Trang nhất»Tin Tức»Đào tạo»Thời khóa biểu

Danh mục chính

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
04.221 81 239 - 0968.67.68.77
 
 
phapluat
ldld
gdtd
Bộ giao dục
baold
dantri
sv

Thời khóa biểu tuấn từ 28/09/2015 đến 03/10/2015

Thứ sáu - 25/09/2015 09:39
Thời khóa biểu tuấn từ 28/09/2015 đến 03/10/2015

Thời khóa biểu tuấn từ 28/09/2015 đến 03/10/2015

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA MỚI - KHÓA 37
Từ ngày 28/09/2015 đến ngày 03/10/2015

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/09/15 29/09/15 30/09/15 01/10/15 02/10/15 03/10/15
Buổi sáng  903 T37E1 + E2 5 Tiết Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Giáo dục quốc phòng Tiếng anh 08h00 Sinh hoạt lớp Pháp luật Giáo dục quốc phòng Tiếng anh/Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ, ĐI HỌC MUỘN MANG GIẤY TỜ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ : PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TẦNG 9 NHÀ B
Pháp Luật/ Cô Nhàn
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
703 T37A1+A2 5 Tiết Nguyên lý Mác 1 Toán cao cấp Nguyên lý Mác 1 Pháp luật Toán cao cấp Nghỉ Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Toán cao cấp/ Phạm Ngọc Anh
Tin đại cương/Vương .T.N.Quỳnh
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
902 T37C1+C2 5 Tiết Giáo dục quốc phòng Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 08h00 Sinh hoạt lớp Tiếng anh Tin đại cương Tiếng anh Những NLCB Mác 1 /Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Lê Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Tin đại cương/Chu Hải Hà
Pháp luật/ Lê Duy Hà
                     
Buổi chiều 903 T37D1+D2 5 Tiết Giáo dục quốc phòng 14h00 Sinh hoạt lớp Giáo dục quốc phòng tiếng anh Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Giáo dục quốc phòng Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
901 T37F1+F2 5 Tiết Hóa học đại cương vô cơ Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Tiếng anh Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Tiếng anh NGHỈ Tiếng anh/ Ngô Thu Hà
Hóa học đại cương vô cơ/Bùi Thị Huế
Những NLCB Mác/Phùng Văn Tôn
 
902 T37B1+B2 5 Tiết Giáo dục quốc phòng Giáo dục quốc phòng Pháp luật Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Pháp luật Giáo dục quốc phòng Những NLCB Mác 1/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
Tiếng anh/Dương Hồng Quân
Pháp luật/ Lê Đình Dụng

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/09/15 29/09/15 30/09/15 01/10/15 02/10/15 03/10/15
Buổi sáng 704 Đ6TH 5 Tiết Xác suất thống kê Giáo dục thể chất 3
(8h25 Dưới sân)


Tiếng anh 3

 
Nghỉ Tư tưởng HCM Logic đại cương
P901
Xác suất thống kê/ Tạ Công Sơn YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất/ Ngô H Hiển
Tiếng anh 3/Lê Trung Thướng
Tư tưởng HCM/Dương V Duyên
Logic đại cương/ Đặng hà Chi

Đ6XD
5 Tiết Cơ học cơ sở 1 Nghỉ Cơ học cơ sở 1/ Tống Ngọc Tú
 
 
901 T36TT 5 Tiết
Lập trình có cấu trúc
Cơ sở dữ liệu

Lập trình có cấu trúc
P máy
 
Đường lối ĐCSVN P705 Tiếng anh CN 2 Nghỉ Đường lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Tiếng anh CN 2/ Phan T T Tâm
Lập trình có CT /Đặng K Hưng
Kỹ thuật số và VXL/ Trịnh T Hà
Cơ sở dữ liệu/ Chu Hải Hà
Hệ điều hành /Đặng K Hưng
905 T36ĐT 5 Tiết Kỹ thuật đo lường và cảm biến Kỹ thuật đo lường và cảm biến Điện tử công nghiệp Khí cụ điện Nghỉ Đường lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Tiếng anh CN1/Ngô T Sâm
Điện tử cơ bản/Phạm T Phượng
Kỹ thuật an TĐ /H.V.Trang
Kỹ thuật  ĐLvà CB/Đặng V Hiếu
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH +Đ6QT
5 Tiết Nghỉ Giáo dục thể chất 3
( Dưới sân)
Tiếng anh 3 Logic đại cương Tư tưởng HCM Nghỉ Xác suất thống kê/ Tạ Công Sơn
Giáo dục thể chất/ Ngô H Hiển
Tiếng anh 3/Lê Trung Thướng
Tư tưởng HCM/Dương V Duyên
Logic đại cương/ Đặng Hà Chi
705 T36KT +T36QT 5 Tiết Anh văn chuyên ngành 1 Quản trị học Kế toán tài chính DN 1
Marketing
Kế toán tài chính DN 1 Anh văn chuyên ngành 1 Tiếng anh CN1/ Phan T T Tâm
Kế toán TCDN 1/ Ng Thị  Dung
Quản trị học/ Trần T T Hương
Tư tưởng HCM/Đào Thu Huyền
Marketing căn bản/ T Hảo
Quản trị VP /NgT V Thành
Đường lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/09/15 29/09/15 30/09/15 01/10/15 02/10/15 03/10/15
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Học bù, KT bù Dược liệu 1 Chiều thực hanh Giáo dục quốc phòng Giáo dục quốc phòng
P.705
NGHỈ Giáo dục quốc phòng
P.705
Tổ chức và quản lý dược Dược liệu 1/Hồ Trung Chiến YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Hữu Phong
Tổ chức và quản lý dược/Phùng Thùy Trang
Dược lý học 2/Đỗ T.Hương Lan
Đảm bảo chất lượng thuốc/
Hóa dược 1/
902 CTD-K6 5 tiết Tiếng anh CN
P.904
Dược lý học 2
P.904
Chiều Bệnh học
P.904
NGHỈ NGHỈ NGHỈ Bệnh học/Nguyễn Thị Hồng Vân
Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền
Tương đương sinh học
Dược lâm sàng 2
Dược lý học 2/Đỗ T.Hương Lan
                     
Buổi chiều 905 KT-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Tiếng anh CN Kế toán quản trị Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền
Kế toán tài chính 3/Nguyễn Thị Hoa
Kế toán quản trị/Trần Thị Thu Hà
Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
Tổ chức hạch toán KT/Từ Thị Xuyến
PT và lập dự án ĐT/
904 Y03-K7 5 tiết NGHỈ Thực hành Giáo dục quốc phòng Sáng Giáo dục quốc phòng
P.705
nghỉ Sáng Giáo dục quốc phòng
P.705
nghỉ Tiếng anh CN/Nguyễn Thị Lệ Hà
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Hữu Phong
Mô phôi/Bùi Văn Thăng
Dịch tễ học/Lê T.Phương Thảo
SK môi trường và VS/Lê T.Phương Thảo
Dinh dưỡng tiết chế/Phạm Thị Nga
Pháp luật và tổ chức y tế/Lê T.Phương Thảo
Y đức/Lê T.Phương Thảo
Tâm lý giáo dục SK/Lê T.Phương Thảo
Dịch tễ và các bệnh TN/Lê T.Phương Thảo
901 ĐT-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Hệ thống thông tin CN
P.904
Xác suất thống kê Thông tin di động/Trịnh Thị Hà
HT thông tin CN/Nguyễn X.Thành
Xác suất thống kê/Đỗ Thị Hồng
Đồ án 1/Nguyễn X.Thành
Đồ án 2/Nguyễn X.Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn