THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 31/03/2018)

Thứ bảy - 24/03/2018 04:46
thời khóa biểu
thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần(Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 31/03/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/3/2018 27/3/2018 28//03/2018 29/03/2018 30/03/2018 31/03/2018
Buổi sáng 705 K12A-QTKD.1 5 tiết  Nguyên lý kế toán
( P.705)
Nguyên lý kế toán
( P.705)
Marketting
( P.705)
Marketting
( P.705)
Marketting
( P.705)
Soạn thảo văn bản
( P.902)
Tiếng Anh CN: C. Th. Tú YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nguyên Lý Kế Toán : Cô Hồng 
Nguyên Lý Thống Kê: Cô Hảo 
Marketing : Dương Yến 
Soạn Thảo Văn Bản: Cô Phương 
902 K12A-TH.1 5 tiết  Kỹ thuật lập trình cơ bản
Phòng thực hành
Ca1: 7h30 - 9h30
Ca2: 9h30 -11h 30
Kỹ thuật lập trình cơ bản
( P.902)
Tiếng Anh chuyên nghành
( P.902)
Tiếng Anh chuyên nghành
( P.902)
Tiếng Anh chuyên nghành
( P.902)
Nghỉ  Tin Học Văn Phòng: Th. Tùng 
Cơ sở dữ liệu : Cô Lương 
Tiếng Anh CN: Cô Thu 
Kỹ thuật lập trình cơ bản: Th. Thiện
Cấu trúc máy tính : C. Cúc
905 K12A - QTDL&LH.1 5 tiết  Kinh tế học đại cương
( P.905)
Tâm lý kinh doanh du lịch
( P.905)
Tổng quan du lịch
( P.905)
Tổng quan du lịch
( P.905)
Tâm lý kinh doanh du lịch
( P.905)
Tâm lý kinh doanh du lịch
( P.905)
Cô Hiền : Tâm lý kinh doanh du lịch 
Cô Vân Anh : Kinh tế học đại cương 
Cô Hạnh : Tổng quan du lịch 
Buổi Chiêù 705 K12A -KT .1 5 tiết  Nguyên lý kế toán
( P.705)
Nguyên lý kế toán
( P.705)
Marketting
( P.705)
Marketting
( P.705)
Marketting
( P.705)
Soạn thảo văn bản
( P.902)
Tiếng Anh CN: C. Huyền 
Nguyên Lý Kế Toán : Cô Hồng 
Nguyên Lý Thống Kê: Cô Nga  
Marketing : Dương Yến 
Soạn Thảo Văn Bản: Th. Trọng 
703 K12B - TH.1 5 tiết  Kỹ thuật lập trình cơ bản
Phòng thực hành
Ca1: 13h00 -15h00
Ca2: 15h00 -17h 00
Kỹ thuật lập trình cơ bản
( P.703)
Tiếng Anh chuyên nghành
( P.703)
Tiếng Anh chuyên nghành
( P.703)
Tiếng Anh chuyên nghành
( P.703)
Tiếng Anh chuyên nghành
( P.903)
Tin Học Văn Phòng: C. Oanh 
Cơ sở dữ liệu : Cô Lương 
Tiếng Anh CN: Cô Thu 
Kỹ thuật lập trình cơ bản: Th. Thiện
Cấu trúc máy tính : C. Cúc
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h30
Tiếng Anh
13h30
Toán
13h30
Hóa 

13h30
Lý 
13h30
Văn
13h30
Thực hành Tin
Ca 1:  13h30 - 16h15
Vật lý : Th: Hùng 
Sinh : Cô Phương 
Văn : Cô Linh  
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: C. Phương 
Tiếng Anh: Th. Tú 
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường 
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần(Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 31/03/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/03/18 27/03/18 28/03/18 29/03/18 30/03/18 31/03/18
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Tiếng anh CN 2 Tiếng anh CN 2 Nghỉ Kế toán tài chính DN 1 Kế toán tài chính DN 1 Nghỉ Thuế trong DN/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Kế toán TCDN 1/Dương T.Minh Thúy
704 T38QT 5 tiết Kế toán tài chính DN Quản trị văn phòng
P.1105
Quản trị văn phòng
P.1105
Quản trị văn phòng
P.1105
Quản trị văn phòng/Phạm Thị Chinh
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Quản trị rủi ro/Phạm Thị Chinh
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Kế toán TCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
903 K12B-KTĐ.1 5 tiết Ôn thi, học bù, KT bù Đo lường Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Truyền động điện Truyền động điện Nghỉ Kỹ thuật điện/Nguyễn Ngọc Khánh
An toàn điện/Trần Bích Phương
Đo lường điện/Nguyễn Ngọc Tuấn
Điện tử tương tự/Trương Nhật Tiên
Linh kiện điện tử/Lê Quang Tuân
                     
Buổi chiều 905 T38F1+F2 5 tiết Dược liệu
P.903
Hóa dược
P.903
Hóa dược
P.1105
Dược liệu
P.704
Hóa dược
P.905
Nghỉ Hóa dược/Nguyễn T.Xuân Thủy
Dược liệu/Lê T.Phương Thảo
Kiểm nghiệm thuốc/Nguyễn Thùy Dương
 
905 T38TT 5 tiết Corel Draw Hệ điều hành Đường lối cách mạng của ĐCSVN Học bù, KT bù Vật liệu và linh kiện điện tử Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Soạn thảo văn bản/Hoàng Thị Minh
Hệ điều hành/Nguyễn Thu Vân
Hệ QT CSDLSQL Server/Đỗ Phương Dung
ĐLCM của ĐCSVN/Nguyễn T.Huyền Thanh
Corel Draw/Nguyễn Thị Tâm
Vật liệu và linh kiện điện tử/Hà Thị Chúc
704 T38ĐT 5 tiết Cung cấp điện Kỹ thuật số Cung cấp điện Nghỉ ôn thi Tiếng anh CN 2 Nghỉ Tư tưởng HCM/Nguyễn T H Thanh 
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Thực hành ĐTCB/Đặng Văn Hiếu
Lý thuyết ĐK tự động/Phí Hoàng Nhã
Cung cấp điện/Lê Đắc Chí
Kỹ thuật số/Phạm Hương Giang
903 K12A-KTĐ.1 5 tiết Thực hành kỹ thuật điện phòng thực hành chia ca
Ca 2:13h00-15h00
Ca 3: 15h00-16h55
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Truyền động điện Truyền động điện Nghỉ Kỹ thuật điện/Ngô Trường Minh
An toàn điện/Nguyễn Hữu Phương
Đo lường điện/Trần Cảnh Dương
Điện tử tương tự/Trương Nhật Tiên
Linh kiện điện tử/Lê Quang Tuân
903 T37F1+F2 5 tiết Cả ngày Thực hành Dược  liệu Cả ngày Thực hành bào chế 2 Cả ngày Thực hành bào chế 2 Cả ngày Thực hành Dược lý 2 Thực hành cả ngày Dược liệu Cả ngày Thực hành Dược lý 2 Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
THỜI KHÓA BIỂU
( Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 31/03/2018)
3 Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/03/18 27/03/18 28/03/18 29/03/18 30/03/18 31/03/18
BUỔI SÁNG  1105 T37QT 5 Tiết Nghỉ  Quản trị thương hiệu  Quản trị thương hiệu  Nghi  Nghỉ  Nghỉ  Quản trị  TH/ Ng T Thanh Minh B YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
703 T37KT 5 Tiết Sáng: Kế toán ảo
P703
Sáng: Kế toán ảo
P903
Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ  Kế toán ảo/ Ng T Q Hoa 
 
 
703 T38MT  5 Tiết Nghỉ  Thiết kế trang phục 3 Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả  Sáng: Toán cao cấp
Chiều: Học bù, KT bù, Mỹ thuật trang phục P1105
Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả  Nghỉ  Mỹ thuật TP / Lê Phương Anh 
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Thiết kế TP3/  T Hiệp 
Thực hành CN may 2/ Ng T H Loan
SDNLTTHQ/ Lê Trạch Trưởng 
702 K12B-CNM.1 5Tiết Vẽ kỹ thuật  Vật liệu may   Vẽ kỹ thuật  Vật liệu may   Vật liệu may   Nghỉ  Vật liệu may/ Trịnh Hoa Lý
Vẽ kỹ thuật/ Đào Thị H Giang 
An toàn công nghiệp/ Ng T Thu Hiền 
BUỔI CHIỀU  905 T37ĐT 5Tiết Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Đồ án môn học/  T. Quỳnh  
Thực tập tốt nghiệp/ Đặng V Hiếu 
 
1105 T37TT 5Tiết Hệ quản trị nội dung CMS  P1105 Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ  Hệ quản trị nội dung CMS  P1105 Hệ quản trị nội dung CMS  P1105 Hệ QT nội dung CMS/ Vũ T Thương 
 
 
703 T37MT 5 Tiết Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Hướng dẫn TTTN/ Ng Bích Nhung 
 
 
702 K12A-CNM.1 5 Tiết Vẽ kỹ thuật   Vật liệu may  Vẽ kỹ thuật   Vật liệu may  Vật liệu may  Nghỉ  Vật liệu may/ Phạm Thu Hiền 
Vẽ kỹ thuật/ Lê Trạch Trưởng
An toàn công nghiệp/ Ng T Thu Hiền 
GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây