THỜI KHÓA BIỂU - (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017)

Thứ sáu - 17/11/2017 04:09
THỜI KHÓA BIỂU - (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017)

THỜI KHÓA BIỂU 
Tuần 17 (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
20/11/2017 21/11/2017 22/11/2017 23/11/2017 24/11/2017 25/11/2017 
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  THI LẦN 1 HỌC KÌ I. SINH VIÊN XEM CỤ THỂ LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐƯỢC DÁN Ở BẢNG TIN, ĐẾN GiỜ TỔ CHỨC THI SINH VIÊN ĐI MUỘN QUÁ 15P SẼ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA DỰ THI. YÊU CẦU BẮT BUỘC PHẢI CÓ CMT HOẶC THẺ SINH VIÊN MỚI ĐƯỢC VÀO PHÒNG THI  SÁNG : 7H30
HỌC BÙ KiỂM TRA BÙ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
P.903 
THI LẦN 1 HỌC KÌ I. SINH VIÊN XEM CỤ THỂ LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐƯỢC DÁN Ở BẢNG TIN, ĐẾN GiỜ TỔ CHỨC THI SINH VIÊN ĐI MUỘN QUÁ 15P SẼ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA DỰ THI. YÊU CẦU BẮT BUỘC PHẢI CÓ CMT HOẶC THẺ SINH VIÊN MỚI ĐƯỢC VÀO PHÒNG THI 8H - 10 H
THI LẦN 1 HỌC KÌ I. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT DƯỚI SÂN TRƯỜNG  
NGHỈ  NGHỈ  Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Cảnh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tin Đại Cương: 
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
902 T50E1+E2 5 tiết                 8H - 10 H
THI LẦN 1 HỌC KÌ I. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT DƯỚI SÂN TRƯỜNG  
NGHỈ  Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :  Th. Tú 
Tiếng Anh 2: Vũ Hồng 
Giáo dục thể chất : Th Tuyên 
Pháp luật: Th Tôn 
Tin học: Cô Khánh 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  8H - 10 H
THI LẦN 1 HỌC KÌ I. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT DƯỚI SÂN TRƯỜNG  
NGHỈ NGHỈ  Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Giáo dục thể chất: Cô Nựu 
Pháp Luật : C. Hà 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin đại cương : 
Chính trị: Th. Tôn 
903 T50 H1+ H2 5 tiết  NGHỈ  8H - 10 H
THI LẦN 1 HỌC KÌ I. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT DƯỚI SÂN TRƯỜNG  
NGHỈ  Giáo dục quốc phòng: Th Thanh
Tiếng anh : C. Thảo 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Pháp luật: 
Tiếng Anh 2; Phan Tâm 
Tin đại cương : Cô Nhài 
Chính trị : Th Tôn 
Buổi chiều 903  T50 K1 + K2 5 tiết  THI LẦN 1 HỌC KÌ I. SINH VIÊN XEM CỤ THỂ LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐƯỢC DÁN Ở BẢNG TIN, ĐẾN GiỜ TỔ CHỨC THI SINH VIÊN ĐI MUỘN QUÁ 15P SẼ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA DỰ THI. YÊU CẦU BẮT BUỘC PHẢI CÓ CMT HOẶC THẺ SINH VIÊN MỚI ĐƯỢC VÀO PHÒNG THI  SÁNG : 7H30
HỌC BÙ KiỂM TRA BÙ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
P.902
THI LẦN 1 HỌC KÌ I. SINH VIÊN XEM CỤ THỂ LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐƯỢC DÁN Ở BẢNG TIN, ĐẾN GiỜ TỔ CHỨC THI SINH VIÊN ĐI MUỘN QUÁ 15P SẼ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA DỰ THI. YÊU CẦU BẮT BUỘC PHẢI CÓ CMT HOẶC THẺ SINH VIÊN MỚI ĐƯỢC VÀO PHÒNG THI NGHỈ  14H - 16H 
THI LẦN 1 HỌC KÌ I. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT DƯỚI SÂN TRƯỜNG 
NGHỈ  Chính trị: Th . Chinh  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục quốc phòng: Th Thứ 
Tiếng Anh: Cô Thảo  
Pháp luật : 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
Tin Đại Cương: C. Thương 
Giáo dục thể chất: : Th. Tuyên 
902 T50 D1+D2 5 tiết  14H - 16H
THI LẦN 1 HỌC KÌ I. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT DƯỚI SÂN TRƯỜNG  
NGHỈ Tiếng anh : Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Cảnh
Chính trị : Th Tôn 
Pháp Luật : Cô Hà  
Tin đại cương: C. hải hà 
Tiếng Anh 2: 
Giáo dục quốc phòng: Th Mạnh 
903 T50 B1+B2 5 tiết  14H -16H
THI LẦN 1 HỌC KÌ I. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT DƯỚI SÂN TRƯỜNG  
NGHỈ Tiêng Anh : Cô ThanTâm 
Giáo dục thể chất : T.Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin học: Th. Tùng 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h 30
Hóa 
(P.902)
13h 30
Hóa  
(P.902)
13h30
Toán
( P. 902)
13h 30
Văn
( P. 902)
13h30
Tin  Ca 2
( Lớp T50 F2 thực hành phòng máy )

 
13h 30
Tiếng Anh
( P.902)
Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : Cô Phương 
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: Cô Khánh 
Tiếng Anh: C. Thảo 
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường : eit.edu.vn
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 17(Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
20/11/17 21/11/17 22/11/17 23/11/17 24/11/17 25/11/17
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Pháp luật kinh tế
P.902
Nghỉ Pháp luật kinh tế
P.902
Pháp luật kinh tế Tin học văn phòng
Phòng máy chia ca
Nghỉ Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Soạn thảo văn bản/Hoàng Thị  Minh 
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
T38QT 5 tiết Pháp luật kinh tế/Hoàng Thị Minh
Tin học văn phòng/Nguyễn Thu Vân
 
702 T38F1+F2 5 tiết Nghỉ Giáo dục quốc phòng
Dưới sân
Nghỉ Giáo dục quốc phòng
Dưới sân
Nghỉ Nghỉ  
Dược lý 1/Hoàng Thị Tuyết
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Ngọc  Minh
 
                     
Buổi chiều 905 T38TT 5 tiết Nghỉ Kỹ năng giao tiếp Nghỉ Kỹ thuật số và vi xử lý Tiếng anh CN 2 Nghỉ  
Tư tưởng HCM/Đào Thu Huyền
Tiếng anh CN 2/Phạm Thị Thanh Bình
Kỹ thuật số và VXL/Nguyễn Ngọc Văn
Kỹ năng giao tiếp/Dương Thị Phong
B1104 T37F1+F2 5 tiết Dược lý 2 Sáng Giáo dục quốc phòng
Dưới sân
Dược lý 2 Sáng Giáo dục quốc phòng
Dưới sân
Đảm bảo chất lượng thuốc Nghỉ Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Ngọc  Minh
704 T37TT 5 tiết Chuyên đề 2 Autocad
P.905
Ngôn ngữ lập trình PHP Quản trị mạng
P.905
Ngôn ngữ lập trình PHP Quản trị mạng Chuyên đề 2 Autocad
P.905
Soạn thảo VB/ Hoàng T Minh
Công nghệ PM/Nguyễn Văn Hạnh
Thiết kế Web/Trần Tuấn Việt
Chuyên đề 1 phần mềm nguồn mở/
Chuyên đề 2 Autocad/Nguyễn Thành Thu
Ngôn ngữ lập trình PHP/Vũ Văn Huân
Quản trị mạng/Hoàng Thanh Tùng
1105 T37QT 5 tiết Thực tế chuyên đề 2 Tâm lý học quản lý kinh doanh Quản trị dự án đầu tư Quản trị Marketing Chuyên để 2 Nghỉ Chuyên đề 1/ Phạm Thị Chinh 
Quản trị xuất nhập khẩu/Dương T. Quỳnh Lan
Quản trị nhân lực/ Bùi Thị Hoa
Quản trị dự án đầu tư/Dương T.Quỳnh Lan
Quản trị Marketing/Thái Thị Tuyết
Tâm lý học quản lý KD/Nguyễn Như Trung
Chuyên đề 2/Bùi Thị Hoa
703 T37KT  5Tiết Nghỉ Tin học kế toán
Phòng máy chia ca
Khởi sự doanh nghiệp Thực hành KTTCDN Thực hành KTTCDN Nghỉ Kế toán máy/ Tạ Thị Kim Chung 
Tin học kế toán/Vũ T.Mai Phương
Thực hành KTTCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
Khởi sự doanh nghiệp/Nguyễn T.Ngọc Hoa
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 17(Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
20/11/17 21/11/17 22/11/17 23/11/17 24/11/17 25/11/17
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Nghỉ Nguyên lý thống kê Nguyên lý thống kê Nguyên lý thống kê Nguyên lý thống kê Nghỉ Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Nguyên lý thống kê/Nguyễn T.Vân Anh
Thuế và kế toán thuế/Thầy Tuyến
B1104 Đ6XD 5 tiết Viết tiểu luận Đồ án tổ chức thi công  Viết tiểu luận Kỹ thuật thi công 2 Viết tiểu luận Kỹ thuật thi công 2 Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Các PP số trong CKC/Nguyễn Ngọc Thắng
Kỹ thuật thi công 2/Phan Thanh Hà
Đồ án KT thi công 2/Phan Thanh Hà
Tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
Đồ án tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
Thực tập chuyên ngành tham quan/
1105 Đ6NH 5 tiết Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Nghi THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thuế và kế toán thuế/Thầy Tuyến
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Nghỉ KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Sáng Hóa học đại cương
P.903
Hóa học đại cương Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Hóa học đại cương/Bùi Thị Huế
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Thực hành lập trình/Vũ Văn Huân
An toàn lao động/Tạ Văn Trang
Xử lý tín hiệu số/Trần Bích Phương
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 17 ( Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017)
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
20/11/17 21/11/17 22/11/17 23/11/17 24/11/17 25/11/17
BUỔI SÁNG  705 T38ĐT  5 Tiết Nghỉ  Điện tử công nghiệp
P máy 
( Chia ca) 
Thực hành Điện cơ bản
P thực hành
( Chia ca) 
Nghỉ  Kỹ thuật đo lường và cảm biến P702 Thực hành Điện cơ bản
P thực hành
( Chia ca) 
TH điện cơ bản/ Hoàng V Trang YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Điện tử CN/ Ngô Trường  Minh 
Kỹ thuật ĐLvà CB/ C  Diễm Hương
905 T37ĐT 5Tiết Thực hành Máy điện
P thực hành
(Chia ca) 
Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
(Chia ca) 
Nghỉ  Thực hành Máy điện
P thực hành
(Chia ca) 
Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
(Chia ca) 
Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả  Sử dụng NLYKHQ/ Lê T Trưởng
Thực hành MĐ/ Ng  N Khánh 
Thực hành  PLC/ Ngô Tr  Minh 
Thực hành TBĐ/Ng Ngọc Tuấn
703 T37MT 5 Tiết Nghỉ  Nghỉ  Thực hành công nghệ may4
 P thực hành
(Chia ca)
Cả ngày: Giác sơ đồ trên máy tính
 P máy
( Chia ca)
Thực hành công nghệ may 4
 P thực hành
(Chia ca)
Nghỉ  Đồ án môn học/
Giác sơ đồ  trên MT/ Trần T Sen 
Thực hành CN may 4/ Ng ĐTuấn 
 
BUỔI CHIỀU  705 T38MT 5 Tiết Nghỉ  Sáng: Thực hành CNM1
Ca 1 Phòng thực hành
Chiều: Thực hành CNM1
Ca2  Phòng thực hành 
 Thiết kế trang phục P903
(Chia ca)
Sáng: Thực hành CNM1
Ca 2 Phòng thực hành
Chiều: Thực hành CNM1
Ca 1  Phòng thực hành 
Thực hành CNM1
Ca 3  Phòng thực hành 
 Thiết kế trang phục P903
(Chia ca)
Thực hành CN may 1/ C Loan  
Thiết kế TP2/ Nguyễn B Nhung 
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
Thực hành CN may 1/ C Hiền 
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00  
Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang Website của nhà trường : eit.edu.vn  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây