Trang nhất»Tin Tức»Đoàn thanh niên

Danh mục chính

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
04.221 81 239 - 0968.67.68.77
 
 
phapluat
ldld
gdtd
Bộ giao dục
baold
dantri
sv

Thông báo thứ tự nội dung thi của hội thao

Thứ ba - 22/03/2016 09:18
Thông báo thứ tự nội dung thi của hội thao

Thông báo thứ tự nội dung thi của hội thao

THÔNG BÁO THỨ TỰ NỘI DUNG THI HỘI THAO

STT Trận Chi đoàn Chi đoàn Chi đoàn Ghi
chú
            1. ĐI XE ĐẠP CHẬM      
1 T1 Đ6XD T36QT T37QT  
2 T2 Đ6QT Đ6KT T37MT  
3 T3 Đ6TH T37ĐT KT-K6  
4 T4 T36TT T37TT T36ĐT  
5 T5 Đ6NH T37KT D02-K7  
6 T6 T36KT T37F1+F2 Y03-K7  
            2. NHẢY BAO BỐ      
1 U1 T37MT Đ6QT KT-K6  
2 U2 T36TT T36KT D02-K7  
3 U3 T37F1+F2 T37KT Đ6NH  
4 U4 T37TT Đ6KT T36TT  
5 U5 T36QT Đ6TH Đ6XD  
6 U6 T37ĐT T37QT Y03-K7  
             3. ĐẨY GẬY      
VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP
1 T1 Đ6XD Y03-K7    
2 T2 T37TT T36ĐT    
3 T3 T37KT T36TT    
4 T4 T36KT Đ6QT    
5 T5 T37F1+F2 T37MT    
6 T6 Đ6KT KT-K6    
7 T7 T37QT Đ6NH    
8 T8 T36QT D02-K7    
9 T9 T37ĐT Đ6TH    
VÒNG TỨ KẾT
1 F1 Nhất trận T1 Nhất trận T6    
2 F2 Nhất trận T4 Nhất trận T5    
3 F3 Nhất trận T2 Nhất trận T7    
4 F4 Nhất trận T3 Nhất trận T8    
5 F5 Ưu tiên nhất trận T5    
VÒNG BÁN KẾT
1 E1 Nhất trận F3 Nhất trận F2    
2 E2 Đội ưu tiên F5 Nhất trận F1    
3 E3 Ưu tiên nhất trận F4    
VÒNG CHUNG KẾT
1 G1 Ưu tiên F4 Nhất trận E1    
2 G2 Nhất trận E2 Ưu tiên F4    
3 G3 Nhất trận E1 Nhất trận E2    
            4. BỊT MẮT CÕNG BẠN      
1 U1 T36TT T36KT    
2 U2 T36QT Đ6XD    
3 U3 T37KT Y03-K7    
4 U4 T37QT Đ6NH    
5 U5 T37TT Đ6QT    
6 U6 Đ6TH Đ6KT    
7 U7 T37F1+F2 T37ĐT    
8 U8 T37MT KT-K6    
9 U9 D02-K7 T36ĐT    
              5.KÉO CO      
VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP
1 A T37MT T37TT    
2 B Đ6XD T36KT-QT    
3 C Đ6TH T37QT    
4 D T37ĐT D02-K7    
5 E T37F1+F2 Y03-K7    
6 F T36TT Đ6NH-QT-KT    
7 G T37KT T36ĐT    
VÒNG TỨ KẾT
1 T1 Nhất trận F Nhất trận A    
2 T2 Nhất trận D Nhất trận G    
3 T3 Nhất trận B Nhất trận E    
4 T4 Ưu tiên nhất trận C    
VÒNG BÁN KẾT
1 U1 Ưu tiên nhất trận C Nhất trận T1    
2 U2 Nhất trận T2 Nhất trận T3    
VÒNG CHUNG KẾT
1 C1 Nhất trận U1 Nhất trận U2    
2 C2 Nhì trận U1 Nhì trận U2    

Yêu cầu: Các chi đoàn xem số thứ tự thi của mình, chủ động về thời gian để đảm bảo 
hội thao diễn ra đúng thời gian, trình tự. Nếu tới lượt thi mà chậm trễ quá 05 phút sẽ bị xử thua.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn