Thời khóa biểu tuần từ ngày 07/08/2017 đến ngày 12/08/2017

Thứ bảy - 05/08/2017 04:51
Thời khóa biểu tuần từ ngày 07/08/2017 đến ngày 12/08/2017
THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA MỚI NHẬP HỌC LẦN 1
Tuần 02(Từ ngày 07/08/2017 đến ngày12/08/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
07/08/2017 08/08/17 09/08/2017 10/08/2017 11/08/2017 12/08/2017
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 4 tiết Sáng 08h00
Thi nhân cách sinh viên
P.903
Nghỉ Sáng 08h00
Học Quy chế
P.903
Sáng 7h30 Giaó dục thể chất
P.903
Sáng 08h 00
Thi Quy chế
P. 903
Nghi Qui chế/Lê Mạnh Cường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nhân cách sinh viên/
Lê Đình Thứ
Giáo dục thể chất/
Nguyễn Công Thắng
303 T50E1+E2 4 tiết Tập trung xem danh sách lớp Nghỉ Chiều 14h00
Học Quy chế
P.303
Nghỉ ôn thi Sáng 08h 00
Thi Quy chế
Nghỉ Qui chế/Bùi Hải Nam
Nhân cách sinh viên/Từ Thị Xuyến
 
902 T50 C1+C2 4 tiết Tập trung xem danh sách lớp Nghỉ Nghỉ Sáng 08h00 Học nhân cách sinh viên
P.902
Sáng 08h00
Thi nhân cách sinh viên
P.902
Nghỉ ôn thi Qui chế/Lê Mạnh Cường
Giáo dục thể chất/
Nguyễn Công Thắng
Nhân cách sinh viên/
Lê Đình Thứ
 
                     
Buổi chiều 902 T50 D1+D2 4 tiết Tập trung xem danh sách lớp Nghỉ Nghỉ Chiều 14h00
Học nhân cách sinh viên
P.902
Chiều 14 h00
Thi nhân cách sinh viên
P.902
Nghỉ ôn thi Qui chế/Lê Mạnh Cường
Nhân cách sinh viên/
Lê Đình Thứ
 
903 T50 B1+B2 4tiết Chiều 14h00
Thi nhân cách sinh viên
P. 903
Nghỉ Chiều 14h00
Học Quy chế
P.903
Chiều 13h00
Giaó dục thể chất
P.903
Chiều 14h 00
Thi Quy chế
P.903
Nghỉ Qui chế/Lê Mạnh Cường
Giáo dục thể chất/Hà Huy Minh
Nhân cách sinh viên/
Lê Đình Thứ
 
902 T50 F1+F2 4 tiết Chiều 14h00
Thi nhân cách sinh viên
P.902
Chiều 14h00
Học Quy chế
P.902
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Chiều 14h 00
Thi Quy chế
P.905
Nghỉ Qui chế/Lê Mạnh Cường
Nhân cách, học sinh , sinh viên/
Lê Mạnh Cường
 
Ghi chú: - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 8h00 Buổi chiều: 14h00
- Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường : eit.edu.vn
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 2 ( Từ ngày 07/08/2017 đến ngày 12/08/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
07/08/17 08/08/17 09/08/17 10/08/17 11/08/17 12/08/17
BUỔI SÁNG  705 T38ĐT  5 Tiết Điện tử cơ bản Kỹ năng giaotiếp Tiếng anh chuyên ngành 1  Điện tử cơ bản Truyền động điện  Kỹ năng giaotiếp
P903
Điện tử cơ bản/ Phùng V Tân YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Truyền động điện/ Ng T Thành
Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong
905 T37ĐT 5Tiết Trang bị điện  Nghỉ  Trang bị điện  Lập trình PLC
P máy 
Điều khiển điện - khí nén Trang bị điện  Điều khiển điện-KN / Phí H Nhã
Trang bị điện/Trần Xuân Tình 
Lập trình PLC/ Ngô Trường  Minh 
 
703 T37MT 5 Tiết Công nghệ sản xuất  may công nghiệp Thiết kế trang phục 4 Nghỉ  Công nghệ sản xuất  may công nghiệp Thiết kế trang phục 4 Thiết kế trang phục4 P902 Thiết kế trang phục 4/ Ng B Nhung
Thiết kế trên MT/ Đoàn V Trác 
Công nghệ SX may CN/ Ng ĐTuấn 
 
BUỔI CHIỀU 905 T37QT 5 Tiết Nghỉ  Kế toán quản trị  P703 Khoa học quản lý  Quản trị nhân lực  Kế toán quản trị  P703 Quản trị nhân lực  Kế toán QT / Dương T M Thúy
Quản trị nhân lực/ Bùi Thị Hoa
Khoa học QL / Phạm Thị Chinh
 
703 T37KT  5Tiết Kế toán hành chính sự nghiệp Kế toán hành chính sự nghiệp Kiểm toán căn bản Kế toán hành chính sự nghiệp P902 Kiểm toán căn bản/ Ng T Q Hoa
Kế toán QT / Dương T M Thúy
Kế toán HCSN/ Ng Thị  Dung 
 
704 T37TT 5Tiết Công nghệ và thiết bị mạng Phòng B1105  Lắp ráp và cài đặt máy tính Phòng B1105 Nghỉ  Lập trình Java Lắp ráp và cài đặt MT
 Phòng B1105
 ( Chia ca)
Công nghệ và thiết bị mạng Phòng B1105  Lắp ráp và BTMT/ T B Phương
Công nghệ và TBM/ H T Tùng
Lập trình Java/ Trần Thị Huê
 
705 T38MT1  +T38MT2 5Tiết Lịch sử thời trang  Thiết kế trang phục 1
(Chia ca)
Tư tưởng HCM  Vật lý  Thiết kế trang phục 1 Nghỉ Tư tưởng HCM/Đào T Huyền 
Vật lý/ T Đinh
Lịch sử TT/ Lê Phương Anh 
Thiết kế trang phục 1/ Ng Đ Tuấn
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
07/08/17 08/08/17 09/08/17 10/08/17 11/08/17 12/08/17
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Nguyên lý thống kê Tưởng Hồ Chí Minh Soạn thảo văn bản Quản trị học Marketing căn bản Nghỉ Tư tưởng Hồ Chí Minh/Đào Thu Huyền YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
NL thống kê/Nguyễn T.Thanh Minh A
Marketing căn bản/Nguyễn Thị Hà
704 T38QT 5 tiết Quản trị học/Nguyễn Thị Hà
Soạn thảo văn bản/Phan Thị Như Hà
 
605 T38TT1 5 tiết Mạng máy tính Giải tích Tiếng anh CN 1 Mạng máy tính Giải tích Nghỉ Mạng máy tính/Lê Mai Nam
Giải tích/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Phan Thị Thanh Tâm
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Hoàng Dương
 
702 T38F1+F2 5 tiết Bệnh học Hóa sinh Bệnh học Hóa phân tích Hóa sinh Nghỉ Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Hóa sinh/Nguyễn T.Hồng Vân
Bệnh học/Lê T. Phương Thảo 
Hóa dược/
 
                     
Buổi chiều 704 T38TT 5 tiết Giải tích Tiếng anh CN 1 Mạng máy tính Tiếng anh CN 1 Cơ sở dữ liệu Nghỉ Mạng máy tính/Nguyễn Văn Hạnh
Giải tích/Phạm Thị Bích Dung 
Tiếng anh CN 1/Phạm Thị Thanh Bình
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Thu Vân
B1105 T37F1+F2 5 tiết Dược lâm Sàng Nghỉ Dược lâm Sàng Bào chế 2 Nghỉ Bào chế 2 Bào chế 2/Nguyễn Hoàng Hiệp
Dược lâm sàng/Nguyễn Thùy Dương
Kinh tế dược/Nguyễn T.Vân Anh
 
605 T38KT1 5 tiết Tư tưởng Hồ Chí Minh Marketing căn bản Soạn thảo văn bản Tư tưởng Hồ Chí Minh Marketing căn bản Nghỉ Tư tưởng Hồ Chí Minh/Phùng Văn Tôn
NL thống kê/Nguyễn Thị Loan
Marketing căn bản/Nguyễn Thị Huế
605 T38QT1 5 tiết Quản trị học/Phùng Thùy Trang
Soạn thảo văn bản/Nguyễn Thu Hiền
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
07/08/17 08/08/17 09/08/17 10/08/17 11/08/17 12/08/17
Buổi sáng 704 Đ6QT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc tế
Giao dịch đàm phán kinh doanh
 
B1105 Đ6XD 5 tiết Nghỉ Đồ án kiến trúc Máy xây dựng Bệnh học và sửa chữa công trinh Kỹ thuật thi công 1

Chiều Môi trường
P.702
Đồ án kiến trúc Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
Đồ án kiến trúc/Nguyễn Thanh Hà
Hệ thống kỹ thuật trong công trình
Máy xây dựng/Phạm Như Nam
Kỹ thuật thi công 1/Nguyễn Thanh Hà
BH và sửa chữa CT/Lê Xuân Tùng
704 Đ6NH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 704 Đ6KT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Hệ thống thông tin quản trị Lập trình ngôn ngữ Java Lập trình ngôn ngữ Java
Thực hành phòng máy
Hệ thống thông tin quản trị Môi trường Nghỉ Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
Lập trình ngôn ngữ Java/Đỗ Phương Dung
HT thông tin quản trị/Phạm T.Vân Khánh
 
                   

Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây