Trang nhất»Tin Tức»Đào tạo»Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Danh mục chính

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
04.221 81 239 - 0968.67.68.77
 
 
phapluat
ldld
gdtd
Bộ giao dục
baold
dantri
sv

Xếp loại thi đua tháng 2/2015

Thứ ba - 03/03/2015 16:43
Xếp loại thi đua tháng 2/2015

Xếp loại thi đua tháng 2/2015

THEO DÕI THI ĐUA THÁNG 02 NĂM 2015
 
LỚP   Số buổi học Điểm thi đua
tháng
Xếp hạng Xếp loại
  05 05 05 07 10 20 20 0 Tổng vi phạm /
 Tổng điểm vi phạm
Số lần vi phạm /
Điểm trừ
Muộn NC-LVR-Ng.
 gật
Vô lễ với
 giáo viên
Sử dụng
điện thoại
Bỏ tiết
Bỏ giờ
Chơi bạc, đưa
người lạ vào lớp
Nghỉ học
không phép
Nghỉ học
 có phép
KT-K6 SL vi phạm 5       4   62 17 88 14 7.09 4 Khá
Điểm trừ 25 0   0 40   1240   1305
ĐT-K6 SL vi phạm 5       0   25 6 36 7 6.2 7 TB
Điểm trừ 25 0   0 0   500   525
CTD-K6 SL vi phạm 6       0   28 3 37 8 7.77 2 Khá
Điểm trừ 30 0   0 0   560   590
 Đ6TH  SL vi phạm 15       0   62 10 87 8 6.18 8 TB
Điểm trừ 75 0   0 0   1240   1315
Đ6XD SL vi phạm 15       2   57 7 81 8 4.06 12 Yếu
Điểm trừ 75 0   0 20   1140   1235
Đ6KT SL vi phạm 3       1   41 4 49 10 5.98 10 TB
Điểm trừ 15 0   0 10   820   845
Đ6QT SL vi phạm 2       1   55 8 66 13 6.92 5 Khá
Điểm trừ 10 0   0 10 0 1100   1120
Đ6NH SL vi phạm 0       1   31 16 48 7 6.09 9 TB
Điểm trừ 0 0   0 10   620   630
 T26KT  SL vi phạm 13       4   97 26 140 14 7.14 3 Khá
Điểm trừ 65 0   0 40   1940   2045
 T26QT  SL vi phạm 13       6   74 31 124 14 5.59 11 TB
Điểm trừ 65 0   0 60   1480   1605
 T26TT  SL vi phạm 10       3   73 2 88 11 3.91 13 Yếu
Điểm trừ 50       30   1460   1540
T26ĐT SL vi phạm 11       3   53 8 75 13 6.48 6 TB
Điểm trừ 55 0   0 30   1060   1145
HN7Y02 SL vi phạm 8       0   36 14 58 12 8.98 1 Tốt
Điểm trừ 40 0   0 0   720   760
  977
--------
14660
    XẾP HẠNG

HN7Y02            : 1
CTD-K6            : 2
T26KT               : 3
KT-K6               : 4
Đ6QT                : 5
T26ĐT               : 6
ĐT-K6               : 7
Đ6TH                : 8
Đ6NH               : 9 
Đ6KT                : 10
T26QT              : 11
Đ6XD               : 12
T26TT               : 13

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn