THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017)

Thứ sáu - 22/12/2017 23:08
THỜI KHÓA BIỂU  (Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017)
THỜI KHÓA BIỂU 
 (Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
25/12/2017 26/12/2017 27/12/2017 28/12/2017 29/12/2017 30/12/2017 
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  Tiếng anh 2
( P.903) 
Nghỉ  Tin đại cương
( P.903)
Nghỉ  Pháp luật
( P: 903)
Nghỉ  Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Cảnh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tin Đại Cương: Th. Huân 
902 T50E1+E2 5 tiết  Pháp luật
( P: 902)
Buổi cuối 
Nghỉ  Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Tiếng anh 2
( P.902) 
Nghỉ    Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :  Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
Tiếng Anh 2: Nguyễn Thanh Tâm 
Pháp luật: Th Tôn 
Tin học: Cô Khánh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  Nghỉ  Tin đại
cương
( P. 902)
Nghỉ  Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Nghỉ  Nghỉ  Giáo dục quốc phòng : Th. Thứ 
Giáo dục thể chất: C .Nịu 
Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Pháp Luật : C. Hà 
Chính trị: Th. Tôn 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin đại cương : Cô Hiền ( Cô phương )
903 T50 H1+ H2 5 tiết  Nghỉ
 
Tin đại
cương
( P. 903)
Pháp luật
( P. 902)
Tin Đại Cương
(P. 903)
Tiếng anh 2
( P.705) 
Nghỉ  Giáo dục quốc phòng: Th Thanh
Tiếng anh : C. Thảo 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Chính trị : Th Tôn 
Pháp luật: Cô Thủy 
Tiếng Anh 2; Phan Tâm 
Tin đại cương : Cô Hải 
Buổi Chiêù 903 T50 K1 + K2   Tiếng Anh
( P. 902)
Chính trị
(P.903)
Pháp luật
( P. 903)
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Nghỉ  Giáo dục quốc phòng: Th Thứ  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng Anh: Cô Thảo  
Giáo dục thể chất: : Th. Tuyên 
Chính trị: Th . Chinh 
Pháp luật : Quỳnh Lan 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
Tin Đại Cương: C. Thương 
902 T50 D1+D2 5 tiết  Tin đại
cương
( P. 902)
Nghỉ  Nghỉ  Tiếng Anh
( P. 902)
Nghỉ  Nghỉ  Tiếng anh : Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Cảnh
Giáo dục quốc phòng: Th Mạnh 
Chính trị : Th Tôn 
Pháp Luật : Cô Hà  
Tin đại cương: C. hải hà 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
903 T50 B1+B2 5 tiết  Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Nghỉ  Tiếng Anh
( P. 902)
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Pháp luật
( P: 903)
Nghỉ  Tiêng Anh : Cô ThanTâm 
Giáo dục thể chất : T.Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin học: Th. Tùng 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 4 tiết  Nghỉ  13h30
Toán
Nghỉ  13h30
Địa
13h30
Tiếng Anh
Nghỉ  Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : Cô Phương 
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: Cô Khánh 
Tiếng Anh: C. Thảo 
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 22(Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
25/12/17 26/12/17 27/12/17 28/12/17 29/12/17 30/12/17
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Sáng thi kết thúc môn
Chiều học bù, KT bù Pháp luật kinh tế
P.1105
Sáng thi kết thúc môn
Chiều học bù, KT bù Tin học văn phòng
Phòng máy
THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC Nghỉ Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Soạn thảo văn bản/Hoàng Thị  Minh 
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
T38QT 5 tiết Pháp luật kinh tế/Hoàng Thị Minh
Tin học văn phòng/Nguyễn Thu Vân
 
                     
Buổi chiều 905 T38TT 5 tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC
SINH VIÊN XEM LỊCH CỤ THỂ TẠI
BẢNG TIN NHÀ TRƯỜNG

ĐI THI ĐẦY ĐỦ ĐÚNG GIỜ
MANG THEO THẺ SINH VIÊN ĐỂ
VÀO PHÒNG THI
Nghỉ  
Tư tưởng HCM/Đào Thu Huyền
Tiếng anh CN 2/Phạm Thị Thanh Bình
Kỹ thuật số và VXL/Nguyễn Ngọc Văn
Kỹ năng giao tiếp/Dương Thị Phong
702 T38F1+F2 5 tiết Nghỉ Tiếng anh CN/Trần Bá Đạt
Dược lý 1/Hoàng Thị Tuyết
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Ngọc  Minh
 
1105 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Ngọc  Minh
704 T37TT 5 tiết Nghỉ Chuyên đề 1 PM nguồn mở/Bùi Văn Công
Chuyên đề 2 Autocad/Nguyễn Thành Thu
Ngôn ngữ lập trình PHP/Vũ Văn Huân
Quản trị mạng/Hoàng Thanh Tùng
1104 T37QT 5 tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC
SINH VIÊN XEM LỊCH CỤ THỂ TẠI
BẢNG TIN NHÀ TRƯỜNG
ĐI THI ĐẦY ĐỦ ĐÚNG GIỜ
MANG THEO THẺ SINH VIÊN ĐỂ
VÀO PHÒNG THI
Quản trị Marketing Quản trị Marketing Sáng Quản trị Marketing Chuyên đề 1/ Phạm Thị Chinh 
Quản trị xuất nhập khẩu/Dương T. Quỳnh Lan
Quản trị nhân lực/ Bùi Thị Hoa
Quản trị dự án đầu tư/Dương T.Quỳnh Lan
Quản trị Marketing/Thái Thị Tuyết
Tâm lý học quản lý KD/Nguyễn Như Trung
Chuyên đề 2/Bùi Thị Hoa
703 T37KT  5Tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC Thực hành KTTCDN
P.702
Khởi sự DN
P.702
Thực hành KTTCDN
P.702
Thực hành KTTCDN Nghỉ Kế toán máy/ Tạ Thị Kim Chung 
Tin học kế toán/Vũ T.Mai Phương
Thực hành KTTCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
Khởi sự doanh nghiệp/Nguyễn T.Ngọc Hoa
                   
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
25/12/17 26/12/17 27/12/17 28/12/17 29/12/17 30/12/17
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC
SINH VIÊN XEM LỊCH CỤ THỂ TẠI
BẢNG TIN NHÀ TRƯỜNG

ĐI THI ĐẦY ĐỦ ĐÚNG GIỜ
MANG THEO THẺ SINH VIÊN ĐỂ
VÀO PHÒNG THI
Nghỉ Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Nguyên lý thống kê/Nguyễn T.Vân Anh
Thuế và kế toán thuế/Lê T.Thu Huyền
B1104 Đ6XD 5 tiết Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Các PP số trong CKC/Nguyễn Ngọc Thắng
Kỹ thuật thi công 2/Phan Thanh Hà
Đồ án KT thi công 2/Phan Thanh Hà
Tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
Đồ án tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
TTCN tham quan/Nguyễn Ngọc Thắng
1105 Đ6NH 5 tiết Nghỉ THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
           
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Nghỉ KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Hóa học đại cương/Bùi Thị Huế
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Thực hành lập trình/Vũ Văn Huân
An toàn lao động/Tạ Văn Trang
Xử lý tín hiệu số/Trần Bích Phương
                   
 
THỜI KHÓA BIỂU
 ( Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017)
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
25/12/17 26/12/17 27/12/17 28/12/17 29/12/17 30/12/17
BUỔI SÁNG  705 T38ĐT  5 Tiết Thi kết thúc các môn học  ( Sinh viên xem lịch thi tại bảng tin của nhà trường ) TH điện cơ bản/ Hoàng V Trang YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Điện tử CN/ Ngô Trường  Minh 
Kỹ thuật ĐLvà CB/ C  Diễm Hương
905 T37ĐT 5Tiết Thi kết thúc các môn học  ( Sinh viên xem lịch thi tại bảng tin của nhà trường ) Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Chia ca
Nghỉ  Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Chia ca
Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Sử dụng NLTKHQ/ Lê T Trưởng
Thực hành MĐ/ Ng  N Khánh 
Thực hành  PLC/ Ngô Trường  Minh 
Thực hành TBĐ/Ng Ngọc Tuấn
Đồ án môn học/  T. Quỳnh  
703     Nghỉ ôn thi TH trên dây chuyền may
Ca 1  P905
TH trên dây chuyền may
Ca 2  P905
TH trên dây chuyền may
Ca 1 
P Thực hành 
TH trên dây chuyền may Ca 2
P Thực hành 
Nghỉ  TH trên  dây chuyền may/ C Hiền
T37MT 5 Tiết TH trên  dây chuyền may/ C Loan
Giác sơ đồ  trên MT/ Trần T Sen 
Thực hành CN may 4/ Ng Đức Tuấn 
Đồ án môn học/ Ng Đức Tuấn
BUỔI CHIỀU  705 T38MT 5 Tiết Thi kết thúc các môn học ( Sinh viên xem lịch thi tại bảng tin của nhà trường ) Nghỉ  Thực hành CN may 1/ C Loan  
Thiết kế TP2/ Nguyễn B Nhung 
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
Thực hành CN may 1/ C Hiền 
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00  
Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang Website của nhà trường : eit.edu.vn  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây