
Sinh học
 15h30 - 16h30


 
(P. 902 )
Thi học kì 1
Địa lý 
 14h00- 15h 00
 

 
13h30
Vật lý
13h30
Văn
13h30
Toán
Nghỉ  Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : Cô Phương 
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: Cô Khánh 
Tiếng Anh: C. Thảo 
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
THỜI KHÓA BIỂU
 ( Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017)
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
18/12/17 19/12/17 20/12/17 21/12/17 22/12/17 23/12/17
BUỔI SÁNG  705 T38ĐT  5 Tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù Điện tử công nghiệp Học bù, KT bù Thực hành Điện cơ bản Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi TH điện cơ bản/ Hoàng V Trang YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Điện tử CN/ Ngô Trường  Minh 
Kỹ thuật ĐLvà CB/ C  Diễm Hương
905 T37ĐT 5Tiết Nghỉ ôn thi  Chiều: Thực hành  trang bị điện
 P Thực hành
Chia ca
Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Chia ca
Học bù, KT bù Thực hành Máy điện Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Chia ca
Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Sử dụng NLTKHQ/ Lê T Trưởng
Thực hành MĐ/ Ng  N Khánh 
Thực hành  PLC/ Ngô Trường  Minh 
Thực hành TBĐ/Ng Ngọc Tuấn
Đồ án môn học/  T. Quỳnh  
703     Nghỉ ôn thi TH trên dây chuyền may
Ca 1  P703
Đồ án môn học
P702 
Cả ngày: Giác sơ đồ trên máy tính
 P máy
( Chia ca)
TH trên dây chuyền may
P Thực hành 
Giác sơ đồ trên máy tính
 P máy 
TH trên  dây chuyền may/ C Hiền
T37MT 5 Tiết TH trên  dây chuyền may/ C Loan
Giác sơ đồ  trên MT/ Trần T Sen 
Thực hành CN may 4/ Ng Đức Tuấn 
Đồ án môn học/ Ng Đức Tuấn
BUỔI CHIỀU  705 T38MT 5 Tiết  Sáng: Thiết kế trang phục 2   P703  Nghỉ ôn thi  Sáng: Thiết kế trang phục 2  P703
Chia ca 
Sáng: Học bù, KT bù Đường lối ĐCSVN P704  Sáng: Thiết kế trang phục 2  P702
Chia ca
Nghỉ ôn thi Thực hành CN may 1/ C Loan  
Thiết kế TP2/ Nguyễn B Nhung 
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
Thực hành CN may 1/ C Hiền 
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00  
Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang Website của nhà trường : eit.edu.vn  
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 21(Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
18/12/17 19/12/17 20/12/17 21/12/17 22/12/17 23/12/17
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Tin học văn phòng
Phòng máy
Chia ca
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù Đường lối CM của  ĐCSVN
Pháp luật kinh tế
P.902
Chiều Giọng ca vàng Karaoke
Học bù, KT bù Soạn thảo văn bản Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Soạn thảo văn bản/Hoàng Thị  Minh 
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
T38QT 5 tiết Pháp luật kinh tế/Hoàng Thị Minh
Tin học văn phòng/Nguyễn Thu Vân
 
                     
Buổi chiều 905 T38TT 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Giọng ca vàng Karaoke  Nghỉ ôn thi  
Tư tưởng HCM/Đào Thu Huyền
Tiếng anh CN 2/Phạm Thị Thanh Bình
Kỹ thuật số và VXL/Nguyễn Ngọc Văn
Kỹ năng giao tiếp/Dương Thị Phong
702 T38F1+F2 5 tiết Nghỉ ôn thi Tiếng anh CN Sáng Tiếng anh CN Nghỉ ôn thi Giọng ca vàng Karaoke  Nghỉ Tiếng anh CN/Trần Bá Đạt
Dược lý 1/Hoàng Thị Tuyết
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Ngọc  Minh
 
1105 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Dược lý 2 Dược lý 2 Giọng ca vàng Karaoke  Nghỉ Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Ngọc  Minh
704 T37TT 5 tiết Học bù, KT bù Công nghệ phần mềm Chuyên đề 2 Autocad Sáng học bù, kt bù Thiết kế web

Chuyên đề 2 Autocad
Phòng máy
chia ca
Nghỉ Giọng ca vàng Karaoke Sáng Học bù, KT bù Soan thảo văn bản Soạn thảo VB/ Hoàng T Minh
Chuyên đề 1 PM nguồn mở/Bùi Văn Công
Chuyên đề 2 Autocad/Nguyễn Thành Thu
Ngôn ngữ lập trình PHP/Vũ Văn Huân
Quản trị mạng/Hoàng Thanh Tùng
1104 T37QT 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Quản trị Marketing Học bù,
KT bù
Quản trị
xuất nhập
khẩu
Giọng ca vàng Karaoke  Nghỉ Chuyên đề 1/ Phạm Thị Chinh 
Quản trị dự án đầu tư/Dương T.Quỳnh Lan
Quản trị Marketing/Thái Thị Tuyết
Tâm lý học quản lý KD/Nguyễn Như Trung
Chuyên đề 2/Bùi Thị Hoa
703 T37KT  5Tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Thực hành KTTCDN Giọng ca vàng Karaoke  Học bù, KT bù Kế toán máy Kế toán máy/ Tạ Thị Kim Chung 
Tin học kế toán/Vũ T.Mai Phương
Thực hành KTTCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
Khởi sự doanh nghiệp/Nguyễn T.Ngọc Hoa
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 21(Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
18/12/17 19/12/17 20/12/17 21/12/17 22/12/17 23/12/17
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Nộp bài tiểu luận Nộp bài tiểu luận Thuế và kế toán thuế Thuế và kế toán thuế Thuế và kế toán thuế Nghỉ ôn thi Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Nguyên lý thống kê/Nguyễn T.Vân Anh
Thuế và kế toán thuế/Lê T.Thu Huyền
B1104 Đ6XD 5 tiết Kỹ thuật thi công 2

Chiều Học bù, KT bù Cấp thoát nước
P.905
Học bù, KT bù Kinh tế xây dựng Kỹ thuật thi công 2

Chiều Học bù, KT bù Thí nghiệm công trình
P.905
Viết báo cáo Đồ án Kỹ thuật thi công 2
Chiều Học bù, KT bù Bệnh học và sửa chữa công trình
P.905
Học bù, KT bù Kỹ thuật thi công 2 Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Các PP số trong CKC/Nguyễn Ngọc Thắng
Kỹ thuật thi công 2/Phan Thanh Hà
Đồ án KT thi công 2/Phan Thanh Hà
Tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
Đồ án tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
TTCN tham quan/Nguyễn Ngọc Thắng
1105 Đ6NH 5 tiết Nộp bài tiểu luận Nộp bài tiểu luận Thuế và kế toán thuế Thuế và kế toán thuế Thuế và kế toán thuế Nghỉ ôn thi THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Nộp bài tiểu luận Nộp bài tiểu luận Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Nộp bài tiểu luận Nộp bài tiểu luận Học bù, KT bù Lập trình Java Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Hóa học đại cương/Bùi Thị Huế
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Thực hành lập trình/Vũ Văn Huân
An toàn lao động/Tạ Văn Trang
Xử lý tín hiệu số/Trần Bích Phương
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây