Thời khóa biểu tuần từ ngày 14/08/2017 đến ngày 18/08/2017

Thứ sáu - 11/08/2017 23:12
Thời khóa biểu tuần từ ngày 14/08/2017 đến ngày 18/08/2017
THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA MỚI NHẬP HỌC LẦN 1,2
Tuần 03(Từ ngày 14/08/2017 đến ngày19/08/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
14/08/2017 15/08/2017 16/08/2017 17/08/2017 18/08/2017 19/08/
2017
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  Chính trị  Giáo dục thể chất
(Dưới sân trường ) 
Chính trị  Tiếng anh  Giáo dục quốc phòng Nghỉ  Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Minh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Mạnh
303 T50E1+E2 5 tiết  Nghỉ Tập trung xem danh sách lớp Nghỉ Nghỉ  8h học nhân cách sinh viên
P.902
  Chính trị: Th . Hung
Tiếng Anh : C Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Mạnh
902 T50 C1+C2 5 tiết  (8h00)
Học quy chế Đào tạo
(8h00)
Thi quy chế Đào tạo
Tiếng anh  Chính trị  Nghỉ Nghỉ  Quy chế : Th . Cường 
Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Chính trị: Th. Tôn 
Buổi chiều 902 T50 D1+D2 5 tiết  14h00
Học quy chế Đào tạo
14h00
Thi quy chế Đào tạo
Chính trị
(P.903)
Nghỉ  Chính trị
(P.903)
Nghỉ  Quy chế : Th . Cường 
 
Chính trị: Th. Tôn 
903 T50 B1+B2 5 tiết  Giáo dục quốc phòng Chính trị  14h00
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
giáo dục quốc phòng  14h00
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường )
Nghỉ  Quy chế : Th . Cường 
Giáo dục thể chất : T.Thắng 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Chính trị: Th. Tâm
902 T50 F1+F2 4 tiết  Nghỉ Nghỉ 14h00
Vật lý 
14h00
Sinh học 
14h00
Toán 
Nghỉ  Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : C. Phương 
Toán : C Phương 

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 3 ( Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 19/08/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
14/08/17 15/08/17 16/08/17 17/08/17 18/08/17 19/08/17
BUỔI SÁNG  705 T38ĐT  5 Tiết Điện tử cơ bản Truyền động điện  Nghi Truyền động điện  Kỹ năng giaotiếp Kỹ năng giaotiếp P903 Điện tử cơ bản/ Phùng V Tân YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Truyền động điện/ Ng T Thành
Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong
905 T37ĐT 5Tiết Nghỉ  Điều khiển điện - khí nén Điều khiển điện - khí nén Lập trình PLC
P máy 
Trang bị điện  Trang bị điện  Điều khiển điện-KN / Phí H Nhã
Trang bị điện/Trần Xuân Tình 
Lập trình PLC/ Ngô Trường  Minh 
 
703 T37MT 5 Tiết Công nghệ sản xuất  may công nghiệp Nghỉ Thiết kế trang phục 4 Công nghệ sản xuất  may công nghiệp Thiết kế trang phục 4 Nghỉ Thiết kế trang phục 4/ Ng B Nhung
Thiết kế trên MT/ Đoàn V Trác 
Công nghệ SX may CN/ Ng ĐTuấn 
 
BUỔI CHIỀU 905 T37QT 5 Tiết Kế toán quản trị  P703 Khoa học quản lý  Khoa học quản lý  Quản trị nhân lực  Kế toán quản trị  P703 Nghỉ Kế toán QT / Dương T M Thúy
Quản trị nhân lực/ Bùi Thị Hoa
Khoa học QL / Phạm Thị Chinh
 
703 T37KT  5Tiết Cả ngày: Kế toán hành chính sự nghiệp P703 Nghỉ  Kiểm toán căn bản Nghỉ Kiểm toán căn bản/ Ng T Q Hoa
Kế toán QT / Dương T M Thúy
Kế toán HCSN/ Ng Thị  Dung 
 
704 T37TT 5Tiết Công nghệ và thiết bị mạng   Lập trình Java  P máy
( Chia ca)
Nghỉ Lập trình Java Lắp ráp và cài đặt máy tính
 ( Chia ca)
Công nghệ và thiết bị mạng P máy ( Chia ca)    Lắp ráp và BTMT/ T B Phương
Công nghệ và TBM/ H T Tùng
Lập trình Java/ Trần Thị Huê
 
705 T38MT1  +T38MT2 5Tiết Lịch sử thời trang  Thiết kế trang phục 1
(Chia ca)
Tư tưởng HCM  Vật lý  Thiết kế trang phục 1 Tư tưởng HCM P903 Tư tưởng HCM/Đào T Huyền 
Vật lý/ T Đinh
Lịch sử TT/ Lê Phương Anh 
Thiết kế trang phục 1/ Ng Đ Tuấn
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
14/08/17 15/08/17 16/08/17 17/08/17 18/08/17 19/08/17
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Nguyên lý thống kê Tưởng Hồ Chí Minh Nghỉ Nguyên lý thống kê Marketing căn bản Nghỉ Tư tưởng Hồ Chí Minh/Đào Thu Huyền YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
NL thống kê/Nguyễn T.Thanh Minh A
Marketing căn bản/Nguyễn Thị Hà
704 T38QT 5 tiết Quản trị học/Nguyễn Thị Hà
Soạn thảo văn bản/Phan Thị Như Hà
 
605 T38TT1 5 tiết Mạng máy tính Giải tích Tiếng anh CN 1 Mạng máy tính Giải tích Nghỉ Mạng máy tính/Lê Mai Nam
Giải tích/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Phan Thị Thanh Tâm
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Hoàng Dương
 
702 T38F1+F2 5 tiết Nghỉ Hóa sinh Hóa sinh Bệnh học Bệnh học Nghỉ Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Hóa sinh/Nguyễn T.Hồng Vân
Bệnh học/Lê T. Phương Thảo 
Hóa dược/
 
                     
Buổi chiều 704 T38TT 5 tiết Giải tích Tiếng anh CN 1 Mạng máy tính
P.702
Cơ sở dữ liệu
P.1104
Cơ sở dữ liệu
P.1104
Nghỉ Mạng máy tính/Nguyễn Văn Hạnh
Giải tích/Phạm Thị Bích Dung 
Tiếng anh CN 1/Phạm Thị Thanh Bình
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Thu Vân
B1105 T37F1+F2 5 tiết Dược lâm Sàng Bào chế 2 Dược lâm Sàng Nghỉ Nghỉ Bào chế 2 Bào chế 2/Nguyễn Hoàng Hiệp
Dược lâm sàng/Nguyễn Thùy Dương
Kinh tế dược/Nguyễn T.Vân Anh
 
605 T38KT1 5 tiết Tư tưởng Hồ Chí Minh Marketing căn bản Soạn thảo văn bản Tư tưởng Hồ Chí Minh Marketing căn bản Nghỉ Tư tưởng Hồ Chí Minh/Phùng Văn Tôn
NL thống kê/Nguyễn Thị Loan
Marketing căn bản/Nguyễn Thị Huế
605 T38QT1 5 tiết Quản trị học/Phùng Thùy Trang
Soạn thảo văn bản/Nguyễn Thu Hiền
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
14/08/17 15/08/17 16/08/17 17/08/17 18/08/17 19/08/17
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế Quản trị chiến lược Nghỉ Quản trị chiến lược Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế Nghỉ Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán kinh doanh
 
B1104 Đ6XD 5 tiết Chiều Môi trường
P.702
Đồ án kiến trúc Máy xây dựng Bệnh học và sửa chữa công trinh Kỹ thuật thi công 1

Chiều Môi trường
P.702
Kỹ thuật thi công 1 Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
Đồ án kiến trúc/Nguyễn Thanh Hà
Hệ thống kỹ thuật trong công trình
Máy xây dựng/Phạm Như Nam
Kỹ thuật thi công 1/Nguyễn Thanh Hà
BH và sửa chữa CT/Lê Xuân Tùng
1105 Đ6NH 5 tiết Thực hành kế toán ngân hàng thương mại
P.1104
Chiều
Quản trị ngân hàng thương mại
Thực hành kế toán ngân hàng thương mại Nghỉ Chiều Phân tích tài chính doanh nghiệp Quản trị ngân hàng thương mại THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Kê toán thương mại dịch vụ Sáng Thực hành kế toán máy Kê toán thương mại dịch vụ Kế toán hành chính sự nghiệp Thực hành kế toán máy Nghỉ KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Môi trường Lập trình ngôn ngữ Java Lập trình ngôn ngữ Java
Thực hành phòng máy
Hệ thống thông tin quản trị Môi trường Nghỉ Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
Lập trình ngôn ngữ Java/Đỗ Phương Dung
HT thông tin quản trị/Phạm T.Vân Khánh
 
                   

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây