Trang nhất»Tin Tức»Đào tạo»Thời khóa biểu

Danh mục chính

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
04.221 81 239 - 0968.67.68.77
 
 
phapluat
ldld
gdtd
Bộ giao dục
baold
dantri
sv

Thời khóa biểu tuấn từ 07/09/2015 đến 12/09/2015

Thứ sáu - 04/09/2015 14:01
Thời khóa biểu tuấn từ 07/09/2015 đến 12/09/2015

Thời khóa biểu tuấn từ 07/09/2015 đến 12/09/2015

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 07/09/2015 đến ngày 12/09/2015

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
07/09/15 08/09/15 09/09/15 10/09/15 11/09/15 12/09/15
Buổi sáng  902 T37E2 5 Tiết Quy chế
Buổi chiều
14h00
P. 902
NGHỈ Nhân cách sinh viên
Buổi chiều
14h00  P. 903
Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 NGHỈ Thi quy chế
Chiều 14h00
P.902
Tiếng anh/Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ, ĐI HỌC MUỘN MANG GIẤY TỜ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ : PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TẦNG 9 NHÀ B
Pháp Luật/ Bùi N P Lê
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục QP/ Lê Văn Biên
902 T37E1 5 Tiết Quy chế
08h25
P.902
Nhân cách sinh viên
08h25 P.902
NGHỈ Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 NGHỈ Thi quy chế
08h00  P.902
Tiếng anh/Phan T T Tâm
Pháp Luật/ Bùi N Phương Lê
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục QP/ Lê Văn Biên
703 T37B1+B2 5 Tiết Pháp luật Giáo dục quốc phòng Pháp luật Tiếng anh
cơ bản
Giáo dục quốc phòng Nghỉ Nguyên lý Mác/ Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Nguyễn Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Pháp luật/ Cao Thị Sính
903 T37C1+C2 5 Tiết Giáo dục quốc phòng Giáo dục quốc phòng Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Nghỉ Pháp luật Tiếng anh
cơ bản
Những NLCB Mác 1 /Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Nguyễn Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Pháp luật/ Lê Duy Hà
                     
Buổi chiều 903 T37D1+D2 5 Tiết Giáo dục quốc phòng Giáo dục quốc phòng Nghỉ Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Tiếng anh Pháp luật Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/ Nguyễn Đình Thứ
904 T37F1+F2 5 Tiết Quy chế
14h00
P.902
NGHỈ Nhân cách sinh viên
14h00   P.903
NGHỈ NGHỈ Thi quy chế
14h00  P.902
Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/ Nguyễn Đình Thứ
703 T37A1+A2 5 Tiết Nguyên lý Mác 1 Toán cao cấp Nguyên lý Mác 1 Pháp luật Toán cao cấp Nghỉ Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Toán cao cấp/ Phạm Ngọc Anh
Tin đại cương/Vương .T.N.Quỳnh
Pháp luật/ Lê Thị Thắm

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
07/09/15 08/09/15 09/09/15 10/09/15 11/09/15 12/09/15
Buổi sáng 902 Đ6XD 5 Tiết Nghỉ Nghỉ Tiếng Anh 3 Sáng: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chiều: Cơ học cơ sở 1
P.905
Nghỉ Nghỉ T YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
 
 
902
Đ6TH
5 Tiết Nghỉ Nghỉ Tư tưởng Hồ Chí Minh Logic học đại cương
P.901
 
 
 
 
901 T26TT 5 Tiết Tiếng anh CN 2
Cơ sở dữ liệu
Lập trình có cấu trúc
P904
Tiếng anh CN 2
P.904

Đường lối ĐCSVN
P 902
Cơ sở dữ liệu  Đờng lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Tiếng anh CN 2/ Phan T T Tâm
Lập trình có CT /Đặng K Hưng
Cơ sở dưc liệu/ Chu Hải Hà
905 T26ĐT 5 Tiết Điện tử cơ bản Tiếng anh
CN 1
Điện tử cơ bản
Kỹ thuật an toàn điện
Đường lối ĐCSVN
P 902
Nghỉ Đường lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Tiếng anh CN1/Ngô T Sâm
Điện tử cơ bản/Phạm T Phượng
Kỹ thuật an TĐ /H.V.Trang
Buổi chiều   902 Đ6KT+
Đ6NH
5 Tiết Nghỉ Nghỉ Tiếng Anh 3 Logic học đại cương Tư tưởng Hồ Chí Minh Nghỉ  
 
 
 
902 Đ6QT 5 Tiết  
 
 
 
902 T26KT +T26QT 5 Tiết Quản trị văn phòng
(T26QT) P904
Quản trị học Quản trị văn phòng
(T26QT) P905
Sáng: Kế toán tài chính DN 1
(T26KT) P901
 
 Quản trị văn phòng
(T26QT) P905
Kế toán tài chính DN 1 Tiếng anh CN1/ Phan T T Tâm
Kế toán TCDN 1/ Ng T Dung
Quản trị học/ Trần T T Hương
Tư tưởng HCM/Đào Thu Huyền
Marketing căn bản/ T Hảo
Quản trị VP /NgT V Thành
                   

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
07/09/15 08/09/15 09/09/15 10/09/15 11/09/15 12/09/15
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Chiều  14h Thực hành giải phẫu Thực hành Giải phẫu
Chiều 14h
Thực hành Hóa học hữu cơ & PT định lượng Cả ngày Thực hành Hóa học hữu cơ & PT định lượng Cả ngày Sáng Thực vật 
Chiều Giải phẫu
Thực vật cả ngày Dược liệu 1/Hồ Trung Chiến YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Hữu Phong
Tổ chức và quản lý dược/Phùng Thùy Trang
Dược lý học 2/Đỗ T.Hương Lan
902 CTD-K6 5 tiết Ôn thi Ôn thi Ôn thi NGHỈ NGHỈ THI  Bệnh học/Phùng Thùy Trang
Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền
Sinh dược học bào chế
Dược lâm sàng 2
Dược lý học 2
                     
Buổi chiều 905 KT-K6 5 tiết Ôn thi Ôn thi Ôn thi NGHỈ NGHỈ THI  Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền
Kế toán tài chính 3/Nguyễn Thị Hoa
Kế toán quản trị/Trần Thị Thu Hà
904 Y03-K7 5 tiết 14h Thực hành Giải phẫu Thực hành Giải phẫu
 
Mô phôi Y đức 13h Giải phẫu sinh lý Pháp luật và tổ chức y tế Tiếng anh CN/Nguyễn Thị Lệ Hà
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Hữu Phong
Mô phôi/Bùi Văn Thăng
Dịch tễ học/Lê T.Phương Thảo
SK môi trường và VS/Lê T.Phương Thảo
Dinh dưỡng tiết chế/Phạm Thị Nga
Pháp luật và tổ chức y tế/Lê T.Phương Thảo
Y đức/Lê T.Phương Thảo
Tâm lý giáo dục SK/Lê T.Phương Thảo
Dịch tễ và các bệnh TN/Lê T.Phương Thảo
905 YS01-K7 5 tiết Y đức 13h Giải phẫu sinh lý Sáng Bệnh nội khoa
P.904
Bệnh nội khoa/Nguyễn T.Hồng Vân
Bệnh ngoại khoa/Phạm Thị Nga
Sức khỏe sinh sản/
 
901 ĐT-K6 5 tiết Ôn thi Ôn thi NGHỈ NGHỈ NGHỈ THI  Thông tin di động/Trịnh Thị Hà
HT thông tin CN/Nguyễn X.Thành
Xác suất thống kê/Đỗ Thị Hồng
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn