KẾ HOẠCH THI TRẢ NỢ MÔN HỌC (ĐỢT CUỐI)

Thứ hai - 16/11/2015 21:14

KẾ HOẠCH THI TRẢ NỢ MÔN HỌC (ĐỢT CUỐI)

THÔNG BÁO
V/v: Kế hoạch thi trả nợ môn học 
( Sinh viên các lớp ĐT-K6, CTD-K6, KT-K6, D02-K7, Y03-K7, Đ6NH-QT-KT, Đ6TH, Đ6XD, T36KT-QT, T36TT, T36ĐT)

Căn cứ vào tiến độ học tập năm học 2015-2016, Phòng đào tạo thông báo về kế hoạch thi trả nợ môn như sau:
1. Đối tượng dự thi : Sinh viên nợ môn học tính từ khi nhập học đến hết tháng 6 năm 2015
2. Thời gian thi : Từ 27/11/2015 đến ngày 06/12/2015(có lịch kèm theo)
3. Sinh viên chưa nhận đề cương hướng dẫn làm bài thi khẩn trương về phòng đào tạo gặp cô Thu để nhận trực tiếp.
4. Đây là lần tổ chức thi cuối cùng để xét lên lớp . Đến ngày thi sinh viên không tham dự thi thì buộc phải lưu ban (do còn nợ nhiều môn học và điểm tổng kết cả năm <5,0)
5. Sinh viên xem danh sách thi và tên môn học kèm theo thông báo này.


LỊCH THI TRẢ NỢ MÔN CÁC LỚP
( Lớp ĐT-K6, CTD-K6, KT-K6, D02-K7, Y03-K7, Đ6NH-QT-KT, Đ6TH, Đ6XD, T36KT-QT, T36TT, T36ĐT)
PHÒNG THỨ 6 (27/11/2015)
704 Ghi chú
Sáng  CA 1
(07h45)
Dược lý 1(D02-K7+Y03-K7)
Hóa học hữu cơ và phân tích định lượng(D02-K7)
Bệnh học(D02-K7)
Hóa sinh(D02-K7+Y03-K7)
Giải phẫu sinh lý(D02-K7+Y03-K7)
Nguyên lý Mac (D02-K7+Y03-K7, KT-K6, CTD-K6, ĐT-K6)
Tiếng anh 1(D02-K7+Y03-K7, KT-K6, CTD-K6, ĐT-K6)
Tiếng anh 2(Y03-K7, KT-K6, CTD-K6, ĐT-K6)
Giáo dục quốc phòng(KT-K6, CTD-K6, ĐT-K6)
Toán cao cấp(D02-K7+Y03-K7, KT-K6, CTD-K6, ĐT-K6)
Chính trị(KT-K6, CTD-K6, ĐT-K6)
 
Quản lý và tồn trữ thuốc(CTD-K6)
Kinh tế dược(CTD-K6)
Tổ chức và quản lý dược(CTD-K6)
Dược lâm sàng(CTD-K6)
Pháp chế dược(CTD-K6)
 
Chiều CA 3
(13h15)
Những nguyên lý cơ bản CN Mac 1(T36KT-QT, T36ĐT, T36TT)
Những nguyên lý cơ bản CN Mac 2(T36KT-QT, T36ĐT, T36TT)
Tiếng anh (T36KT-QT, T36ĐT, T36TT)
Tin đại cương(T36KT-QT, T36ĐT, T36TT)
Tư tưởng Hồ Chí Minh(T36KT-QT, T36ĐT, T36TT)
Giáo dục thể chất(T36KT-QT, T36ĐT, T36TT)
Giáo dục quốc phòng(T36KT-QT, T36ĐT, T36TT)
Pháp luật(T36KT-QT, T36ĐT, T36TT)
 
PHÒNG THỨ 7 (28/11/2015)
903 Ghi chú
Sáng  CA 1
07h45)
Kinh tế vi mô (KT-K6)
Nguyên lý kế toán(KT-K6)
Luật kinh tế(KT-K6)
Nguyên lý thống kê(KT-K6)
Marketing(KT-K6)
Kinh tế vĩ mô(KT-K6)
Tiếng anh 1(KT-K6)
Toán cao cấp(KT-K6)
Kế toán tài chính 1(KT-K6)
Nghiệp vụ thuế(KT-K6)
Tài chính tiền tệ(KT-K6)
 
Chiều CA 3
(13h15)
Thống kê DN(KT-K6)
Kế toán máy(KT-K6)
Phân tích hoạt động kinh doanh(KT-K6)
Tài chính DN(KT-K6)
Thị trường chứng khoán(KT-K6)
Toán tài chính(KT-K6)
Quản trị doanh nghiệp(KT-K6)
Kế toán hành chính sự nghiệp(KT-K6)
Kế toán tài chính 2(KT-K6)
Nghiệp vụ sổ sách A1(KT-K6)
Tiếng anh CN 1(KT-K6)
Soạn thảo văn bản(KT-K6)
 
PHÒNG CHỦ NHẬT (29/11/2015)
903 Ghi chú
Sáng  CA 1
07h45)
Kỹ thuật chuyển mạch tổng đài (ĐT-K6)
Kỹ thuật truyền thanh truyền hình(ĐT-K6)
Kỹ thuật CD, VCD(ĐT-K6)
Thông tin ViBa và hệ thống viễn thông(ĐT-K6)
Kỹ thuật đo lường(ĐT-K6)
Kỹ thuật điện tử số(ĐT-K6)
An toàn và vật liệu điện(ĐT-K6)
Vật lý đại cương(ĐT-K6)
 
Chiều CA 3
(13h15)
Truyền dẫn quang(ĐT-K6)
Lý thuyết điều khiển tự động(ĐT-K6)
Kỹ thuật mạch điện tử(ĐT-K6)
Kỹ thuật truyền số liệu(ĐT-K6)
Lý thuyết truyền tin(ĐT-K6)
Kỹ thuật siêu cao tần và an ten(ĐT-K6)
Tiếng anh CN điện(ĐT-K6)
Linh kiện điện tử(ĐT-K6)
CAD trong điện tử(ĐT-K6)
 
PHÒNG THỨ 7 (05/12/2015)
903 Ghi chú
Sáng  CA 1
(07h45)
Lập trình C++(ĐT-K6)
Vi xử lý vi điều khiển(ĐT-K6)
Điện tử công suất(ĐT-K6)
Lý thuyết mạch(ĐT-K6)
Kỹ thuật cảm biến(ĐT-K6)
Xử lí tín hiệu số(ĐT-K6)
Tin đại cương(ĐT-K6)
Thực tập điện tử cơ bản và nâng cao(ĐT-K6)
Xác suất thống kê(T36KT)
Nguyên lý kế toán(T36KT)
Soạn thảo văn bản(T36KT)
Kỹ năng giao tiếp(T36TT)
Toán rời rạc(T36TT)
 
Chiều CA 3
(13h15)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(T36TT)
Tin văn phòng(T36TT)
Đại số tuyến tính(T36TT)
Tiếng anh CN tin 1(T36TT)
Toán cao cấp(T36ĐT)
Truyền động điện(T36ĐT)
Vật lý(T36ĐT)
Tiếng anh(T36ĐT)
Hàm phức biến đổi(T36ĐT)
Kỹ năng giao tiếp(T36ĐT)
Máy điện(T36ĐT)
 
PHÒNG CHỦ NHẬT (06/12/2015)
903 Ghi chú
Sáng  CA 1
(07h45)
Nguyên lý cơ bản CN Mac 1(Đ6KT-QT-NH, Đ6TH, Đ6XD)
Nguyên lý cơ bản CN Mac 2(Đ6KT-QT-NH, Đ6TH, Đ6XD)
Tiếng anh 1(Đ6KT-QT-NH, Đ6TH, Đ6XD)
Tiếng anh 2(Đ6KT-QT-NH, Đ6TH, Đ6XD)
Tin đại cương(Đ6KT-QT-NH, Đ6TH, Đ6XD)
Pháp luật(Đ6KT-QT-NH, Đ6TH, Đ6XD)
Toán cao cấp 1(Đ6KT-QT-NH, Đ6TH, Đ6XD)
Toán cao cấp 2(Đ6KT-QT-NH, Đ6TH, Đ6XD)
Giáo dục thể chất 1(Đ6KT-QT-NH, Đ6TH, Đ6XD)
Giáo dục thể chất 2(Đ6KT-QT-NH, Đ6TH, Đ6XD)
Vật lý đại cương(Đ6KT-QT-NH, Đ6TH, Đ6XD)
Đường lối ĐCSVN(Đ6KT-QT-NH, Đ6TH, Đ6XD)
 
Chiều CA 3
(13h15)
Kinh tế vi mô(Đ6KT-QT-NH)
Nguyên lý thống kê(Đ6KT-NH)
Mô hình toán kinh tế(Đ6QT)
Giải tích(Đ6TH)
Ngôn ngữ lập trình(Đ6TH)
Vật lý điện tử(Đ6TH)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(Đ6TH)
Hình học họa hình(Đ6XD)
Hóa học đại cương(Đ6XD)
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ MÔN 
Mã SV Họ và  tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 2.0606072.02 Nguyễn Kỳ Tuấn Anh 14/11/94 ĐT-K6  
2 2.0606100.02 Đậu Huy Biên 05/01/94 ĐT-K6  
3 0606053.02 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6  
4 2.0606104.02 Trần Anh Dũng 08/04/94 ĐT-K6  
5 2.0606078.02 Bùi Văn  Duy  09/03/95 ĐT-K6  
6 2.0606079.02 Trần Đại Dương 03/09/94 ĐT-K6  
7 2.0606083.02 Phùng Quốc Hải 11/05/95 KT-K6  
8 2.0606072.02 Trần Thế Hiển 09/10/95 ĐT-K6  
9 2.0606083.02 Dương Văn Hiệp 05/09/94 ĐT-K6  
10 2.0606098.02 Trần Quang Hòa 31/08/94 ĐT-K6  
11 2.0606102.02 Vương Khải Hoàn 31/10/95 KT-K6  
12 0606054.02 Nguyễn Lê  Hoàng 02/11/95 KT-K6  
13 2.0604044.03 Hắc Ngọc Mạnh 16/07/95 ĐT-K6  
14 2.0606090.02 Nguyễn Đức Mạnh 29/10/95 ĐT-K6  
15 2.0604044.03 Bùi Thành Nam 16/03/95 KT-K6  
16 2.0603087.04 Lê Thị Yến Nhi 08/06/95 KT-K6  
17 0604042.02 Trương Thùy Như 19/10/94 KT-K6  
18 2.0604044.03 Đào Thanh  Sơn 12/09/95 ĐT-K6  
19 2.0606016.02 Phạm Hoàng Sơn 30/08/94 ĐT-K6  
20 0603053.02 Nguyễn Trọng Sỹ 16/11/94 ĐT-K6  
21 0603062.02 Bùi Thị Minh Tâm 15/05/95 CTD - K6  
22 0604042.02 Phạm Đức Toàn 08/02/95 ĐT-K6  
23 2.0603087.04 Nguyễn Duy Anh 05/02/92 ĐT-K6  
24 0613344.06 Dương Văn Tuấn 09/05/94 ĐT-K6  
25 2.0606106.02 Trần Văn Tuấn 13/04/95 ĐT-K6  
26 0606053.02 Vũ Văn Tuấn 14/02/95 ĐT-K6  
27 2.0606117.02 Lê Trung Tùng 13/09/94 ĐT-K6  
28 2.0606117.02 Dương Minh Tuyên 11/11/95 ĐT-K6  
29 2.0606106.02 Hứa Thị Thảo 20/08/95 KT-K6  
30 2.0604100.03 Đỗ Công Thắng 22/10/94 KT-K6  
31 2.0606010.02 Lê Văn  Thịnh 15/04/95 ĐT-K6  
32 2.0603087.04 Bùi Minh  Thông  18/06/94 ĐT-K6  
33 0604041.02 Phạm Thị Quỳnh Trang 04/02/95 KT-K6  
34 0606068.02 Nguyễn Đăng Trường 12/11/95 KT-K6  
35 0713612.10 Lữ Thế Anh 28/08/96 D 02-K7  
36 2.0713341.08 Nguyễn Tiến Anh 14/05/96 D 02-K7  
37 2.0713344.08 Bàn Trung Hiếu 16/06/95 D 02-K7  
38 2.0713345.08 Đinh Thị Hương 02/03/96 D 02-K7  
39 2.0713346.08 Vũ Thị Hồng Ngọc 16/09/96 D 02-K7  
40 0713613.10 La Văn Nhuận 04/05/93 D 02-K7  
41 2.0713348.08 Nguyễn Thị Thúy Oanh 05/03/96 D 02-K7  
42 0713609.10 Trần Hồng Quân 06/01/96 D 02-K7  
43 DK5KT14004 Vương Quỳnh Chi 02/12/1995 Đ6KT  
44 DK5KT14005 Nguyễn Minh Đức 02/06/1996 Đ6KT  
45 DK5QT14014 Nguyễn Thị Khánh Hòa 04/10/1996 Đ6KT  
46 DK5KT14009 Bùi Thị Mỹ Hồng 19/11/1996 Đ6KT  
47 DK5KT14014 Giàng A Pháng 15/03/1994 Đ6KT  
48 DK5KT14022 Nguyễn Thùy Trang 01/10/1996 Đ6KT  
49 DK5KT14016 Quang Văn Tuấn 05/06/1996 Đ6KT  
50 DK5KT14017 Nguyễn Duy Tùng 13/04/1995 Đ6KT  
51 DK5KT14026 Vi Thu Vân 08/02/1996 Đ6KT  
52 DK5TC14001 Đỗ Thị Vân Anh 23/08/1996 Đ6NH  
53 DK5TC14005 Giàng  Chảo 01/05/1996 Đ6NH  
54 DK5TC14007 Lâu Văn Di 05/03/1996 Đ6NH  
55 DK5TC14008 Dương Minh  Đức 16/02/1994 Đ6NH  
56 DK5TC14009 Lê Quang  Hòa 22/08/1996 Đ6NH  
57 DK5TC14010 Hoàng Mạnh Hùng 25/07/1996 Đ6NH  
58 DK5TC14011 Quàng Văn Khải 07/08/1996 Đ6NH  
59 DK5TC14012 Nguyễn Xuân Khang 12/08/1996 Đ6NH  
60 DK5TC14013 Nguyễn Duy Khánh 29/11/1991 Đ6NH  
61 DK5TC14020 Lê Thị Thu Thủy 10/11/1996 Đ6NH  
62 DK5TC14022 Quàng Văn Thuyết 15/10/1996 Đ6NH  
63 DK5TC14018 Thào Seo Tiến 06/01/1994 Đ6NH  
64 DK5QT14001 Bùi Phương Anh 12/09/1996 Đ6QT  
65 DK5QT14002 Lê Hùng Anh 18/10/1996 Đ6QT  
66 DK5QT14004 Phùng Tà Cáo 05/11/1995 Đ6QT  
67 DK5QT14007 Triệu Văn  Chót 13/04/1995 Đ6QT  
68 DK5QT14006 Phạm Tuấn Cường 02/06/1996 Đ6QT  
69 DK5QT14011 Bùi Quang Đạt 12/10/1995 Đ6QT  
70 DK5QT14015 Nguyễn Bích  Huệ 25/08/1996 Đ6QT  
71 DK5QT14017 Đỗ Quốc Huy 21/09/1996 Đ6QT  
72 DK5QT14020 Nguyễn Văn Nhân 04/08/1996 Đ6QT  
73 DK5CN14001 Hà Thị Quỳnh Anh 16/06/1996 Đ6TH  
74 DK5CN14003 Lê Hoàng Anh 14/05/1996 Đ6TH  
75 DK5CN14006 Trần Tuấn Anh 26/03/1995 Đ6TH  
76 DK5CN14008 Hoàng Văn Công 24/05/1996 Đ6TH  
77 DK5CN14009 Nguyễn Thành Công 20/08/1995 Đ6TH  
78 DK5CN14011 Quàng Minh Cường 12/10/1996 Đ6TH  
79 DK5CN14015 Nguyễn Văn Đại 05/07/1996 Đ6TH  
80 DK5CN14016 Đoàn Xuân  Đông 26/12/1996 Đ6TH  
81 DK5CN14012 Hoàng Tiến Dũng 18/09/1991 Đ6TH  
82 DK5CN14014 Nguyễn Hải Dương 14/01/1996 Đ6TH  
83 DK5CN14019 Sùng Mĩ 15/02/1996 Đ6TH  
84 DK5CN14020 Đào Minh Hiếu 14/12/1996 Đ6TH  
85 DK5XD14010 Nguyễn Đức Hiếu 11/06/1996 Đ6TH  
86 DK5CN14021 Từ Trọng Hiếu 09/02/1996 Đ6TH  
87 DK5CN14023 Nguyễn Lê Hoàng 16/02/1996 Đ6TH  
88 DK5CN14024 Phạm Huy Hoàng 15/12/1996 Đ6TH  
89 DK5CN14027 Đinh Văn  Huy 21/11/1996 Đ6TH  
90 DK5CN14030 Nguyễn Lưu Hoàng Linh 03/10/1996 Đ6TH  
91 DK5CN14033 Hàng A  Sính 19/05/1996 Đ6TH  
92 DK5CN14036 Mua A Sự 13/07/1996 Đ6TH  
93 DK5CN14039 Lý Minh  Tuấn 23/04/1992 Đ6TH  
94 DK5XD14001 Bùi Văn An 01/09/1996 Đ6XD  
95 DK5XD14004 Nguyễn Hồng  Công 22/01/1996 Đ6XD  
96 DK5XD14010 Nguyễn Đức Hiếu 11/06/1996 Đ6XD  
97 DK5XD14011 Vũ Quốc Hoàng 30/06/1996 Đ6XD  
98 DK5XD14014 Đoàn Văn  Hưng 01/08/1996 Đ6XD  
99 DK5XD14015 Nguyễn Văn Luyện 16/08/1996 Đ6XD  
100 DK5XD14023 Trương Nho Thông 26/02/1996 Đ6XD  
101 DK5XD14021 Vừ A 28/04/1996 Đ6XD  
102 14DAN7028 Long Tiến Dũng 14/10/96 T36ĐT  
103 14DAN7003 Nông Văn Dũng 11/10/96 T36ĐT  
104 14DAN7015 Vũ Mạnh Hùng 23/12/96 T36ĐT  
105 14DAN7005 Lê Trần  Phong 18/02/96 T36ĐT  
106 14DAN7006 Nguyễn Văn  Quân 24/10/96 T36ĐT  
107 14DAN7019 Nguyễn Ngọc  Sâm 19/11/96 T36ĐT  
108 14DAN7022 Mai Văn Thuyết 16/12/96 T36ĐT  
109 14DAN7021 La Văn  Tỏa 02/11/95 T36ĐT  
110 14DAN7023 Nguyễn Văn Trung 03/04/96 T36ĐT  
111 14DAN7008 Nguyễn Xuân Trường 19/11/96 T36ĐT  
112 14KTAN7028 Nguyễn Hoàng  Anh 05/12/96 T36KT  
113 14KTAN7029 Phan Ngọc Anh 14/08/96 T36KT  
114 14KTAN7056 Phan Thị Thanh Bình 09/10/96 T36KT  
115 14KTAN7054 Đỗ Thành Chung 20/08/96 T36KT  
116 14KTAN7003 Nguyễn Tiến Đạt 23/12/96 T36KT  
117 14CNAN7019 Tô Quang Dũng 29/04/96 T36KT  
118   Nguyễn Thùy Dương 20/04/96 T36KT  
119 14KTAN7004 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 26/05/96 T36KT  
120 14KTAN7051 Hoàng  Huy Hiệu 23/08/96 T36KT  
121 14KTAN7052 Nguyễn Xuân Huy 01/06/96 T36KT  
122 14KTAN7041 Nguyễn Vũ  Sơn 15/12/95 T36KT  
123 14KTAN7024 Nguyễn Thị Huyền  Trang 14/10/95 T36KT  
124 14KTAN7022 Tạ Quỳnh Trang 29/01/96 T36KT  
125 14KTAN7055 Trần Thị Xuân 12/04/96 T36KT  
126 14QTA7008 Hoàng Văn Hải 08/10/91 T36QT  
127 14QTA7009 Nguyễn Văn Hưng 04/11/96 T36QT  
128 14QTA7014 Hoàng Thị  Lan 09/12/95 T36QT  
129 14QTA7017 Đỗ Quang Nhương 31/01/96 T36QT  
130 14QTA7019 Nguyễn Ngọc Phúc 14/03/96 T36QT  
131 14QTA7020 Phạm Thị Mai Phương 24/6/96 T36QT  
132 14QTA7022 Trần Văn Tuân 17/06/96 T36QT  
133 14QTA7023 Đặng Hoàng Tuấn 26/03/96 T36QT  
134 14CNAN6003 Nguyễn Đình Chiến 02/04/95 T36TT  
135 14CNAN7022 Sầm Đức Duẩn 30/07/96 T36TT  
136 14CNAN6007 Nguyễn Hữu Hoàn 13/06/96 T36TT  
137 14CNAN6008 Phạm Văn Hoàng 20/10/96 T36TT  
138 14CNAN6014 Nguyễn Thị  Ly 26/07/96 T36TT  
139 14CNAN7004 Lê Xuân Ngọc 06/10/96 T36TT  
140 14CNAN6026 Phạm Vũ Ngọc Ninh 25/02/94 T36TT  
141 14CNAN6016 Nguyễn Thanh Tâm Phúc 28/10/96 T36TT  
142 14CNAN6025 Nguyễn Mạnh Sơn 04/08/96 T36TT  
143 14CNAN6018 Phạm Quốc Thái 19/09/96 T36TT  
144 14CNAN7008 Hoàng Quân Thụy 03/03/96 T36TT  
145 14CNAN7007 Tạ Đăng Tuyên 31/08/96 T36TT  
146 14QTA7025 Nguyễn Ngọc Tuyền 20/05/96 T36TT  
147 2.0712118.04 Kiều Hoàng Anh 16/01/96 Y 03-K7  
148 2.0712191.04 Vũ Hải  Anh 19/01/96 Y 03-K7  
149 2.0712126.04 Nguyễn Thanh  Huyền 29/09/95 Y 03-K7  
150 2.0712192.04 Cầm Thị Nhính 18/08/96 Y 03-K7  
151 2.0712129.04 Lê Trường  Sơn 10/10/95 Y 03-K7  
152 2.0712124.04 Phạm Hải Yến 09/02/96 Y 03-K7  
             

Yêu cầu: 
SINH VIÊN CHỦ ĐỘNG XEM DANH SÁCH THI TRẢ NỢ MÔN Ở BẢNG TIN VÀ ĐI THI ĐẦY ĐỦ.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây