THỜI KHÓA BIỂU Tuần 1 ( Từ ngày 31/07/2017 đến ngày 05/08/2017)

Chủ nhật - 30/07/2017 21:38
thời khóa biểu
thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA MỚI NHẬP HỌC LẦN 1
Từ ngày 31/07/2017 đến ngày 05/08/2017


 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
31/07/2017 01/08/2017 02/08/2017 03/08/2017 04/08/2017 05/08/2017
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 4 tiết   Tập trung , xem danh sách lớp  Nghỉ  Sáng 08h00
Nhân cách sinh viên
P.902
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Qui chế/Lê Mạnh Cường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nhân cách sinh viên/Lê Đình Thứ
 
303 T50 D1+D2 4  tiết   Tập trung , xem danh sách lớp  Chiều 14h00
 Học Quy chế
P.902
Sáng 08h00
Nhân cách sinh viên
P.303
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Qui chế/Bùi Hải Nam
Nhân cách sinh viên/Từ Thị Xuyến
 
502 T50 C1+C2 4 tiết   Tập trung , xem danh sách lớp  Sáng 08h00 Nhân cách sinh viên
P.502
Chiều 14h00
Học Quy chế
P.502
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Qui chế/Trần Bá Báu
Nhân cách sinh viên/Nguyễn Đức Thiện
 
                     
Buổi chiều 604 T50 E1+E2 4 tiết   Tập trung , xem danh sách lớp  Chiều 14h00 Học Quy chế
P.502
Chiều 14h00  Nhân cách sinh viên
P.604
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Qui chế/Trần Bá Báu
Nhân cách sinh viên/Nguyễn Đức Thiện
 
903 T50 B1+B2 4tiết   Tập trung , xem danh sách lớp  Nghỉ  Chiều 14h00 Nhân cách sinh viên
P.903
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Qui chế/Lê Mạnh Cường
Nhân cách sinh viên/Lê Đình Thứ 
 
902 T50 F1+F2 4 tiết   Tập trung , xem danh sách lớp  Nghỉ  Chiều 14h00 Nhân cách  học sinh , sinh viên
P.902
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Qui chế/Lê Mạnh Cường
Nhân cách, học sinh , sinh viên/
Lê Mạnh Cường 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU
 Từ ngày 31/07/2017 đến ngày 05/08/2017
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
31/07/17 01/08/17 02/08/17 03/08/17 04/08/17 05/08/17
BUỔI SÁNG  705 T38ĐT  5 Tiết Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ  Điện tử cơ bản Kỹ năng giaotiếp Nghỉ Điện tử cơ bản/ Phùng V Tân YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Truyền động điện/ Ng T Thành
Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong
905 T37ĐT   Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ  Lập trình PLC Điều khiển điện - khí nén Nghỉ Điều khiển điện-KN / Phí H Nhã
  Trang bị điện/Ng T K Hương
  Lập trình PLC/ Ngô Trường  Minh 
   
703 T37MT 5 Tiết Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ  Công nghệ sản xuất  may công nghiệp Thiết kế trang phục 4 Nghỉ Thiết kế trang phục 4/ Ng B Nhung
Giác SĐ trên MT/ Đoàn V Trác 
Công nghệ SX may CN/ Ng ĐTuấn 
 
BUỔI CHIỀU 905 T37QT 5 Tiết Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ  Quản trị nhân lực  Kế toán quản trị  P705 Nghỉ Kế toán QT / Dương T M Thúy
Quản trị nhân lực/ Bùi Thị Hoa
Khoa học QL / Phạm Thị Chinh
 
703 T37KT    Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ  Kế toán hành chính sự nghiệp Nghỉ Kiểm toán căn bản/ Ng T Q Hoa
  Kế toán QT / Dương T M Thúy
  Kế toán HCSN/ Ng Thị  Dung 
   
1106 T37TT 5Tiết Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ  Lập trình Java
Phòng máy
Lắp ráp và cài đặt máy tính  Nghỉ Lắp ráp và BTMT/ T Thiện
Công nghệ và TBM/ H T Tùng
Lập trình Java/ Trần Thị Huê
 
705 T38MT1  +T38MT2 5Tiết Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ  Thiết kế trang phục 1 Vật lý  Nghỉ Tư tưởng HCM/Đào T Huyền 
Vật lý/ T Đinh
Lịch sử TT/ Lê Phương Anh 
Thiết kế trang phục 1/ Ng Đ Tuấn
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
31/07/17 01/08/17 02/08/17 03/08/17 04/08/17 05/08/17
Buổi sáng 704 Đ6QT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc tế
Giao dịch đàm phán kinh doanh
 
B1105 Đ6XD 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Bệnh học và sửa chữa công trinh Máy xây dựng Đồ án kiến trúc Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
Đồ án kiến trúc/Nguyễn Thanh Hà
Hệ thống kỹ thuật trong công trình
Máy xây dựng/Phạm Như Nam
Kỹ thuật thi công 1/Tạ Văn Phấn
BH và sửa chữa CT/Lê Xuân Tùng
704 Đ6NH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 704 Đ6KT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Hệ thống thông tin quản trị Lập trình ngôn ngữ Java Nghỉ Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
Lập trình ngôn ngữ Java/Đỗ Phương Dung
HT thông tin quản trị/Phạm T.Vân Khánh
 
                   
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
31/07/17 01/08/17 02/08/17 03/08/17 04/08/17 05/08/17
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nguyên lý thống kê Tư Tưởng Hồ Chí Minh Marketing căn bản
P.902
Tư tưởng Hồ Chí Minh/Đào Thu Huyền YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
NL thống kê/Nguyễn T.Thanh Minh A
Marketing căn bản/Nguyễn Thị Hà
704 T38QT 5 tiết Quản trị học/Nguyễn Thị Hà
Soạn thảo văn bản/Phan Thị Như Hà
 
605 T38TT1 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Mạng máy tính Giải tích Nghỉ Mạng máy tính/Lê Mai Nam
Giải tích/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Phan Thị Thanh Tâm
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Hoàng Dương
 
702 T38F1+F2 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Hóa phân tích Bệnh học Nghỉ Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Hóa sinh/Nguyễn T.Hồng Vân
Bệnh học/Lê T. Phương Thảo 
Hóa dược/
 
                     
Buổi chiều 704 T38TT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Giải tích Tiếng anh CN 1 Mạng máy tính
P.902
Mạng máy tính/Nguyễn Văn Hạnh
Giải tích/Phạm Thị Bích Dung 
Tiếng anh CN 1/Phạm Thị Thanh Bình
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Thu Vân
B1105 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Bào chế 2 Dược lâm Sàng Bào chế 2 Bào chế 2/Nguyễn Hoàng Hiệp
Dược lâm sàng/Nguyễn Thùy Dương
Kinh tế dược/Nguyễn T.Vân Anh
 
605 T38KT1 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Tư tưởng Hồ Chí Minh Marketing căn bản Nghỉ Tư tưởng Hồ Chí Minh/Phùng Văn Tôn
NL thống kê/Nguyễn Thị Loan
Marketing căn bản/Nguyễn Thị Huế
605 T38QT1 5 tiết Quản trị học/Phùng Thùy Trang
Soạn thảo văn bản/Nguyễn Thu Hiền
   

 

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây