Trang nhất»Tin Tức»Đào tạo»Thời khóa biểu

Danh mục chính

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
04.221 81 239 - 0968.67.68.77
 
 
phapluat
ldld
gdtd
Bộ giao dục
baold
dantri
sv

Thời khóa biểu tuần từ ngày 29/08/2016 đến ngày 03/09/2016

Thứ tư - 24/08/2016 06:55
Thời khóa biểu tuần từ ngày 29/08/2016 đến ngày 03/09/2016

Thời khóa biểu tuần từ ngày 29/08/2016 đến ngày 03/09/2016

THỜI KHÓA BIỂU 
Từ ngày 29/08/2016 đến ngày 03/09/2016
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
29/08/16 30/08/16 31/08/16 01/09/16 02/09/16 03/09/16
Buổi sáng 502 T38A1+A2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ hoàn thiện hồ sơ NGHỈ LỄ 02/9 Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38H1+H2 5 tiết Sáng 08h30 Qui chế
P.904
Nghỉ ôn thi Qui chế Sáng 08h30 Thi Qui chế
P.903
Nghỉ Nghỉ Qui chế/Lê Mạnh Cường
Nhân cách sinh viên/Nguyễn Đức Thiện
303 T38E1+E2 5 tiết Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.303
Sáng 07h30 Pháp luật
P.303
Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Lê Đình Thứ
Pháp luật/Đỗ Đình Sáng
Tiếng anh cơ bản/Trần Thu Hiền
902 T38F1+F2 5 tiết Sáng 07h30 Tin đại cương
P.902
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.902
Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thanh Huyền
Tin đại cương/Vũ Thị Thu Hiền
                   
Buổi chiều 604 T38B1+B2 5 tiết Chiều 13h00 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.604
Chiều 13h00 Tiếng anh cơ bản
P.604
Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38D1+D2 5 tiết Chiều 13h00 Pháp luật
P.903
Chiều 13h00 Tiếng anh
P.903
Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thị Nhàn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thị Minh Chinh
 
902 T38C1+C2 5 tiết Chiều 13h00 Tiếng anh
P.902
Chiều 13h00 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.902
Chiều 13h00 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.902
Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Đăng Tuyên
Pháp luật/Nguyễn Thị Thu Hồng
Tiếng anh cơ bản/Ngô Thị Sâm
 
 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
29/08/16 30/08/16 31/08/16 01/09/16 02/09/16 03/09/16
BUỔI SÁNG  905 T37QT  5 Tiết Toán kinh tế  Toán kinh tế Quản trị văn phòng  Đường lối ĐCSVN
 P903
NGHỈ LỄ 02/09 Nghỉ  Toán kinh tế / Ng T Ngọc Hoa YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Quản trị VP/ Phạm T Chinh
 
705 T37KT  5 Tiết Kế toán TCDN 1 Thuế trong doanh nghiệp Kế toán TCDN 1 Nghỉ  Tiếng anh CN 2/ Tô Hồng Tâm
Đường lối ĐCSVN/ Phạm Hoa Sinh
Marketing căn bản/ Ng T Hường  
Kế toán TC DN 1/  Phượng 
Thuế trong DN/ Trịnh Thị Hường 
703 T37MT 5 Tiết
Chiều: Thực hành CN may
P901

Chiều: Thực hành CN may
 P901

Sáng: Lịch sử thời trang P703
Chiều: Thiết kế trang phục 1 P901

Sáng: Thực hành CN may
P901
Nghỉ  Lịch sử thời trang/  Lê Phương Anh 
Tư  tưởng HCM / Phạm Hoa Sinh
Thiết kế trang phục 1/ Ng Thu Huyền 
THCN May 1/ Ng Bích Nhung 
BUỔI CHIỀU 904 T37ĐT 5 Tiết Truyền động điện  
Kỹ thuật an
 toàn điện 
Điện tử cơ bản 
Tiếng anh chuyên ngành 2
Nghỉ  Tiếng anh CN 2/ Ng Thùy Dương
Kỹ thuật AT điện/ Lê T Như Quyên 
Khí cụ điện/ Nguyễn Văn Hùng 
Điện tử cơ bản/  Phùng Văn Tân
Truyền động điện/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5Tiết Tiếng anh chuyên
 ngành 2

Mạng máy tính
Kỹ thuật số và
 vi xử lý 
Sáng: Mạng máy tính 
Chiều: Lập trình có
cấu trúc
Nghỉ  Đường lối ĐCSVN / Đào T T Huyền
Kỹ thuật số và vi XL/  Ng Ngọc Văn 
Lập trình có cấu trúc / Trần N  Hoàng 
Tiếng anh CN 2/  Phan T T Bình 
Mạng máy tính/ Phạm Thị Phượng 

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
29/08/16 30/08/16 31/08/16 01/09/16 02/09/16 03/09/16
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết
Kế toán máy
Tài chính doanh nghiệp Sáng: Kế toán
quản trị  
Sáng: Kế toán
quản trị
NGHỈ LỄ 02/09 Nghỉ  Kế toán quản trị/ Nguyễn T Dung  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kế toán máy/ Tạ T Kim Chung 
Tài chính DN/ Dương T. M Thúy 
 
 
905 T36ĐT 5 Tiết Trang bị điện
P703 
Thực hành máy điện  Thực hành máy điện  Sáng: Điều khiển điện  - khí nén
Chiều:  Trang bị điện
Nghỉ  Điều khiển điện, KN/ Vũ Công Hậu 
Trang bị điện/ Ng Tuấn Thành
Thực hành máy điện/   T Trường 
 
                   
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết Quản trị sản xuất  Quản trị suất nhập khẩu Sáng: Kế toán
quản trị P704
Sáng: Kế toán
quản trị P704
Nghỉ Kế toán quản trị/ Nguyễn T Dung 
Khởi tạo DN/ Thái Thị Tuyết
Quản trị SX/ Ng T Hồng Nhung
Quản trị SXK/ Ng T Hồng Nhung
705 T36TT 5 Tiết Soạn thảo văn bản Lập trình Java  Công nghệ và thiết bị mạng Công nghệ phần mềm Nghỉ  Soạn thảo văn bản/ Hoàng T Minh
Công nghệ và TBM/ Hoàng T Tùng 
Công nghệ  phần mềm/Chu Hải Hà
Lập trình Java/ Trần Xuân Thanh

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
29/08/16 30/08/16 31/08/16 01/09/16 02/09/16 03/09/16
Buổi sáng 904 T37F1+F2 5 tiết Đường lối cách mạng của ĐCSVN
P.903
Dược lý 1 Hóa sinh Xác suất thống kê NGHỈ LỄ 02/9 Nghỉ Xác suất thống kê/Bùi Thị Hồng YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Dược lý 1/Phạm Xuân Thịnh
ĐLCM của ĐCSVN/Nguyễn Đăng Tuyên
Hóa sinh/Nguyễn Thị Hồng Vân
702 D02-K7 5 tiết Dược liệu 2 Kinh tế dược Bào chế 2 Dược liệu 2 Kinh tế dược
P.904
Kinh tế dược 1/Nguyễn T.Vân Anh
Marketing dược/Nguyễn Huy Hảo
Bào chế 2/Hồ Trung Chiến
Dược liệu 2/Nguyễn Thị Xuân Thủy
                   
Buổi chiều 704 Đ6XD 5 tiết Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện Autocad Kỹ thuật điện tử Sáng: Autocad
Thực hành chia ca
Autocad/Nguyễn Thành Thu
Kỹ thuật nhiệt/
Kỹ thuật điện tử/Trịnh Thị Hà
Kỹ thuật điện/Triệu Xuân Hải
704 Đ6TH 5 tiết Autocad/Nguyễn Thành Thu
Kỹ thuật nhiệt/
Kỹ thuật điện tử/Trịnh Thị Hà
Kỹ thuật điện/Triệu Xuân Hải
702 Đ6QT
+Đ6NH
5 tiết Thị trường chứng khoán Thống kê doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp Kế toán tài chính và thực hành Nghỉ Thị trường CK/Lê Thanh Huyền
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Kế toán tài chính và TH/Nguyễn Thị Lương
Thống kê DN/Bùi Thị Quyên
703 Đ6KT 5 tiết Kế toán tài chính 1
P.903
PP nghiên cứu KH/Nguyễn Ngọc Tuyến
Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn Đăng Hợp
Kế toán tài chính 1/Nguyễn Thị Dung
 
704 Y03-K7 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Điều dưỡng người bệnh mắt
P.905
CS sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình
P.902
NGHỈ Chăm sóc SK trẻ em/Phạm Thị Nga
Chăm sóc SK phụ nữ bà mẹ và GĐ/Lê T.P.Thảo
TH nghiên cứu KH/Nguyễn Thị Thu Hằng
Điều dưỡng nhi khoa/Mai Thúy Mai
Điều dưỡng người bệnh mắt/Phạm Thị Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn