Thời khóa biểu tuần từ ngày 28/08/2017 đến ngày 02/09/2017

Thứ sáu - 25/08/2017 21:57
Thời khóa biểu tuần từ ngày 28/08/2017 đến ngày 02/09/2017
THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA MỚI NHẬP HỌC LẦN 1 VÀ LẦN 2
Từ ngày 28/08/2017 đến ngày 02/09/2017
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/08/2017 29/08/2017 30/08/2017 31/08/2017 01/09/2017 02/09/2017
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  Chính trị Giáo dục thể chất
(Dưới sân trường ) 
Nghỉ hoàn thiện hồ sơ và nghỉ lễ 2-9  Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Minh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
902 T50E1+E2 5 tiết  Giáo dục
thể chất
( Dưới sân trường )
Giáo dục quốc phòng  Chính trị
(P.902)
Giáo dục quốc phòng  Chính trị
(P.902)
Nghỉ Lễ  2-9 Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :   C. Thảo
Giáo dục thể chất : Th Thắng 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường )
Tiếng Anh
( P 903) 
Nghỉ hoàn thiện hồ sơ và nghỉ lễ 2-9  Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Giáo dục thể chất: Cô Nựu 
Chính trị: Th. Tôn 
903 T50 H1+ H2 4 tiết  Chính trị
( P 903) 
Nghỉ P ( 903)
Giáo dục
thể chất
8h 00
Thi quy chế 
Chính trị
(P.903)
Nghỉ lễ 2-9 Nhân cách sinh viên: Th Thứ 
Quy chế : Th . Cường 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Chính trị : Th Tôn 
 
Buổi chiều 903  T50 K1 + K2 5 tiết  Nghỉ ổn định chỗ ở  Nghỉ ổn định chỗ ở  Nghỉ ổn định
chỗ ở 
Xem danh sách lớp  Nghỉ   Nghỉ lễ 2-9 Nhân cách sinh viên: Th Thứ  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
902 T50 D1+D2 5 tiết  P. 902
Giáo dục quốc phòng 
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
(P.902)
Chính trị
P. 902
Giáo dục quốc phòng 
P.( 902)
Tiếng Anh
Nghỉ lễ 2-9 Quy chế : Th . Cường 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Chính trị : Th Tôn 
 
903 T50 B1+B2 5 tiết  14h00
Giáo dục
thể chất
( Dưới sân trường)
Chính trị  Giáo dục quốc phòng  Giáo dục quốc phòng  Tiếng Anh Nghỉ lễ 2-9 Tiêng Anh : Cô Sâm 
Giáo dục thể chất : T.Thắng 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 3 tiết  14h00
Văn
14h
Toán  
Nghỉ hoàn thiện hồ sơ và nghỉ lễ
2-9 
Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : Cô Phương 
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 3 tiết  Anh  Tin  14h 00
Sinh 
14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU
 ( Từ ngày 28/08/2017 đến ngày 02/09/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/08/17 29/08/17 30/08/17 31/08/17 01/09/17 02/09/17
BUỔI SÁNG  705 T38ĐT  5 Tiết Điện tử cơ bản Truyền động điện  Tiếng anh chuyên ngành 1 Truyền động điện  Kỹ năng giaotiếp NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09 Điện tử cơ bản/ Phùng V Tân YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Truyền động điện/ Ng T Thành
Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong
905 T37ĐT 5Tiết Nghỉ  Điều khiển điện khí nén Lập trình PLC 
P máy 
Trang bị điện  Trang bị điện  Điều khiển điện-KN / Phí H Nhã
Trang bị điện/Trần Xuân Tình 
Lập trình PLC/ Ngô Trường  Minh 
 
703 T37MT 5 Tiết Công nghệ sản xuất  may công nghiệp Nghỉ Thiết kế trang phục 4 Cả ngày: Thiết kê trên máy tính
P máy
 ( Chia ca)
Thiết kế trang phục 4 Thiết kế trang phục 4/ Ng B Nhung
Thiết kế trên MT/ Đoàn V Trác 
Công nghệ SX may CN/ Ng ĐTuấn 
 
BUỔI CHIỀU 905 T37QT 5 Tiết Kế toán quản trị  P703 Khoa học quản lý
P1104
Khởi tạo doanh nghiệp P704 Quản trị nhân lực P1104 Kế toán quản trị  P704 Kế toán QT / Dương T M Thúy
Quản trị nhân lực/ Bùi Thị Hoa
Khoa học QL / Phạm Thị Chinh
Khởi tạo DN/ Ng Thị Ngọc Hoa
703 T37KT  5Tiết Cả ngày: Kế toán hành chính sự nghiệp P703 Phân tích hoạt động kinh doanh Kiểm toán căn bản Kiểm toán căn bản/ Ng T Q Hoa
Kế toán QT / Dương T M Thúy
Kế toán HCSN/ Lưu Đ Mạnh 
Phân tích HĐKD/ Ng T Thuận 
704 T37TT 5Tiết Công nghệ và thiết bị mạng   Lập trình Java  P máy
( Chia ca)
Nghỉ Soạn thảo văn bản  Lắp ráp và cài đặt máy tính
P703
Lắp ráp và BTMT/ T B Phương
Công nghệ và TBM/ Chu H Hà
Lập trình Java/ Trần Thị Huê
Soạn thảo VB/ Hoàng T Minh
705 T38MT1  +T38MT2 5Tiết Lịch sử thời trang  Thiết kế trang phục 1
(Chia ca)
Tư tưởng HCM  Vật lý  Thiết kế trang phục 1 Tư tưởng HCM/Đào T Huyền 
Vật lý/ T Đinh
Lịch sử TT/ Lê Phương Anh 
Thiết kế trang phục 1/ Ng Đ Tuấn
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/08/17 29/08/17 30/08/17 31/08/17 01/09/17 02/09/17
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Quản trị học Tưởng Hồ Chí Minh Soạn thảo văn bản Nguyên lý thống kê Marketing căn bản NGHỈ LỄ 02/9 Tư tưởng Hồ Chí Minh/Đào Thu Huyền YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
NL thống kê/Nguyễn T.Thanh Minh A
Marketing căn bản/Nguyễn Thị Hà
704 T38QT 5 tiết Quản trị học/Dương Quỳnh Lan
Soạn thảo văn bản/Phan Thị Như Hà
 
605 T38TT1 5 tiết Mạng máy tính Giải tích Tiếng anh CN 1 Mạng máy tính Giải tích Mạng máy tính/Lê Mai Nam
Giải tích/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Phan Thị Thanh Tâm
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Hoàng Dương
 
702 T38F1+F2 5 tiết Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Hóa sinh Hóa phân tích Bệnh học Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Hóa sinh/Nguyễn T.Hồng Vân
Bệnh học/Lê T. Phương Thảo 
Đường lối CMCĐCS/Lương Thị Tiên
 
                   
Buổi chiều 905 T38TT 5 tiết Cơ sở dữ liệu Tiếng anh CN 1 Mạng máy tính Giải tích Cơ sở dữ liệu Mạng máy tính/Nguyễn Văn Hạnh
Giải tích/Phạm Thị Bích Dung 
Tiếng anh CN 1/Phạm Thị Thanh Bình
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Thu Vân
B1104 T37F1+F2 5 tiết Kinh tế dược Kinh tế dược Kinh tế dược Nghỉ Kinh tế dược Bào chế 2/Nguyễn Hoàng Hiệp
Dược lâm sàng/Nguyễn Thùy Dương
Kinh tế dược/Phạm Ngọc Quỳnh
Pháp chế dược/
605 T38KT1 5 tiết Tư tưởng Hồ Chí Minh Marketing căn bản Soạn thảo văn bản Tư tưởng Hồ Chí Minh Marketing căn bản Tư tưởng Hồ Chí Minh/Phùng Văn Tôn
NL thống kê/Nguyễn Thị Loan
Marketing căn bản/Nguyễn Thị Huế
605 T38QT1 5 tiết Quản trị học/Phùng Thùy Trang
Soạn thảo văn bản/Nguyễn Thu Hiền
 
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/08/17 29/08/17 30/08/17 31/08/17 01/09/17 02/09/17
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Quản trị chiến lược QTKD thương mại quốc tế
Chiều GD đàm phán KD P.703
Quản trị chiến lược Giao dịch đàm phán kinh doanh Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế
P.703
NGHỈ LỄ 02/9 Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
 
B1104 Đ6XD 5 tiết Chiều Cấp thoát nước
P.1105
Hệ thống kỹ thuật trong công trình Máy xây dựng Bệnh học và sửa chữa công trinh Kỹ thuật thi công 1 Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
Đồ án kiến trúc/Nguyễn Thanh Hà
HT kỹ thuật trong CT/Nguyễn Ngọc Thắng
Máy xây dựng/Phạm Như Nam
Kỹ thuật thi công 1/Nguyễn Thanh Hà
Cấp thoát nước/Nguyễn Thị Hồng
BH và sửa chữa CT/Lê Xuân Tùng
1105 Đ6NH 5 tiết Thực hành kế toán ngân hàng thương mại
P.1104
Chiều
Quản trị ngân hàng thương mại
Chiều Thực hành kế toán ngân hàng thương mại
P.702
Chiều Thanh toán quốc tế
P.1104
Sáng Thanh toán quốc tế

Chiều Phân tích tài chính doanh nghiệp
THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                   
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Sáng Kế toán thương mại dịch vụ P.905
Thực hành kế toán máy
Nghỉ Sáng Kế toán thương mại dịch vụ P.905
Chiều Kế toán HCSN
Kế toán hành chính sự nghiệp Thực hành kế toán máy KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Hệ thống thông tin quản trị Lập trình ngôn ngữ Java Lập trình ngôn ngữ Java
Thực hành phòng máy
Hệ thống thông tin quản trị Mạng máy tính và Internet Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
LTngôn ngữ Java/Đỗ Phương Dung
HT thông tin quản trị/Phạm T.Vân Khánh
Lập và QL dự án/Vũ Thị Thương
Tính toán di động/Phạm Thị Phượng
Mạng máy tính/Vũ Văn Huân
                   
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây