Thời khóa biểu tuần từ 21/08/2017 đến 26/08/2017

Thứ sáu - 18/08/2017 22:11
Thời khóa biểu tuần từ 21/08/2017 đến 26/08/2017
THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA MỚI NHẬP HỌC LẦN 1 VÀ LẦN 2
Tuần 04 (Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 26/08/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/08/2017 22/08/2017 23/08/2017 24/08/2017 25/08/2017 26/08
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  Chính trị Giáo dục thể chất
(Dưới sân trường ) 
Nghỉ  Tiếng anh  Giáo dục
quốc phòng 
Nghỉ  Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Minh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
902 T50E1+E2 5 tiết  8h 00
Học quy chế   
8h00
Thi quy chế 
7h 30
Giáo dục
thể chất
(P903)
Nghỉ  Giáo dục
thể chất
( Dưới sân trường )
Nghỉ  Chính trị: Th . Hung
Quy chế : Th . Cường 
Giáo dục thể chất : Th Thắng 
Giáo dục quốc phòng : T.Mạnh
902 T50 C1 + C2 5 tiết  Nghỉ  Tiếng Anh
( P 903) 
Giáo dục quốc phòng  Nghỉ  7h 30 - 11h30
Giáo dục thể chất
P ( 902) 
Nghỉ Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Giáo dục thể chất: Th. Nghĩa
Chính trị: Th. Tôn 
903 T50 H1+ H2 4 tiết  Xem danh sách lớp  Nghỉ ổn định chỗ ở  Nghỉ ổn định
 chỗ ở 
8h00
Nhân cách sinh viên
(P 902)
Nghỉ ôn thi  Nghỉ
ôn thi  
Nhân cách sinh viên: Th Thứ 
Quy chế : Th . Cường 
Giáo dục thể chất :Th Nghia
Chính trị : Th Tôn 
 
Buổi chiều 903  T50 K1 + K2 5 tiết  Nghỉ ổn định chỗ ở  Nghỉ ổn định chỗ ở  Nghỉ ổn định
chỗ ở 
Xem danh sách lớp  Nghỉ   Nghỉ Quy chế : Th . Cường  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nhân cách sinh viên: Th Thứ 
 
902 T50 D1+D2 5 tiết  Giáo dục thể chất
( 903)
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Chính trị
(P.903)
P. 902
Giáo dục quốc phòng 
Chính trị
(P.903)
Nghỉ  Giáo dục quốc phòng : Th Mạnh 
Giáo dục thể chất: Th Minh 
Chính trị: Th. Tôn 
903 T50 B1+B2 5 tiết  Nghỉ  Chính trị  14h00
Giáo dục
thể chất
( Dưới sân trường)
Giáo dục quốc phòng  14h00
Giáo dục
thể chất
( Dưới sân trường )
Nghỉ  Quy chế : Th . Cường 
Giáo dục thể chất : T.Thắng 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Chính trị: Th. Tâm
902 T50 F1+F2 3 tiết  14h00
Văn
14h
 Sử 
14h00
Hóa 
Nghỉ  14h00
Nghỉ  Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : Cô Phương 
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Toán : Cô Phương 
B.1105 T50 G1+ G2 3 tiết  Nghỉ  Nghỉ  14h 00
Sinh 
14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường : eit.edu.vn
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 04(Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 26/08/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/08/17 22/08/17 23/08/17 24/08/17 25/08/17 26/08/17
BUỔI SÁNG  705 T38ĐT  5 Tiết Điện tử cơ bản Truyền động điện  Tiếng anh chuyên ngành 1 Truyền động điện  Kỹ năng giaotiếp Kỹ năng giaotiếp P903 Điện tử cơ bản/ Phùng V Tân YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Truyền động điện/ Ng T Thành
Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong
905 T37ĐT 5Tiết Nghỉ  Điều khiển điện - khí nén Điều khiển điện - khí nén Trang bị điện  Lập trình PLC
P máy 
Trang bị điện  Điều khiển điện-KN / Phí H Nhã
Trang bị điện/Trần Xuân Tình 
Lập trình PLC/ Ngô Trường  Minh 
 
703 T37MT 5 Tiết Công nghệ sản xuất  may công nghiệp Nghỉ Thiết kế trang phục 4 Cả ngày: Thiết kê trên máy tính
P máy
 ( Chia ca)
Thiết kế trang phục 4 Nghỉ Thiết kế trang phục 4/ Ng B Nhung
Thiết kế trên MT/ Đoàn V Trác 
Công nghệ SX may CN/ Ng ĐTuấn 
 
BUỔI CHIỀU 905 T37QT 5 Tiết Kế toán quản trị  P703 Khoa học quản lý
P1104
Khoa học quản lý P703 Quản trị nhân lực P1104 Kế toán quản trị  P703 Nghỉ Kế toán QT / Dương T M Thúy
Quản trị nhân lực/ Bùi Thị Hoa
Khoa học QL / Phạm Thị Chinh
 
703 T37KT  5Tiết Cả ngày: Kế toán hành chính sự nghiệp P703 Nghỉ  Kiểm toán căn bản Nghỉ Kiểm toán căn bản/ Ng T Q Hoa
Kế toán QT / Dương T M Thúy
Kế toán HCSN/ Ng Thị  Dung 
 
704 T37TT 5Tiết Công nghệ và thiết bị mạng   Lập trình Java  P máy
( Chia ca)
Nghỉ Lập trình Java   Lắp ráp và cài đặt máy tính
( Chia ca)
Công nghệ và thiết bị mạng P máy ( Chia ca)    Lắp ráp và BTMT/ T B Phương
Công nghệ và TBM/ H T Tùng
Lập trình Java/ Trần Thị Huê
705 T38MT1  +T38MT2 5Tiết Lịch sử thời trang  Thiết kế trang phục 1
(Chia ca)
Tư tưởng HCM  Vật lý  Thiết kế trang phục 1 Nghỉ Tư tưởng HCM/Đào T Huyền 
Vật lý/ T Đinh
Lịch sử TT/ Lê Phương Anh 
Thiết kế trang phục 1/ Ng Đ Tuấn
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/08/17 22/08/17 23/08/17 24/08/17 25/08/17 26/08/17
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Quản trị học Tưởng Hồ Chí Minh Soạn thảo văn bản Quản trị học Marketing căn bản Nghỉ Tư tưởng Hồ Chí Minh/Đào Thu Huyền YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
NL thống kê/Nguyễn T.Thanh Minh A
Marketing căn bản/Nguyễn Thị Hà
704 T38QT 5 tiết Quản trị học/Nguyễn Thị Hà
Soạn thảo văn bản/Phan Thị Như Hà
 
605 T38TT1 5 tiết Mạng máy tính Giải tích Tiếng anh CN 1 Mạng máy tính Giải tích Nghỉ Mạng máy tính/Lê Mai Nam
Giải tích/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Phan Thị Thanh Tâm
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Hoàng Dương
 
702 T38F1+F2 5 tiết Hóa sinh Hóa sinh Bệnh học Hóa phân tích Bệnh học Nghỉ Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Hóa sinh/Nguyễn T.Hồng Vân
Bệnh học/Lê T. Phương Thảo 
Hóa dược/
 
                     
Buổi chiều 905 T38TT 5 tiết Giải tích Tiếng anh CN 1 Mạng máy tính Giải tích Tiếng anh CN 1 Nghỉ Mạng máy tính/Nguyễn Văn Hạnh
Giải tích/Phạm Thị Bích Dung 
Tiếng anh CN 1/Phạm Thị Thanh Bình
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Thu Vân
B1104 T37F1+F2 5 tiết Kinh tế dược Nghỉ Kinh tế dược Nghỉ Kinh tế dược Bào chế 2 Bào chế 2/Nguyễn Hoàng Hiệp
Dược lâm sàng/Nguyễn Thùy Dương
Kinh tế dược/Phạm Ngọc Quỳnh
Pháp chế dược/
605 T38KT1 5 tiết Tư tưởng Hồ Chí Minh Marketing căn bản Soạn thảo văn bản Tư tưởng Hồ Chí Minh Marketing căn bản Nghỉ Tư tưởng Hồ Chí Minh/Phùng Văn Tôn
NL thống kê/Nguyễn Thị Loan
Marketing căn bản/Nguyễn Thị Huế
605 T38QT1 5 tiết Quản trị học/Phùng Thùy Trang
Soạn thảo văn bản/Nguyễn Thu Hiền
 
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/08/17 22/08/17 23/08/17 24/08/17 25/08/17 26/08/17
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế Quản trị chiến lược Giao dịch đàm phán kinh doanh
P.703
Nghỉ Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế P.905 Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Phạm Thị Liên
 
B1104 Đ6XD 5 tiết Chiều Kỹ thuật thi công 1
P.1105
Hệ thống kỹ thuật trong công trình Máy xây dựng Bệnh học và sửa chữa công trinh Kỹ thuật thi công 1 Máy xây dựng Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
Đồ án kiến trúc/Nguyễn Thanh Hà
HT kỹ thuật trong CT/Nguyễn Ngọc Thắng
Máy xây dựng/Phạm Như Nam
Kỹ thuật thi công 1/Nguyễn Thanh Hà
Cấp thoát nước/Nguyễn Thị Hồng
BH và sửa chữa CT/Lê Xuân Tùng
1105 Đ6NH 5 tiết Thực hành kế toán ngân hàng thương mại
P.1104
Chiều
Quản trị ngân hàng thương mại
Chiều Thực hành kế toán ngân hàng thương mại
P.702
Thanh toán quốc tế Sáng Thanh toán quốc tế

Chiều Phân tích tài chính doanh nghiệp
Quản trị ngân hàng thương mại THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Sáng Kế toán thương mại dịch vụ P.905
Thực hành kế toán máy
Nghỉ Kế toán hành chính sự nghiệp Kế toán hành chính sự nghiệp Thực hành kế toán máy Kế toán thương mại dịch vụ KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Hệ thống thông tin quản trị Lập trình ngôn ngữ Java Lập trình ngôn ngữ Java
Thực hành phòng máy
Hệ thống thông tin quản trị Lập và quản lý dự án Lập và quản lý dự án
P.905
Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
Lập trình ngôn ngữ Java/Đỗ Phương Dung
HT thông tin quản trị/Phạm T.Vân Khánh
Lập và QL dự án/Vũ Thị Thương
Tính toán di động/Phạm Thị Phượng
                   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây