Trang nhất»Tin Tức»Đào tạo

Danh mục chính

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
04.221 81 239 - 0968.67.68.77
 
 
phapluat
ldld
gdtd
Bộ giao dục
baold
dantri
sv

Danh sách sinh viên nợ môn các lớp ĐT-K6, KT-K6, CTD-K6, YS-K6

Thứ ba - 03/03/2015 17:01
Danh sách sinh viên nợ môn các lớp ĐT-K6, KT-K6, CTD-K6, YS-K6

Danh sách sinh viên nợ môn các lớp ĐT-K6, KT-K6, CTD-K6, YS-K6

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ MÔN

TT Họ và  tên Ngày sinh Lớp Môn Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Anh 07/03/95 CTD-K6 Hóa sinh  
2 Nguyễn Ngọc Anh 07/03/95 CTD-K6 Hóa dược 1  
3 Trần Thu Hiền 06/03/95 CTD-K6 Giáo dục thể chất Đã HL
4 Trần Thu Hiền 06/03/95 CTD-K6 Nguyên lý Mác 1  
5 Trần Thu Hiền 06/03/95 CTD-K6 Tiếng Anh 1  
6 Trần Tuyết Mai 10/07/95 CTD-K6 Tiếng Anh 2  
7 Bùi Thị Minh Tâm 15/05/95 CTD-K6 Toán xác suất  
8 Bùi Thị Minh Tâm 15/05/95 CTD-K6 Hóa phân tích  
9 Bùi Thị Minh Tâm 15/05/95 CTD-K6 Tiếng Anh 2  
10 Bùi Thị Minh Tâm 15/05/95 CTD-K6 Hóa sinh  
11 Bùi Thị Minh Tâm 15/05/95 CTD-K6 Hóa dược 1  
12 Bùi Thị Minh Tâm 15/05/95 CTD-K6 Dược liệu 1  
13 Bùi Thị Minh Tâm 15/05/95 CTD-K6 ĐB chất lượng thuốc  
14 Nguyễn Thị Hoài Thanh 18/12/95 CTD-K6 Vi sinh kí sinh  
15 Nguyễn Thị Hoài Thanh 18/12/95 CTD-K6 Chính trị  
16 Mã Quốc Anh 18/11/93 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
17 Mã Quốc Anh 18/11/93 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
18 Mã Quốc Anh 18/11/93 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
19 Mã Quốc Anh 18/11/93 ĐT-K6 Vi xử lí-Vi điều khiển  
20 Mã Quốc Anh 18/11/93 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
21 Mã Quốc Anh 18/11/93 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
22 Nguyễn Kỳ Tuấn Anh 14/11/94 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
23 Nguyễn Kỳ Tuấn Anh 14/11/94 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
24 Nguyễn Kỳ Tuấn Anh 14/11/94 ĐT-K6 Lập trình C++  
25 Nguyễn Kỳ Tuấn Anh 14/11/94 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
26 Đậu Huy Biên 05/01/94 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
27 Đậu Huy Biên 05/01/94 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
28 Đậu Huy Biên 05/01/94 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
29 Đậu Huy Biên 05/01/94 ĐT-K6 Vật lý đại cương  
30 Đậu Huy Biên 05/01/94 ĐT-K6 Truyền dẫn quang  
31 Đậu Huy Biên 05/01/94 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
32 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 Linh kiện điện tử  
33 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 Truyền dẫn quang  
34 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
35 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
36 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 CAD trong điện tử  
37 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 Lý thuyết truyền tin  
38 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 Lập trình C++  
39 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 Vi xử lí-Vi điều khiển  
40 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
41 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
42 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Chính trị  
43 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
44 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Điện tử công suất  
45 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
46 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
47 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
48 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
49 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Kỹ thuật cảm biến  
50 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Xử lí tín hiệu số  
51 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Vật lý đại cương  
52 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 KT mạch điện tử  
53 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Tin đại cương  
54 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Linh kiện điện tử  
55 Nguyễn Khương Duy 07/03/95 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
56 Nguyễn Khương Duy 07/03/95 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
57 Nguyễn Khương Duy 07/03/95 ĐT-K6 Kỹ thuật cảm biến  
58 Nguyễn Khương Duy 07/03/95 ĐT-K6 Vật lý đại cương  
59 Nguyễn Khương Duy 07/03/95 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
60 Nguyễn Khương Duy 07/03/95 ĐT-K6 Lý thuyết truyền tin  
61 Bùi Văn  Duy  09/03/95 ĐT-K6 Điện tử công suất  
62 Bùi Văn  Duy  09/03/95 ĐT-K6 Toán cao cấp  
63 Bùi Văn  Duy  09/03/95 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
64 Trần Đại Dương 03/09/94 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
65 Trần Đại Dương 03/09/94 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
66 Trần Đại Dương 03/09/94 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
67 Trần Đại Dương 03/09/94 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
68 Trần Đại Dương 03/09/94 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
69 Đỗ Văn Đạt 21/04/95 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
70 Đỗ Văn Đạt 21/04/95 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
71 Đỗ Văn Đạt 21/04/95 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
72 Hà Viết  Hải  26/04/95 ĐT-K6 Giáo dục quốc phòng  
73 Hà Viết  Hải  26/04/95 ĐT-K6 Toán cao cấp  
74 Trần Thế Hiển 09/10/95 ĐT-K6 Chính trị  
75 Trần Thế Hiển 09/10/95 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
76 Trần Thế Hiển 09/10/95 ĐT-K6 Điện tử công suất  
77 Trần Thế Hiển 09/10/95 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
78 Trần Thế Hiển 09/10/95 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
79 Trần Thế Hiển 09/10/95 ĐT-K6 Kỹ thuật cảm biến  
80 Dương Văn Hiệp 05/09/94 ĐT-K6 Chính trị  
81 Dương Văn Hiệp 05/09/94 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
82 Dương Văn Hiệp 05/09/94 ĐT-K6 Điện tử công suất  
83 Dương Văn Hiệp 05/09/94 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
84 Dương Văn Hiệp 05/09/94 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
85 Dương Văn Hiệp 05/09/94 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
86 Dương Văn Hiệp 05/09/94 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
87 Trần Quang Hòa 31/08/94 ĐT-K6 Chính trị  
88 Trần Quang Hòa 31/08/94 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
89 Trần Quang Hòa 31/08/94 ĐT-K6 Điện tử công suất  
90 Trần Quang Hòa 31/08/94 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
91 Trần Quang Hòa 31/08/94 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
92 Trần Quang Hòa 31/08/94 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
93 Trần Quang Hòa 31/08/94 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
94 Hắc Ngọc Mạnh 16/07/95 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
95 Hắc Ngọc Mạnh 16/07/95 ĐT-K6 Tiếng Anh 1  
96 Hắc Ngọc Mạnh 16/07/95 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
97 Hắc Ngọc Mạnh 16/07/95 ĐT-K6 Lập trình C++  
98 Hắc Ngọc Mạnh 16/07/95 ĐT-K6 Vi xử lí-Vi điều khiển  
99 Hắc Ngọc Mạnh 16/07/95 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
100 Nguyễn Đức Mạnh 29/10/95 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
101 Nguyễn Đức Mạnh 29/10/95 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
102 Nguyễn Đức Mạnh 29/10/95 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
103 Nguyễn Đức Mạnh 29/10/95 ĐT-K6 Kỹ thuật cảm biến  
104 Nguyễn Đức Mạnh 29/10/95 ĐT-K6 Vật lý đại cương  
105 Nguyễn Đức Mạnh 29/10/95 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
106 Nguyễn Quang  Nam  19/06/95 ĐT-K6 Toán cao cấp  
107 Nguyễn Quang  Nam  19/06/95 ĐT-K6 Giáo dục quốc phòng  
108 Nguyễn Quang  Nam  19/06/95 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
109 Đồng Viết Nghiêm 25/07/94 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
110 Nguyễn Hiếu Ngọc 29/08/95 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
111 Nguyễn Hiếu Ngọc 29/08/95 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
112 Nông Văn Oanh 16/06/94 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
113 Nông Văn Oanh 16/06/94 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
114 Nguyễn Bảo Phong 23/07/95 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
115 Nguyễn Bảo Phong 23/07/95 ĐT-K6 Vi xử lí-Vi điều khiển  
116 Nguyễn Bảo Phong 23/07/95 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
117 Đào Thanh  Sơn 12/09/95 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
118 Đào Thanh  Sơn 12/09/95 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
119 Phạm Hoàng Sơn 30/08/94 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
120 Phạm Hoàng Sơn 30/08/94 ĐT-K6 Linh kiện điện tử  
121 Phạm Hoàng Sơn 30/08/94 ĐT-K6 Truyền dẫn quang  
122 Phạm Hoàng Sơn 30/08/94 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
123 Phạm Hoàng Sơn 30/08/94 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
124 Phạm Hoàng Sơn 30/08/94 ĐT-K6 CAD trong điện tử  
125 Nguyễn Trọng Sỹ 16/11/94 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
126 Nguyễn Trọng Sỹ 16/11/94 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
127 Nguyễn Duy Anh 05/02/92 ĐT-K6 Chính trị  
128 Nguyễn Duy Anh 05/02/92 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
129 Nguyễn Duy Anh 05/02/92 ĐT-K6 Điện tử công suất  
131 Nguyễn Duy Anh 05/02/92 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
132 Nguyễn Duy Anh 05/02/92 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
133 Nguyễn Duy Anh 05/02/92 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
134 Nguyễn Duy Anh 05/02/92 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
135 Dương Văn Tuấn 09/05/94 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
136 Dương Văn Tuấn 09/05/94 ĐT-K6 KT mạch điện tử  
137 Dương Văn Tuấn 09/05/94 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
138 Dương Văn Tuấn 09/05/94 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
139 Dương Văn Tuấn 09/05/94 ĐT-K6 Lập trình C++  
140 Dương Văn Tuấn 09/05/94 ĐT-K6 Vi xử lí-Vi điều khiển  
141 Trần Văn Tuấn 13/04/95 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
142 Trần Văn Tuấn 13/04/95 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
143 Trần Văn Tuấn 13/04/95 ĐT-K6 Lý thuyết truyền tin  
144 Trần Văn Tuấn 13/04/95 ĐT-K6 Vi xử lí-Vi điều khiển  
145 Trần Văn Tuấn 13/04/95 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
146 Vũ Văn Tuấn 14/02/95 ĐT-K6 Chính trị  
147 Vũ Văn Tuấn 14/02/95 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
148 Vũ Văn Tuấn 14/02/95 ĐT-K6 Vi xử lí-Vi điều khiển  
149 Lê Trung Tùng 13/09/94 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
150 Lê Trung Tùng 13/09/94 ĐT-K6 Điện tử công suất  
151 Lê Trung Tùng 13/09/94 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
152 Lê Trung Tùng 13/09/94 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
153 Lê Trung Tùng 13/09/94 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
154 Lê Trung Tùng 13/09/94 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
155 Lê Trung Tùng 13/09/94 ĐT-K6 Kỹ thuật cảm biến  
156 Dương Minh Tuyên 11/11/95 ĐT-K6 Điện tử công suất  
157 Dương Minh Tuyên 11/11/95 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
158 Dương Minh Tuyên 11/11/95 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
159 Dương Minh Tuyên 11/11/95 ĐT-K6 Xử lí tín hiệu số  
160 Dương Minh Tuyên 11/11/95 ĐT-K6 KT mạch điện tử  
161 Dương Minh Tuyên 11/11/95 ĐT-K6 Linh kiện điện tử  
162 Lê Văn Thịnh 15/04/95 ĐT-K6 Giáo dục quốc phòng  
163 Lê Văn  Thịnh 15/04/95 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
164 Lê Văn  Thịnh 15/04/95 ĐT-K6 Kỹ thuật cảm biến  
166 Lê Văn  Thịnh 15/04/95 ĐT-K6 Toán cao cấp  
167 Lê Văn  Thịnh 15/04/95 ĐT-K6 Tiếng anh 1  
168 Lê Văn  Thịnh 15/04/95 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
169 Bùi Minh  Thông  18/06/94 ĐT-K6 Toán cao cấp  
170 Bùi Minh  Thông  18/06/94 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
171 Bùi Minh  Thông  18/06/94 ĐT-K6 Giáo dục quốc phòng  
172 Bùi Minh  Thông  18/06/94 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
173 Bùi Minh  Thông  18/06/94 ĐT-K6 Vi xử lí-Vi điều khiển  
174 Bùi Minh  Thông  18/06/94 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
175 Trần Đức Vinh 19/06/95 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
176 Trần Đức Vinh 19/06/95 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
177 Triệu Hoàng Em 10/01/95 KT-K6 Giáo dục thể chất  
178 Triệu Hoàng Em 10/01/95 KT-K6 Kế toán máy  
179 Phùng Quốc Hải 11/05/95 KT-K6 Nguyên lý thống kê  
180 Phùng Quốc Hải 11/05/95 KT-K6 Quản trị học  
181 Phùng Quốc Hải 11/05/95 KT-K6 Kế toán tài chính 1  
182 Phùng Quốc Hải 11/05/95 KT-K6 Nghiệp vụ thuế  
183 Phùng Quốc Hải 11/05/95 KT-K6 Kế toán máy  
184 Phùng Quốc Hải 11/05/95 KT-K6 Tài chính DN  
185 Phùng Quốc Hải 11/05/95 KT-K6 Thị trường CK  
186 Vương Khải Hoàn 31/10/95 KT-K6 Thống kê DN  
187 Vương Khải Hoàn 31/10/95 KT-K6 Thị trường CK  
188 Nguyễn Đình Hoàng 01/10/95 KT-K6 Kế toán tài chính 1  
189 Nguyễn Lê  Hoàng 02/11/95 KT-K6 Chính trị  
190 Nguyễn Lê  Hoàng 02/11/95 KT-K6 Nguyên lý kế toán  
191 Nguyễn Lê  Hoàng 02/11/95 KT-K6 Kinh tế vi mô  
192 Nguyễn Lê  Hoàng 02/11/95 KT-K6 Quản trị học  
193 Nguyễn Lê  Hoàng 02/11/95 KT-K6 Soạn thảo văn bản  
194 Nguyễn Lê  Hoàng 02/11/95 KT-K6 Kế toán tài chính 1  
195 Đinh Văn Hùng 03/08/95 KT-K6 Kế toán tài chính 1  
196 Đinh Văn Hùng 03/08/95 KT-K6 Nghiệp vụ thuế  
197 Đinh Văn Hùng 03/08/95 KT-K6 Tài chính tiền tệ  
198 Đinh Văn Hùng 03/08/95 KT-K6 Thống kê DN  
199 Bùi Thành Nam 16/03/95 KT-K6 Kế toán tài chính 1  
200 Bùi Thành Nam 16/03/95 KT-K6 Tài chính DN  
201 Lê Thị Yến Nhi 08/06/95 KT-K6 Kế toán tài chính 1  
202 Lê Thị Yến Nhi 08/06/95 KT-K6 Thị trường CK  
203 Trương Thùy Như 19/10/94 KT-K6 Chính trị  
204 Trương Thùy Như 19/10/94 KT-K6 Tiếng Anh 2  
205 Trương Thùy Như 19/10/94 KT-K6 Nguyên lý kế toán  
206 Trương Thùy Như 19/10/94 KT-K6 Luật kinh tế  
207 Trương Thùy Như 19/10/94 KT-K6 Quản trị học  
208 Trương Thùy Như 19/10/94 KT-K6 Marketing  
209 Lê Thị Như Quỳnh 18/09/95 KT-K6 Kế toán tài chính 1  
210 Nguyễn Thế Ngọc Sáng 16/08/95 KT-K6 Nguyên lý Mác 1 Đã HL
211 Đỗ Công Thắng 22/10/94 KT-K6 Kinh tế vĩ mô  
212 Đỗ Công Thắng 22/10/94 KT-K6 Soạn thảo văn bản  
213 Đỗ Công Thắng 22/10/94 KT-K6 Kế toán tài chính 1  
214 Đỗ Công Thắng 22/10/94 KT-K6 Thống kê DN  
215 Đỗ Công Thắng 22/10/94 KT-K6 Kế toán máy  
216 Đỗ Công Thắng 22/10/94 KT-K6 Phân tích HĐKD  
217 Phạm Thị Quỳnh Trang 04/02/95 KT-K6 Kế toán máy  
218 Lê Duy 10/03/95 KT-K6 Chính trị  
219 Lê Duy 10/03/95 KT-K6 Tiếng Anh 2  
220 Lê Duy 10/03/95 KT-K6 Kinh tế vi mô  
221 Lê Duy 10/03/95 KT-K6 Nguyên lý kế toán  
222 Lê Duy 10/03/95 KT-K6 Luật kinh tế  
223 Lê Duy 10/03/95 KT-K6 Nguyên lý thống kê  
224 Đinh Văn Hùng 03/08/95 KT-K6 Chính trị  
225 Đinh Văn Hùng 03/08/95 KT-K6 Nguyên lý thống kê  
226 Nguyễn Đăng Trường 12/11/95 KT-K6 Tin đại cương  
227 Nguyễn Đăng Trường 12/11/95 KT-K6 Pháp luật  
228 Nguyễn Đăng Trường 12/11/95 KT-K6 Giáo dục quốc phòng  
229 Nguyễn Đăng Trường 12/11/95 KT-K6 Chính trị  
230 Nguyễn Đăng Trường 12/11/95 KT-K6 Nguyên lý kế toán  
231 Nguyễn Đăng Trường 12/11/95 KT-K6 Tiếng Anh 2  
232 Phạm Đức Anh 18/02/95 YS-K6 Nguyên lý Mác 1 đã HL
233 La Thị Bông 08/02/95 YS-K6 Giáo dục thể chất  
234 Tằng Lập  Cương 28/06/95 YS-K6 Toán cao cấp  
235 Nguyễn Mạnh Cường 04/09/95 YS-K6 Tiếng Anh 2  
236 Lý Quân Dân 05/12/92 YS-K6 Tiếng Anh 2  
237 Phạm Bá Diệp 01/03/95 YS-K6 Tiếng Anh 2  
238 Phạm Bá Diệp 01/03/95 YS-K6 Quản lý và tổ chức y tế  
239 Phạm Bá Diệp 01/03/95 YS-K6 Dược lý  
240 Phạm Bá Diệp 01/03/95 YS-K6 Vi sinh kí sinh  
241 Phạm Bá Diệp 01/03/95 YS-K6 Giáo dục thể chất  
242 Nông Văn Duẩn 20/12/95 YS-K6 Tiếng Anh 2  
243 La Văn Hoàn 27/01/95 YS-K6 Giáo dục thể chất đã HL
244 Hoàng Thị Phương Lan 15/11/95 YS-K6 Điều dưỡng và KT ĐD  
245 Hoàng Thị Phương Lan 15/11/95 YS-K6 Dinh dưỡng VSATTP  
246 Hoàng Thị Phương Lan 15/11/95 YS-K6 Bệnh ngoại khoa  
247 Nguyễn Thành Long 15/10/95 YS-K6 Tiếng Anh 2  
248 Nguyễn Tuấn Quý 22/03/95 YS-K6 Điều dưỡng và KT ĐD  
249 Nguyễn Tuấn Quý 22/03/95 YS-K6 Vệ sinh phòng bệnh  
250 Nguyễn Tuấn Quý 22/03/95 YS-K6 Khởi tạo DN  
251 Nguyễn Tuấn Quý 22/03/95 YS-K6 Sức khỏe sinh sản  
252 Niềm Văn Trương 09/01/95 YS-K6 Tiếng Anh 2  
253 Bùi Văn Y 17/06/95 YS-K6 Tiếng Anh 2  
254 Bùi Văn Y 17/06/95 YS-K6 Vệ sinh phòng bệnh  

YÊU CẦU: Sinh viên khẩn trương lên phòng Đào tạo đăng kí và trả nợ môn.
Hạn cuối cùng để đăng kí và trả nợ môn là ngày 20/04/2015. Quá thời hạn trên sinh viên sẽ bị lưu ban và phải học cùng khóa sau.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn