Thời khóa biểu tuần từ ngày 04/09/2017 đến 09/09/2017

Thứ năm - 31/08/2017 21:21
Thời khóa biểu tuần từ ngày 04/09/2017 đến 09/09/2017
THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA MỚI NHẬP HỌC LẦN 1 VÀ LẦN 2
Tuần 06 (Từ ngày 04/09/2017 đến ngày 09/09/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
04/09/2017 05/09/2017 06/09/2017 07/9/2017 08/09/2017 09/09/2017
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  Chính trị
(P 902)
Giáo dục thể chất
(Dưới sân trường ) 
Nghỉ  Tiếng Anh
(P 902 )
Nghỉ   Giáo dục quốc phòng  Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Minh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
902 T50E1+E2 5 tiết  Giáo dục
thể chất
( Dưới sân trường )
Chính trị
(P.903)
Giáo dục quốc phòng  Giáo dục
thể chất
( Dưới sân trường )
Tiếng Anh
(P.902)
Nghỉ Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :  Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Thắng 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường )
Tiếng Anh
( P 903) 
Chính trị
(P.902)
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường )
Chính trị
(903)
Giáo dục quốc phòng  Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Giáo dục thể chất: Cô Nựu 
Chính trị: Th. Tôn 
903 T50 H1+ H2 4 tiết  Tiếng Anh
(P 903) 
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Nghỉ  Tiếng Anh
(P 903) 
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Nghỉ Nhân cách sinh viên: Th Thứ 
Tiếng anh : C. Thảo 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Chính trị : Th Tôn 
 
Buổi chiều 903  T50 K1 + K2 5 tiết  Nghỉ ổn định chỗ ở  Xem danh sách lớp  Nghỉ ổn định
chỗ ở 
14h00
Nhân cách sinh viên
P( 903)
Nghỉ   14h 00
Quy chế sinh viên
P( 903) 
Quy chế : Th . Cường  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nhân cách sinh viên: Th Thứ 
 
902 T50 D1+D2 5 tiết  P. 903
Giáo dục quốc phòng 
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
(P.903)
Chính trị
P. 902
Giáo dục quốc phòng 
P.( 903)
Tiếng Anh
Nghỉ  Tiếng anh : Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Minh 
Chính trị : Th Tôn 
Giáo dục quốc phòng: Th Mạnh 
903 T50 B1+B2 5 tiết  14h00
Giáo dục
thể chất
( Dưới sân trường)
Chính trị
P( 903)
Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Nghỉ  Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Tiếng Anh
P( 902)
Tiêng Anh : Cô Sâm 
Giáo dục thể chất : T.Thắng 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 3 tiết  14h00
Sinh 
14h00
Sử   
14h 00
Hóa 
Nghỉ  14h00
Văn
Nghỉ  Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : Cô Phương 
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 3 tiết  Anh  Tin  14h 00
Sinh 
14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường : eit.edu.vn
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 06(Từ ngày 04/09/2017 đến ngày 09/09/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
04/09/17 05/09/17 06/09/17 07/09/17 08/09/17 09/09/17
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Nghỉ Tưởng Hồ Chí Minh Soạn thảo văn bản Nguyên lý thống kê Marketing căn bản Nghỉ Tư tưởng Hồ Chí Minh/Đào Thu Huyền YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
NL thống kê/Nguyễn T.Thanh Minh A
Marketing căn bản/Nguyễn Thị Hà
704 T38QT 5 tiết Quản trị học/Dương Quỳnh Lan
Soạn thảo văn bản/Phan Thị Như Hà
 
605 T38TT1 5 tiết Mạng máy tính Giải tích Tiếng anh CN 1 Mạng máy tính Giải tích Nghỉ Mạng máy tính/Lê Mai Nam
Giải tích/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Phan Thị Thanh Tâm
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Hoàng Dương
 
702 T38F1+F2 5 tiết Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Hóa sinh Hóa phân tích Hóa phân tích Nghỉ Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Hóa sinh/Nguyễn T.Hồng Vân
Bệnh học/Lê T. Phương Thảo 
Đường lối CMCĐCS/Lương Thị Tiên
 
                     
Buổi chiều 905 T38TT 5 tiết Cơ sở dữ liệu Mạng máy tính
Thực hành phòng máy
Cơ sở dữ liệu Nghỉ Tiếng anh CN 1 Nghỉ Mạng máy tính/Nguyễn Văn Hạnh
Giải tích/Phạm Thị Bích Dung 
Tiếng anh CN 1/Phạm Thị Thanh Bình
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Thu Vân
B1104 T37F1+F2 5 tiết Kinh tế dược Nghỉ Kinh tế dược Nghỉ Kinh tế dược Bào chế 2 Bào chế 2/Nguyễn Hoàng Hiệp
Dược lâm sàng/Nguyễn Thùy Dương
Kinh tế dược/Phạm Ngọc Quỳnh
Pháp chế dược/
605 T38KT1 5 tiết Tư tưởng Hồ Chí Minh Marketing căn bản Soạn thảo văn bản Tư tưởng Hồ Chí Minh Marketing căn bản Nghỉ Tư tưởng Hồ Chí Minh/Phùng Văn Tôn
NL thống kê/Nguyễn Thị Loan
Marketing căn bản/Nguyễn Thị Huế
605 T38QT1 5 tiết Quản trị học/Phùng Thùy Trang
Soạn thảo văn bản/Nguyễn Thu Hiền
 
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
               - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần tại trang web: EIT.EDU.VN
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 06(Từ ngày 04/09/2017 đến ngày 09/09/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
04/09/17 05/09/17 06/09/17 07/09/17 08/09/17 09/09/17
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Giao dịch đàm phán kinh doanh
Chiều QTKD thương mại quốc tế P.703
Nghỉ Giao dịch đàm phán kinh doanh Giao dịch đàm phán kinh doanh Nghỉ Chiều QTKD thương mại quốc tế Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
 
B1104 Đ6XD 5 tiết Chiều Đồ án kỹ thuật thi công
P.1105
Hệ thống kỹ thuật trong công trình Chiều Cấp thoát nước
P.1105
Bệnh học và sửa chữa công trinh
Chiều Cấp thoát nước
P.905
Đồ án kỹ thuật thi công Hệ thống kỹ thuật trong công trình Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
Đồ án kiến trúc/Nguyễn Thanh Hà
HT kỹ thuật trong CT/Nguyễn Ngọc Thắng
Máy xây dựng/Phạm Như Nam
Kỹ thuật thi công 1/Nguyễn Thanh Hà
Cấp thoát nước/Nguyễn Thị Hồng
Đồ án kỹ thuật thi công 1/Nguyễn Thanh Hà
Kinh tế xây dựng 2/
Thí nghiệm công trình/
BH và sửa chữa CT/Lê Xuân Tùng
1105 Đ6NH 5 tiết Thực hành kế toán ngân hàng thương mại
P.1104
Chiều
Quản trị ngân hàng thương mại
P.905
Thực hành kế toán ngân hàng thương mại Thanh toán quốc tế
P.703
Sáng Thanh toán quốc tế

Chiều Phân tích tài chính doanh nghiệp
Quản trị ngân hàng thương mại
P.905
THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Thực hành kế toán máy Kế toán HCSN Sáng Kế toán thương mại dịch vụ P.905 Kế toán hành chính sự nghiệp Thực hành kế toán máy Sáng Kế toán thương mại và dịch vụ KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Hệ thống thông tin quản trị Lập trình ngôn ngữ Java Mạng máy tính và Internet Hệ thống thông tin quản trị Mạng máy tính và Internet Lập và quản lý dự án
P.905
Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
LTngôn ngữ Java/Đỗ Phương Dung
HT thông tin quản trị/Phạm T.Vân Khánh
Lập và QL dự án/Vũ Thị Thương
Tính toán di động/Phạm Thị Phượng
Mạng máy tính/Vũ Văn Huân
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
               - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần      
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 6  ( Từ ngày 04/09/2017 đến ngày 09/09/2017)
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
04/09/17 05/09/17 06/09/17 07/09/17 08/09/17 09/09/17
BUỔI SÁNG  705 T38ĐT  5 Tiết Nghỉ  Truyền động điện  Tiếng anh chuyên ngành 1 Truyền động điện  Kỹ năng giaotiếp Nghỉ Điện tử cơ bản/ Phùng V Tân YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Truyền động điện/ Ng T Thành
Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong
905 T37ĐT 5Tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Lập trình PLC 
P máy 
Trang bị điện  Trang bị điện  Nghỉ Điều khiển điện-KN / Phí H Nhã
Trang bị điện/Trần Xuân Tình 
Lập trình PLC/ Ngô Trường  Minh 
 
703 T37MT 5 Tiết Công nghệ sản xuất  may công nghiệp Nghỉ Thiết kế trang phục 4 Cả ngày: Thiết kê trên máy tính P máy
 ( Chia ca)
Thiết kế trang phục 4 Nghỉ Thiết kế trang phục 4/ Ng B Nhung
Thiết kế trên MT/ Đoàn V Trác 
Công nghệ SX may CN/ Ng ĐTuấn 
 
BUỔI CHIỀU 905 T37QT 5 Tiết Nghỉ  Khởi tạo doanh nghiệp
P1104
Khởi tạo doanh nghiệp
P704
Quản trị
 nhân lực
P1104
Chuyên đề 1 P704 Nghỉ Kế toán QT / Dương T M Thúy
Quản trị nhân lực/ Bùi Thị Hoa
Khoa học QL / Phạm Thị Chinh
Khởi tạo DN/ Ng Thị Ngọc Hoa
Chuyên đề 1/ Phạm Thị Chinh
703 T37KT  5Tiết Nghỉ Cả ngày: Kế toán hành chính sự nghiệp P703 Phân tích hoạt động kinh doanh Kiểm toán
 căn bản
Phân tích hoạt động kinh doanh Nghỉ Kiểm toán căn bản/ Ng T Q Hoa
Kế toán QT / Dương T M Thúy
Kế toán HCSN/ Lưu Đ Mạnh 
Phân tích HĐKD/ Ng T Thuận 
704 T37TT 5Tiết Lắp ráp và cài đặt máy tính  Lắp ráp và cài đặt máy tính  Nghỉ Soạn thảo
 văn bản 
Sáng: Lập trình Java
P Máy
(Chia ca)
Nghỉ Lắp ráp và BTMT/ T B Phương
Công nghệ và TBM/ Chu H Hà
Lập trình Java/ Trần Thị Huê
Soạn thảo VB/ Hoàng T Minh
705 T38MT1  +T38MT2 5Tiết Nghỉ Thiết kế trang phục 1
(Chia ca)
Tư tưởng HCM  Vật lý  Thiết kế trang phục 1 Nghỉ Tư tưởng HCM/Đào T Huyền 
Vật lý/  Ngô Xuân Đinh
Lịch sử TT/ Lê Phương Anh 
Thiết kế trang phục 1/ Ng Đ Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây