Trang nhất»Tin Tức»Đào tạo»Thời khóa biểu

Danh mục chính

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
04.221 81 239 - 0968.67.68.77
 
 
phapluat
ldld
gdtd
Bộ giao dục
baold
dantri
sv

Thời khóa biểu tuấn từ 15/02/2015 đến 20/02/2016

Thứ năm - 04/02/2016 07:09
Thời khóa biểu tuấn từ 15/02/2015 đến 20/02/2016

Thời khóa biểu tuấn từ 15/02/2015 đến 20/02/2016

THỜI KHÓA BIỂU 
Từ ngày 15/02/2016 đến ngày 20/02/2016
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
15/02/16 16/02/16 17/02/16 18/02/16 19/02/16 20/02/16
Buổi sáng  705 T37KT 5 Tiết NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN Kinh tế vi mô Nguyên lý thống kê Kinh tế vi mô
P902
Nguyên lý  TK/ Dương T Q Lan YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Toán cao cấp/ Phạm T Bích Dung
Kinh tế vi mô/ Nguyễn T Vân Anh
Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Xác suất thống kê/ Đỗ Thị Hồng
902 T37ĐT 5Tiết Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Kỹ năng giao tiếp Nghỉ Những NLCB Mác 2/ Ng T Hường
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Vật lý/ Dương Vũ Trường
Lý thuyết mạch/ Lê Thanh Hòa
Vật liệu điện/ 
903 T37TT 5 Tiết Đại số tuyến tính Giải tích Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Tiếng anh CN1/ Phan T T Bình
Những NLCB Mác2/ Phan T P Thảo
Đại số tuyến tính/ Nguyễn Thị Hằng
Giải tích/ Phạm T Bích  Dung
Buổi chiều 901 T37F1 + F2 5 Tiết Tiếng anh 2 Tư tưởng HCM Nghỉ ôn thi Tiếng anh 2/ Nguyễn Quang Hiệu
Hóa hữu cơ/ Lê Văn Thụ
Tư tưởng HCM/ Nguyễn Đăng Tuyên
Những NLCB Mác 2 /Phùng V Tôn
903 T37MT 5 Tiết Kỹ năng giao tiếp
P903
Hóa học đại cương Nghỉ Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Toán cao cấp/ Đỗ Thị Hồng
Vật lý/ Nguyễn Thị Hằng
Hóa học/ Bùi Kim Huế
902 T37QT 5Tiết Pháp luật kinh tế Pháp luật kinh tế Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Toán cao cấp/ Đỗ Thị Hồng
Nguyên lý  TK/ Dương T Q Lan
Pháp luật kinh tế/ Lê Thị Nhàn
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
15/02/16 16/02/16 17/02/16 18/02/16 19/02/16 20/02/16
Buổi sáng 704 Đ6TH 5 Tiết NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN Kỹ thuật số và ứng dụng Cấu trúc máy tinh Nghỉ Kỹ thuật số và UWD/ Trịnh Thị Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Cơ sở dữ liệu/ Dương T Bình
Cấu trúc máy tinh/ Ng Thế Bình
 
 
904
Đ6XD
5 Tiết Sức bền vật liệu 2 Tiếng anh
CN 1
nghỉ Tiếng anh CN 1/Trần Bá Đạt
Giáo dục thể chất/ Vũ Công Tuyên
Sức bền vật liệu 2/ Lê Văn Kiên
Bê tông CĐC và BT/
 
901 T36TT 5 Tiết Lập trình cơ sở dữ liệu Vật liệu và linh kiện điện tử Vật liệu và linh kiện điện tử Vật liệu và LKĐT/Phùng Văn Tân
Lập trình hướng ĐT/ Lê Thanh Tấn
Lập trình cơ sở DL/Chu Hải  Hà
Phân tích TKHT.UML/Ng Th Hùng
905 T36ĐT 5 Tiết Cung cấp điện Tiếng anh
CN 2
Lý thuyết điều khiển
tự động
Tiếng anh CN 2/Phan T Thanh Tâm
Cung cấp điện/ Vũ Công Hậu
Lý thuyết ĐKTĐ/Phí Hoàng Nhã
Thực hành điện tử cơ bản
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH + Đ6QT
5 Tiết Lý thuyết tài chính tiền tệ Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán Tiếng anh CN/ Phan T T Tâm
Nguyên lý kế toán/ Ng Thị Dung
Lý thuyết TCTT/ T Hợp
905 T36QT 5 Tiết Kế toán TCDN Quản trị tài chính Tổ chức và quản lý HTX
P903
Tổ chức và QL HTX/Bùi Thị Hoa
Quản trị TC/ Ng T Hồng Nhung
Quản trị  CL /Trần Ngọc Cường
Kế toán TCDN/Nguyễn Thị Lý
705 T36KT  5 Tiết Kế  toán TCDN 3 Thống kê doanh nghiệp Tổ chức và QL HTX/Bùi Thị Hoa
Kế toán DN3/Nguyễn Thị Dung
Thống kê DN/ Ng T Thanh Minh
Kế toán HCSN/ Ng T Quỳnh Hoa
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
01/02/16 02/02/16 17/02/16 18/02/16 19/02/16 20/02/16
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN
(TỪ NGÀY 30/01/2016 ĐẾN NGÀY 17/02/2016)
NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Bào chế 1/Bùi Thị Ngoan
Pháp chế dược/Nguyễn Thị Giang
Quản lý và tồn trữ thuốc/Lê T.Phương Thảo
Dược lâm sàng 1/Đỗ Thị Hương Lan
 
903 CTD-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
 
 
 
 
               
Buổi chiều 903 KT-K6 5 tiết Đi thực tập Đi thực tập Hướng dẫn chung các đề tài
P.905
Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
Thực tập tốt nghiệp/
 
 
904 Y03-K7 5 tiết NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI CSSK người lớn bệnh nội khoa/Phạm T.Nga
CS người bệnh CCCSTC/Nguyễn T.H.Vân
SC SK người bệnh tâm thần/Lê T.P.Thảo
Phục hồi chức năng/Phạm Thị Nga
SCSK người lớn BNK/Vũ T.T.Ninh
 
903 ĐT-K6 5 tiết Đi thực tập Đi thực tập Hướng dẫn chung các đề tài
​P.901
Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
Thực tập tốt nghiệp/
 
 
 

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
15/02/16 16/02/16 17/02/16 18/02/16 19/02/16 20/02/16
Buổi sáng 604 B7KT 5 Tiết NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN Kỹ thuật số và ứng dụng Cấu trúc máy tinh Nghỉ P. Thùy/ QTDN YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Ng. Dung/KTCB
H. Ngân/NVSSA2
K. Hoàng/KTM
 
605 B7NH 5 Tiết Thẩm định dự án đầu tư Thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng thương mại Mai Anh/ KTTC
Mỹ Dung/ NHTM
Phương Anh/ TĐDAĐT
Hoài Thu/ NVNHTW
Buổi chiều   604 B7QT 5 Tiết Quản trị doanh nghiệp Lãnh đạo kinh doanh Quản trị doanh nghiệp V. Anh/QTDN
T. Đạt/QTM
L. Hưng/LĐKD
605 B7KT1 5 Tiết Kế toán máy Nghiệp vụ sổ sách A2 Kiểm toán P. Thùy/ QTDN
Ng. Dung/KTCB
H. Ngân/NVSSA2
K. Hoàng/KTM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn